Акафист скоропослушнице

Конда́к 1.
Избра́нной от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты́ же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гла́сом на́шим хвале́бным и от вся́ких бе́д свободи́ ны́, зову́щия Ти́:
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

И́кос 1.
А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся́ Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя́ ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы́ же гре́шнии, подража́ти и́м дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя́ недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти́:
Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние; ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.
Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни на́с пита́ющая; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.
Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая; ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.
Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.
Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице; ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.
Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице; ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 2.
Ви́дяще милосе́рдие Твое́ неисче́тное, Влады́чице, и мно́гая чудеса́, Тобо́ю явле́нная и при́сно явля́емая чрез святы́я ико́ны Твоя́, и́миже, я́ко зве́здами богосве́тлыми, ве́сь ми́р христиа́нский украси́ла еси́, велича́ем Тя́, возвели́чившую ро́д на́ш Твои́м благоволе́нием, и с любо́вию покланя́емся пречи́стаго ли́ка Твоего́ изображе́нию, зову́ще Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.
Ра́зум небе́сный открыва́я, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ в земно́м жре́бии Твое́м, Святе́й Горе́ Афо́нстей, мно́гими чудесы́ просла́вити ико́ну Твою́, ю́же Сама́ Скоропослу́шницею наименова́ла еси́ гла́сом Боже́ственным от нея́ изше́дшим, да вси́ ве́дуще таково́е Твое́ о не́й благоволе́ние, пе́сненно Тебе́ вопию́т:
Ра́дуйся, милосе́рдая все́х на́с о Христе́ Ма́ти; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще.
Ра́дуйся, любве́ Бо́жия к челове́ком проявле́ние; ра́дуйся, ро́да челове́ческаго возвыше́ние.
Ра́дуйся, све́тлая пала́то Бо́га Сло́ва; ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.
Ра́дуйся, ро́ждшая Боже́ственнаго А́гнца; ра́дуйся, возрасти́вшая на́м кла́с живота́.
Ра́дуйся, бра́шна неги́блющаго ста́мно всезлата́я; ра́дуйся, Пита́тальнице Пита́теля вселе́нныя.
Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м спасти́ся упова́ем; ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми насле́дие небе́сное получи́ти ча́ем.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 3.
Си́лою Бо́жиею де́йствующи, неблагогове́йно ходи́вшаго пред свято́ю Твое́ю ико́ною Дохиа́рския оби́тели трапе́заря Ни́ла слепото́ю и разслабле́нием те́ла наказа́ла еси́, Богоро́дице Де́во, да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти Тя́ в пречи́стем Твое́м о́бразе, его́же в зало́г благоволе́ния Твоего́ все́й Афо́нстей горе́ дарова́ла еси́ ми́лостиво, да все́ насе́льницы ея́ гла́сы преподо́бными вопию́т ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 3.
Име́я любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Влады́чице Всеблага́я, покая́ние трапе́заря Ни́ла ми́лостиво прия́ла еси́ и исцеле́ние ему́ от слепоты́ и разслабле́ния дарова́ла еси́, да слу́жит непреста́нно Тебе́ и моли́твы немо́лчныя прино́сит Ти́ пред многоцеле́бною Твое́ю ико́ною, взыва́я си́це:
Ра́дуйся, Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние свято́е; ра́дуйся, ро́ждшая Сокруши́вшаго главу́ дре́вняго зми́я.
Ра́дуйся, Преблагослове́нная в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая нетле́нно Спа́са ду́ш на́ших.
Ра́дуйся, де́вство и рождество́ чуде́сно сочета́вшая; ра́дуйся, во обою́ непоро́чно Себе́ сохра́ньшая.
Ра́дуйся, всея́ вселе́нныя ве́лие чу́до; ра́дуйся, все́х родо́в земны́х удивле́ние.
Ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние; ра́дуйся, ка́ющихся в доброде́тели утвержде́ние.
Ра́дуйся, непамятозло́бная наказа́тельнице; ра́дуйся, благосе́рдая вразуми́тельнице.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 4.
Бу́ри жите́йския избежа́вшии и в ти́хое приста́нище спасе́ния на Гору́ Афо́нскую прите́кшии, обрета́ют зде́ утеше́ние благода́тное и по́мощь Боже́ственную от святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице, от нея́же лучи́ чуде́с испуща́еши, и то́ки ми́лости Твоея́ излива́еши неоску́дно. Те́мже вси́ хотя́щии в пусты́нех Афо́на жа́ти спасе́ние, велича́я Ма́терния щедро́ты Твоя́, благода́рственно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.
Слы́шав гла́с Боже́ственный от святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице, трапеза́рь Ни́л позна́ Тя́ Скоропослу́шницу бы́ти все́м, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к чудотво́рному Твоему́ о́бразу, и, прия́в от него́ вразумле́ние своему́ неве́жествию и прозре́ние свои́м слепо́тствующим очесе́м, возгласи́ Тебе́ благода́рственно от души́:
Ра́дуйся, вре́менным наказа́нием неве́жд умудря́ющая; ра́дуйся, согреша́ющих покая́ние ми́лостиво прие́млющая.
Ра́дуйся, на пу́ть исправле́ния заблужда́ющихся направля́ющая; ра́дуйся, ра́ны грехо́вныя благоутро́бно врачу́ющая.
Ра́дуйся, в нераде́нии косне́ющих любвеоби́льно облича́ющая; ра́дуйся, го́рестию теле́сных страда́ний ве́чных му́к избавля́ющая.
Ра́дуйся, волне́ние страсте́й утиша́ющая; ра́дуйся, руку́ по́мощи Твоея́ погиба́ющим простира́ющая.
Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, скорбя́щих отра́до.
Ра́дуйся, наги́х одея́ние; ра́дуйся, си́рых призре́ние.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 5.
Боговеща́нныя глаго́лы Твоея́ уве́девше, и́ноцы оби́тели Дохиа́рския Тебе́, Боже́ственней Скоропослу́шнице, хра́м сооруди́ша при трапе́зе, иде́же чудотво́рная ико́на Твоя́ пребыва́ет, Пречи́стая Де́во, и вся́ ве́рныя утеша́ет зна́меньми Твоея́ ми́лости, ея́же не лиши́ и на́с смире́нных, по до́лгу Тебе́ воспева́ющих, и вопию́щих чуде́с Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.
Ви́девше то́ки чуде́с, от святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы источа́емыя, вси́ и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся к не́й на поклоне́ние. Ты́ же, Ма́ти Бо́жия, все́м, по коего́ждо потре́бе, да́ры ми́лости Твоея́ неоску́дно подава́ла еси́ от чудотво́рнаго Твоего́ о́браза, подвиза́я благода́рно вопи́ти Тебе́:
Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия и щедро́т; ра́дуйся, одушевле́нный Престо́ле Вседержи́теля.
Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию пло́ть заимода́вшая; ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения.
Ра́дуйся, Безпло́тнаго воплоти́вшая; ра́дуйся, Бо́га с челове́ки соедини́вшая.
Ра́дуйся, преподо́бных всежела́тельное зре́ние; ра́дуйся, по́стников Боже́ственное ра́дование.
Ра́дуйся, пустынножи́телей ти́хое весе́лие; ра́дуйся, и́ноков кре́пкое упова́ние.
Ра́дуйся, де́монския полки́ побежда́ющая; ра́дуйся, враги́ спасе́ния челове́ческаго посрамля́ющая.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 6.
Пропове́дует Гора́ Афо́нская ми́лости и чудеса́ Твоя́, Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода на́шего, и све́тло красу́ется мно́гими чудотво́рными Твои́ми ико́нами, посреде́ ко́их ико́на Твоя́, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нная, я́ко луна́ по́лная, луча́ми чуде́с немерца́емо сия́ет, просвеща́я ду́ши на́ша све́том Бо́жия благода́ти и подвиза́я на́с хвале́бно взыва́ти просла́вльшему Тя́ Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.
Возсия́л еси́ в пречи́стей ико́не Твое́й, Мари́е Богоро́дице, све́т спасе́ния все́м, блужда́ющим во тьме́ грехо́в и страсте́й, и сию́ нарекла́ еси́ Скоропослу́шницею, моля́щимся пред не́ю с ве́рою и благогове́нием от души́, ско́рую по́мощь Твою́ подаю́щи вопию́щим Ти́ такова́я:
Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, гро́ме, соблазня́ющия устраша́ющая.
Ра́дуйся, благооти́шное прибе́жище утомле́нных треволне́нием жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, небу́рное приста́нище обурева́емых волна́ми страсте́й.
Ра́дуйся, ю́ных наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, покро́ве и огражде́ние де́вства.
Ра́дуйся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая; ра́дуйся, хла́дность душе́вную благода́тно согрева́ющая.
Ра́дуйся, на стезю́ спасе́ния ве́рных наставля́ющая; ра́дуйся, от путе́й поги́бельных претыка́ющихся удаля́ющая.
Ра́дуйся, Спору́чнице на́ша к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу; ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ о поми́ловании на́с гре́шных.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 7.
Хотя́щи все́м показа́ти любо́вь Твою́ ве́лию к христиа́нскому ро́ду, Богоро́дице Преблага́я, в жре́бий Тво́й земны́й Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́ и в не́й селе́ния и́ноческая умно́жила еси́, да вси́ обурева́емии мирско́ю суето́ю, возмо́гут обрета́ти зде́ ти́хое и удо́бное приста́нище ко спасе́нию, и Тобо́ю вспомоществу́еми, сподо́бятся насле́дия Небе́снаго, и пе́ти со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́иа.

И́кос 7.
Но́вое зна́мение милосе́рдия Твоего́ яви́ла еси́, Влады́чице, в чуде́снем прославле́нии святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы, не то́кмо и́ноком Горы́ Афо́нския, но и все́м правосла́вным христиа́ном, в ни́хже благогове́йно че́ствуется сея́ ико́ны Твоея́ изображе́ние, да вси́ Тебе́ зову́т:
Ра́дуйся, Бо́га на́шего Ма́ти; ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́во.
Ра́дуйся, я́ко Тя́ блажа́т вси́ ро́ди; ра́дуйся, я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чие Си́льный.
Ра́дуйся, я́ко призре́ на смире́ние Твое́ Госпо́дь; ра́дуйся, я́ко возжеле́ добро́ты Твоея́ Ца́рь царе́й.
Ра́дуйся, Дщи́ благослове́нная Отца́ Небе́снаго; ра́дуйся, Роди́тельнице неискусому́жная Сы́на Предве́чнаго.
Ра́дуйся, прия́телище непоро́чное Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, Таи́ннице Боже́ственныя благода́ти.
Ра́дуйся, го́рняго ми́ра украше́ние; ра́дуйся, до́льняго ми́ра заступле́ние.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 8.
Стра́нники и прише́льцы есмы́ на земли́ и, по глаго́лу апо́стола, не и́мамы зде́ пребыва́ющаго гра́да, но к кому́ прибе́гнем, Влады́чице, в ско́рбех стра́нствия на́шего, а́ще не к Тебе́, Всеблага́я? Не отве́ржи на́с, Ма́ти Бо́жия, не рцы́ на́м: «Не ве́м ва́с, грехо́в ра́ди ва́ших!», но поми́луй на́с, си́рых и безпомо́щных, и приими́ на́с в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да ра́достно вопие́м во сла́ве небе́сней Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 8.
Все́м ве́рным уте́шительно е́сть взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, на не́йже зри́м Тя́, на руку́ Твое́ю держа́щую Предве́чнаго Младе́нца Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему, Тебе́, и́стинней Богоро́дице, умиле́нно глаго́лем:
Ра́дуйся, обра́дованная арха́нгельским благове́щением, Присноде́во; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, все́х ду́ши просвеща́ющаго; ра́дуйся, Престо́ле одушевле́нный Небесе́ и земли́ Творца́.
Ра́дуйся, кро́ткая голуби́це; ра́дуйся, непоро́чная а́гнице.
Ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая ра́дость; ра́дуйся, неисчерпа́емый сосу́де воды́ живо́тныя.
Ра́дуйся, мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва; ра́дуйся, Е́юже злосмра́дие страсте́й на́ших отго́нится.
Ра́дуйся, Е́юже позна́хом Сы́на Бо́жия; ра́дуйся, Е́юже научи́хомся покланя́тися Триеди́ному Бо́гу.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 9.
Вси́ ро́ди блажа́т Тя́ по до́лгу, благослове́нная Мари́е Богоро́дице, от восто́ка бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́, и́ноков же ли́цы Покрови́тельницу Тя́ свою́ имену́ют, наипа́че подвиза́ющиеся в жре́бии Твое́м Горе́ Афо́нстей, ю́же осо́бым благоволе́нием Твои́м осени́ла еси́, мно́гая чудеса́ в не́й содева́ющи, и ми́лости Твоя́ бога́тыя насе́льником ея́ явля́ющи, да благода́рно вопию́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.
Вити́и суему́дреннии недоумева́ют позна́ти та́йну Твоего́ присноде́вства, Богоро́дице, ниже́ мо́гут изъясни́ти си́лу чудотво́рную, от ико́н Твои́х проистека́ющую, во исцеле́ние неду́жных и на вся́ку по́льзу душе́вную и теле́сную челове́ком. Мы́ же правосла́вно и несомне́нно Присноде́вою Тя́ испове́дующе, ве́рно покланя́емся ико́не Твое́й святе́й и вопие́м Ти́ си́це:
Ра́дуйся, неве́рных сомни́тельное слы́шание; ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.
Ра́дуйся, из боку́ чи́сту Христа́ нетле́нно ро́ждшая; ра́дуйся, ключи́ де́вства невреди́вшая в Рождестве́ Твое́м.
Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.
Ра́дуйся, де́в велича́ние; ра́дуйся, ма́терей при́сное ра́дование.
Ра́дуйся, еди́на непоро́чная и до́брая в жена́х; ра́дуйся, ро́ждшая обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́я.
Ра́дуйся, па́дших прароди́телей осужде́ния дре́вняго изба́вльшая; ра́дуйся, Эде́м, заключе́нный челове́ком, отве́рзшая Рождество́м Твои́м.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 10.
Спасе́ние устроя́ющи христоимени́тым лю́дем, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, земны́й жре́бий Тво́й, Го́ру Афо́нскую, в населе́ние и́ноком определи́ти, и рекла́ еси́ в виде́нии пе́рвому пустынножи́телю афо́нскому, преподо́бному Петру́, бы́ти Горе́ се́й в жили́ще и́ноком при́сное, обетова́нии благи́ми уте́шивши его́, я́ко бу́деши Помо́щница и Покрови́тельница все́м, подвиза́ющимся в не́й богоуго́дно, дара́ми потре́бными и́х снабдева́ющи и от вся́ких бе́д спаса́ющи, да невозбра́нно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.
Стена́ еси́ заступле́ния, Де́во, и́ноком правосла́вным и все́м подви́жником де́вства и чистоты́. Те́мже жре́бий Тво́й земны́й, Го́ру Афо́нскую, невхо́дну жена́м сотвори́ла еси́, да без собла́зна грехо́внаго пребыва́ют в не́й и́ноцы, на Тебе́ еди́ну по Бо́зе наде́жду спасе́ния возлага́юще и Тебе́ зову́ще си́це:
Ра́дуйся, неувяда́емый цве́те де́вства; ра́дуйся, кри́не се́льный чистоты́.
Ра́дуйся, светоно́сная се́не небе́сная, ревни́телей чистоты́ осеня́ющая; ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия сви́тче, рачи́телей целому́дрия умудря́ющая.
Ра́дуйся, и́ноком благоподвиза́ющимся Хода́таице спасе́ния; ра́дуйся, пустынножи́телей Горы́ Афо́нския Покро́ве и Огражде́ние.
Ра́дуйся, ра́дость благода́тную излива́ющая в сердца́ боголюби́выя; ра́дуйся, утеше́ние духо́вное подаю́щая душа́м огорче́нным.
Ра́дуйся, младопита́тельнице де́в и безма́терних сиро́т; ра́дуйся, любо́вию Жениха́ безсме́ртнаго де́вственная ликостоя́ния услажда́ющая.
Ра́дуйся, в тя́жкой борьбе́ с прираже́ниями страсте́й плотски́х кре́пкая помо́щнице; ра́дуйся, оби́телей и́ноческих неусы́пная блюсти́тельнице.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 11.
Пе́ние на́ше смире́нное, от полноты́ любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ся от на́с, оскверне́нных мно́гими грехми́, но помози́ на́м, Всеблага́я, покая́нием очи́ститися от скве́рны грехо́вныя и преуспе́ти в чи́стем и богоуго́днем житии́, Тя́ подвигополо́жницу и помо́щницу в се́м иму́ще, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно вопи́ти ко Го́споду: Аллилу́иа.

И́кос 11.
Све́тлыми луча́ми чуде́с свята́я ико́на Твоя́ немерца́емо сия́ет, Богоро́дице Де́во, и ве́сь ми́р благода́тно озаря́ет, прогоня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею, от нея́ исходя́щею; те́мже ра́дуемся мы́, гре́шнии, иму́ще таковы́й зало́г Твоего́ к на́м благоволе́ния, и Тебе́, Скоропослу́шнице моле́ний на́ших, благода́рственно взыва́ем:
Ра́дуйся, денни́це со́лнца незаходи́маго; ра́дуйся, заре́ дне́ невече́рняго.
Ра́дуйся, у́тро спасе́ния на́м возсия́вшая; ра́дуйся, ро́ждшая Жениха́ безсме́ртнаго ду́ш челове́ческих.
Ра́дуйся, жела́ния на́ша богоуго́дная исполня́ющая; ра́дуйся, в ско́рбех и обстоя́ниих на по́мощь к на́м благоутро́бно ускоря́ющая.
Ра́дуйся, раю́ мы́сленный, вся́каго утеше́ния духо́внаго преиспо́лненный; ра́дуйся, от исполне́ния Твоего́ и на́м ка́пли утеше́ния источа́ющая.
Ра́дуйся, зно́й страсте́й на́ших прохлажда́ющая; ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим его́ усе́рдно подаю́щая.
Ра́дуйся, все́х в чистоте́ целому́дрия живу́щих зело́ лю́бящая; ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих избра́нники Бо́жия посеща́ющая.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 12.
Благода́ть Бо́жия, прису́щая святе́й ико́не Твое́й, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нней, Богома́ти Влады́чице, влече́т к не́й все́х скорбя́щих и обремене́нных, и нетщи́ отхо́дят они́ от сего́ исто́чника Твои́х ми́лостей и щедро́т: в ско́рбех отра́ду, в напа́стех защи́ту, в боле́знех цельбу́ неоску́дно получа́я от чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Всеблага́я, и благода́рственно вопию́т благи́х пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.
Пою́ще чудеса́ Твоя́, Влады́чице, и ве́лию ми́лость Твою́ к христиа́нскому ро́ду, ве́мы, я́ко недово́льни есмы́ к досто́йному прославле́нию Тебе́, Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м, оба́че наде́ющеся на безприкла́дное милосе́рдие Твое́, Всеблага́я, смиренному́дренно прино́сим Ти́ пе́сни таковы́я:
Ра́дуйся, приста́нище небу́рное подви́жников благоче́стия; ра́дуйся, безмо́лвствующих сла́дкая собесе́днице.
Ра́дуйся, в пусты́нех и гора́х скита́ющихся благода́тная отра́до; ра́дуйся, та́йных среди́ ми́ра рабо́в Бо́жиих та́йное вразумле́ние.
Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся с Бо́гом примире́ние; ра́дуйся, Горы́ Афо́нския верхо́вная Прави́тельнице.
Ра́дуйся, Петра́ пустыннолюби́ваго посеще́нием Твои́м зде́ озари́вшая; ра́дуйся, Афана́сиа богому́драго явле́нием Твои́м облагода́тствовавшая.
Ра́дуйся, мно́гия преподо́бныя Афо́нския сла́вою небе́сною просла́вльшая; ра́дуйся, насе́льником Горы́ сея́ осо́бую любо́вь Твою́ явля́ющая.
Ра́дуйся, теле́с на́ших безме́здная Цели́тельнице; ра́дуйся, ду́ш на́ших к Ца́рствию Го́рнему Путеводи́тельнице.
Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Конда́к 13.
О Всепе́тая Ма́ти, Скоропослу́шницею наре́кшаяся во святе́й ико́не Твое́й, Богоро́дице Мари́е! Приими́ ми́лостивно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, е́же от усе́рдия на́шего принесо́хом Ти́ с ве́рою и любо́вию, и умоли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны́ гее́нны о́гненныя, тьмы́ несвети́мыя и муче́ния ве́чнаго: да предста́тельством Твои́м унасле́дим Ца́рствие Небе́сное, и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.


Икона Божией Матери Скоропослушница.
Наместный образ – Божией Матери «Скоропослушницы» греко-афонского письма, риза и венец украшены драгоценными камнями большой ценности – плод усердия богомольцев храма и почитателей сей святни. Икона, как по окладу, так и басменному ковчегу, установлена наподобие Владимирской иконы Божией Матери, что в Московском большом Успенском соборе.
Из книги: Е. Поселянин (Погожев Е.Н.). Краткое описание Барградского Николо-Александровского храма в Петрограде. Пг, 1916.

Невская икона Божией Матери «Скоропослушницы» стала известна в России позже других чтимых афонских икон. Она пришла на Русскую землю за полвека до катастрофы 1917 года. Однако сразу стала одной из самых чтимых на Руси икон. Множество списков быстро распространилось по всей России.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» является хранительницей града святого Петра наряду с иконами Божией Матери Казанской, Царскосельской (Знамение) и «Всех Скорбящих Радосте» (с грошиками). Петербургский список иконы «Скоропослушницы» связан с историей Николо-Барградского храма на Песках, располагавшегося вблизи Невского проспекта на пересечении двух улиц — Рождественской, Мытнинской и Калашниковского проспекта.

В 1871 году купцы Старо-Александровского рынка, что на Калашниковском проспекте, ходатайствовали о разрешении на постройку часовни в память чудесного сохранения жизни Государя Императора Александра II Николаевича во время злодейского покушения в 1867 году в Париже.

Когда строительство часовни подходило к концу, афонские иеромонахи Афанасий и Варсонофий, находившиеся в С.-Петербурге со сборами, предложили «причислить» часовню к восстанавливавшемуся древнему храму свт. Николая в Мирах Ликийских (территория Турции) с тем, чтобы «доходы ее шли на восстановление этого храма». Идея устроить своего рода подворье, представлявшее родной город свт. Николая в столице Российской империи, вдохновила петербуржцев.

В 1879 году на месте будущего храма митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) освятил часовню во имя св. блгв. князя Александра Невского и свт. Николая Чудотворца, посвященную воспоминанию чудесного спасения Государя Императора.

К освящению афонские отцы принесли в часовню несколько афонских святынь: крест с частицей Животворящего Древа, частицы мощей свт. Николая и вмч. Пантелеимона, и список чтимой афонской иконы Божией Матери «Скоропослушницы». Иноки первоначально жили в Александро-Невской лавре, где и находилась, судя по всему, икона «Скоропослушницы» до ее помещения в часовню. С этого времени афонские отцы стали регулярно совершать молебны и панихиды в сей часовне пред чтимыми святынями.

Начавшаяся вскоре Русско-Турецкая война помешала воздвигнуть храм на родине свт. Николая. Монахи в 1881 году были отозваны на Афон, передав в Синод собранные средства на храм в Мирах Ликийских (3600 рублей), а часовня перешла в ведение Санкт-Петербургского Епархиального управления.

Осенью 1885 года в новопостроенной часовне произошел пожар, в результате которого часовня сгорела дотла. Однако это несчастье послужило к еще большему прославлению образа Божией Матери «Скоропослушницы».

Как повествует «Краткое описание Бар-градского Николо-Александровского храма…» (СПб, 1916), «в мусоре пепелища была обретена нетленная икона Божией Матери «Скоропослушница», писанная на толстом картоне, с явными следами огненного опаления, доселе еще неизгладившимися. Такое чудесное спасение святыни храма произвело на благочестивых обывателей окружающей часовню местности и жителей Петербурга громадное впечатление. Молва быстро облетела не только всю столицу, но и ея отдаленныя глухия окраины. К иконе Божией Матери Скоропослушницы во временное помещение ея на Калашниковском проспекте потянулись вереницы богомольцев и пред нею непрерывно совершались молебны. Явная милость Божия, сопутствовавшая усердию молитвы и твердости в вере с надеждою прибегавших к заступничеству и скорой помощи Владычицы, усилила в значительной степени прилив богомольцев в часовню. Святую икону, по желанию жителей столицы, ежедневно начали развозить по домам. Быстро на месте сгоревшей часовни была выстроена новая каменная часовня, по размерам значительно уже больше первой, и в ней, кроме молебнов и панихид, совершались ежедневно всенощные бдения и обедницы с чтением акафистов» (С. 11).

Чудесное событие, происшедшее с иконой, еще более способствовало сбору средств на храм в Мирах. Общая сумма в 1885 году составила свыше 70 тысяч рублей.

В 1888 году восстановленная после пожара часовня была передана в ведение Императорского Православного Палестинского общества, как и собранные средства на Мирликийский храм. Августейшим Председателем Палестинского общества был Великий Князь Сергий Александрович, который принял на себя звание Почетного Ктитора Мирликийской часовни. Управление хозяйственною частью часовни было возложено на особое Попечительство во главе с графом Н. Ф. Гейденом.

В звании Августейшего Ктитора Великий Князь состоял до своей мученической кончины 5/18 февраля 1905 года. Обществу, к сожалению, несмотря на все попытки, не удалось разрешить «мирликийский вопрос» и добиться разрешения у турецких властей возродить храм в Мирах. По этой причине средства, собранные на храм в Мирах, было решено направить на строительство русского храма в городе Бари в Италии, где находятся мощи свт. Николая. Этот храм должен был стать странноприимным домом для всех паломников к мощам свт. Николая из России.

Чтобы увековечить память Великого Князя Сергия Александровича граф Н. Ф. Гейден возбудил 30 ноября 1905 года пред епархиальным начальством вопрос о превращении часовни в храм во имя святителя Христова Николая, архиепископа Мирликийского. Ходатайство было благосклонно поддержано супругой Великого Князя Елисаветой Феодоровной, выказавшей непременное пожелание, чтобы в молитвах о князе-мученике была объединена память о всех верных слугах Царя и Отечества, крамолою убиенных. По ее ходатайству Святейший Синод разрешил «Мирликийскую часовню» превратить в церковь.

Вскоре Мирликийская часовня была расширена по проекту инженера П. Д. Мегорского, надстроена пятью главками и колокольнею и обращена в храм во имя свт. Николая Чудотворца. Освящение храма совершил епископ Нарвский Антоний. Почетное ктиторство храма принял на себя Великий Князь Михаил Александрович.

В 1910-е годы в новоустроенном храме служил прикомандированный Валаамский иеромонах Георгий (Хробостов; 1871-1941), известный впоследствии Валаамский старец Ефрем, который был глубоким молитвенным почитателем иконы Божией Матери «Скоропослушницы». Будучи духовником Великого Князя Николая Николаевича, иеромонах Георгий часто служил в годы Первой мировой войны молебны перед «Скоропослушницей» о победе русского воинства. Отец Георгий послал в благословение Великому Князю снимок с чудотворной иконы «Скоропослушницы». В ответ 2 июля 1912 года Николай Николаевич писал: «Высокочтимый отец Георгий! В суете последних дней не мог найти несколько свободных и покойных минут, чтобы поблагодарить Вас за снимок с чудотворного образа Божией Матери «Скоропослушницы» и за Ваше письмо. Я первый раз сподобился увидать лик «Скоропослушницы», я крепко очарован им, глаз не оторвать: что за сверхдивные черты и выражение. Несказанно счастлив, что по Ея молитве и заступничестве Вы опять в дорогом для Вас храме».

Храм свт. Николая Чудотворца на Бар-градском подворье,
где пребывала чудотворная икона Божией Матери.
Фото 1910-х гг.

Ковчег иконы Божией Матери

Скоро храм на углу 2-й Рождественской улицы оказался тесным для многочисленных богомольцев. В 1911 году Императорское Православное Палестинское общество начало строительство на прежнем месте более благолепного храма на средства пожертвованные через иеромонаха Валаамского монастыря отца Георгия Еленой Коноваловой и собранные Попечительством. 8 сентября 1913 года была совершена закладка нового храма, получившего название Николо-Барградский, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский), будущий первомученик Русской Голгофы.

Специально к этому дню из Москвы прибыла Великая Княгиня Елисавета Феодоровна для присутствия на чине закладки Николо-Александровского храма. Она привезла с собою в дар церкви древнего письма икону Рождества Пресвятой Богородицы, в день которого происходила закладка храма.

В два часа дня во временной часовне в доме Галунова состоялся молебен, на котором присутствовали член Святейшего Синода Алексий, епископ Тобольский и Сибирский, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии Анастасий, епископ Ямбургский, благочинный монастырских подворий архимандрит Макарий, настоятель Городецкого подворья архимандрит Алексий, настоятель созидаемого храма иеромонах Георгий, сестры Леушинского подворья, настоятельница Иоановского женского монастыря игумения Ангелина с сестрами обители, члены Палестинского Общества и попечительства Николо-Александровского храма и другие духовные лица.

Чин закладки храма совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. От Палестинского общества ему была поднесена художественной работы панагия с изображением иконы Божией Матери «Скоропослушница».

К месту будущего храма сошлись крестные ходы с иконами и хоругвями из ближайших к месту закладки церквей: Знамения Пресвятой Богородицы, Борисо-Глебской, Христорождественской и церкви Иоанна Богослова подворья Леушинского монастыря, во главе с духовенством.

На мраморной закладной доске был начертан следующий текст: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, основася сия церковь в честь и память Св. Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца и Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского при Державе Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого Государя нашего Императора Николая Александровича, при Высокопреосвященнейшем Владимире Митрополите С.-Петербургском и Ладожском и положены часть мощей Св. Алексия Митрополита Московского и всея Руси Чудотворца в лето от сотворения мира 7421-е, от Рождества Христова 1913-е, 8 Сентября».

По водружении креста и мраморной закладной доски, митрополит положил первый камень. Вслед за ним положили камни Великая Княгиня Елисавета Феодоровна и Князь Иоанн Константинович, а после них подходили, соблюдая очередь, присутствовавшие на торжествах лица и клали камень за камнем.

В тот же день во время всенощной во временном храме настоятель часовни-церкви иеромонах Георгий благословил Великую Княгиню от имени Попечительства художественным складнем с иконами Божией Матери «Скоропослушница», свт. Николая Чудотворца и св. блгв. великого князя Александра Невского — на память о совершенной в присутствии Ея Высочества закладке храма».

Храм был построен за два года, несмотря на тяжелые условия военного времени. 15 декабря 1915 года храм, ставший ковчегом образа Богоматери «Скоропослушницы» был освящен.


Иконостас храма на Бар-градском подворье. 1916 г.

Прославление Божией Матери

Торжества начались 14 декабря, когда пред иконою Божией Матери «Скоропослушницы» был прочитан акафист, по окончании которого чтимые иконы Богоматери и свт. Николая Чудотворца были перенесены в новопостроенный храм и водворены на особых поставках. Богомольцы, не взирая на довольно холодную погоду, во множестве стояли по обеим сторонам пути, по которому несли чтимые святыни храма.

В храме присутствовала Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, под председательством и при благоволительном содействии которой Палестинское общество соорудило этот храм. За богослужением также находились: вице-председатель Палестинского общества князь А. А. Ширинский-Шихматов, который принимал деятельное участие в возникновении нового храма, зодчий С. С. Кричинский и многие члены Общества и постоянные посетители храма, приглашенные на празднество особыми повестками.

Современник так описывал торжественное богослужение: «Казалось, что Николо-Александровский храм, украшенный святынями древности, восстановил молитвенное общение настоящего с прошлым, тесным духовным союзом объединил новых его богомольцев с древними почитателями святых икон, собрал под своим лучезарным сводом русских людей — богомольцев от востока и запада, от севера и юга и всех их склонил едиными устами и единым сердцем воспевать пречестное имя Господне и восхвалять свт. Николая и св. Александра Невского, небесных покровителей вновь сооруженного храма. А чтимая икона — Богоматери Скоропослушницы, принесенная в храм с монашеской горы Афона, возносила умы и сердца богомольцев к православному Востоку и объединила их духовным общением со средоточием молитвенно-созерцательной жизни всего православного мира. И предносился духовному взору богомольцев древний Сионский храм в Мирах Ликийских, где литургисал великий угодник Божий Николай, ныне с высоты благословляющий своею десницею новый храм его имени».

Стенная живопись во всей яркости и выразительности изображала события земной жизни и небесного заступления Пресвятой Владычицы нашей и Богородицы, по молитвам свт. Николая, св. Александра Невского.

На другой день при большом стечении богомольцев состоялся чин освящения. Собрание присутствовавших возглавлялось Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной. Литургию и чин освящения храма совершал митрофорный протоиерей П. И. Соколов в сослужении местного благочинного протоиерея А. С. Кононова, настоятеля Покровской церкви протоиерея В. А. Акимова и двух местных иеромонахов Неофита и Ювеналия, протодиакона Казанского собора отца Феодорова и двух диаконов, при хоре митрополичьих певчих под управлением И. Я. Тернова.

По окончании литургии в храме было совершено молебствие, завершившееся провозглашением многолетия Государю Императору, Государыням Императрицам, Наследнику Цесаревичу, Августейшему Председателю Императорского Православного Палестинского общества Великой Княгине Елисавете Феодоровне, Августейшему Почетному Ктитору храма Великому Князю Михаилу Александровичу и всему Царствующему Дому. Затем, при общем благоговейном преклонении колен, была провозглашена «вечная память» в Бозе почивающим Императорам Александру II, Александру III и Великому Князю Серию Александровичу. В слове на освящение Николо-Александровского храма протоиерей П. И. Соколов произнес: «Храм сей — памятник любви русского народа к своему Царю и Его Царскому Роду. Сначала на месте сего храма на средства русских людей построена была часовня в память чудесного спасения от смертной опасности в Бозе почивающего Государя Императора Александра II, в Париже; потом к этому радостному воспоминанию присоединилась скорбно-мученическая кончина Благоверного Государя, Великого Князя Сергия Александровича, и часовня, после небольшого увеличения, перестроена в храм. Теперь Императорским Православным Палестинским Обществом, на месте старого храма-часовни, построен новый — храм, большого размера и гораздо лучше украшенный. Новый храм представляет собою здание подобное древне-русским храмам ХIII–XIV веков Новгородско-Псковской губернии. Заботами Августейшего Председателя Императорского Палестинского общества, старанием Вице-Председателя и Попечительства, храм украшен старинною стенною росписью по образцам древнего Ферапонтова монастыря Новгородской епархии и имеет весьма ценный иконостас, с подлинными иконами русского письма XV и XVI веков».

Отец протоиерей в своей проповеди призвал к молитвам «Скоропослушнице»: «Будем молиться Матери Божией, покровителям нашего храма Святителю и Чудотворцу Николаю и Благоверному Великому Князю Александру, да испросят они у Царя Славы, Господа Иисуса Христа, благословение в ратном деле Благочестивейшему Государю нашему Императору Николаю Александровичу, да дарует ему Господь победу над врагами, да избавит его от скорбей на радость и счастье всего русского народа. Благо стране, в которой вера Христова жива и действенна. Благо народу, в котором пламенеет любовь к Богу и Царю. Не победить такой народ никакому врагу. В Боге его сила, в Нем и надежда. Аминь».

В память освящения храма Великой Княгине Елисавете Феодоровне — Августейшему Председателю Палестинского общества был поднесен древний складень. Кроме того Великой Княгине преподнесли для передачи Государыне Императрице искусно выполненный список с чтимой святыни храма — Божией Матери «Скоропослушницы». Елизавета Феодоровна сказала в ответ: «Государыня Императрица еще сегодня изволила расспрашивать о храме вашем и выражала желание быть даже на освящении, но страшный холод помешал Ея намерению».

Иконы Божией Матери «Скоропослушницы» и свт. Николая были поднесены всем священнослужителям, принимавшим участие в освящении храма и спутникам Великой Княгини, а Ее Императорское Высочество благословила членов Попечительства, строителей храма и художников специально изготовленными иконками Божией Матери «Скоропослушницы» в басменных окладах.

Освящение Николо-Барградского храма стало своего рода прославлением иконы. Современник писал: «Громадная толпа народа с нетерпением ожидала на площади окончания чина освящения храма. И как только открылись его священные двери, богомольцы густою и непрерывною вереницею направились в храм. Сотни свечей были возжены пред святыми иконами, началось непрестанное служение молебнов пред чтимою иконою Богоматери «Скоропослушницы», слышны были молитвенные стенания и сокрушенные вопли, тесною чередой прикладывались благочестивые русские люди к святым иконам. Великая радость торжествовала на лицах русских людей».

Чтобы подчеркнуть всероссийское значение святыни, икона «Скоропослушницы» была помещена в иконостасе, в особом киоте, представляющем точное воспроизведение киота чудотворной иконы Владимирской Божией Матери в Московском Успенском соборе.

На третий день в храм еще раз прибыла Великая Княгиня Елисавета Феодоровна и обратилась с просьбой к настоятелю иеромонаху Неофиту отслужить молебен Божией Матери «Скоропослушнице» пред Ее чтимой иконой. Отъезжая, Великая Княгиня выразила желание регулярно бывать в этом храме и молиться у чтимого образа.

Известный духовный писатель Е. Поселянин назвал этот храм «Русской свечой Русскому Богу».

Царственные почитатели

Почитателями иконы Богоматери «Скоропослушницы» были также царственные страстотерпцы, особенно Государыня Императрица Александра Феодоровна. В письме Государю Императору из Царского Села в ставку от 1 апреля 1916 года она писала: «Мы ездили в новую маленькую церковь Бари во имя Скоропослушницы и видели там дивную икону — такой чудный, кроткий лик, и во время молитвы перед ней охватывает такое хорошее чувство. Я там поставила за тебя свечку. Посылаю тебе маленький образок, привезенный мною оттуда,— у тебя их уже много, но когда ты прочтешь надпись на обратной стороне, она, может быть, поможет тебе в твоей трудной работе». В другом письме от 29 октября 1916 года из Царского Села Царица сообщала: «Мы отправились к Скоропослушнице и поставили свечки — ты носи тот образок, который я тебе когда-то привезла оттуда».

Государыня всегда имела при себе образ «Скоропослушницы» и даже, отправляясь в далекую сибирскую ссылку в 1917 году, взяла с собой любимую икону. В письме А. А. Вырубовой от 15 декабря 1917 года она обращается к ней со знаменательной просьбой: «Что впереди, не догадываюсь. Господь знает и по Своему творит. Ему все передала. Помолись за нас и за тех, кого мы любим, и за дорогую Родину, когда бываешь у «Скоропослушницы». Ужасно люблю Ея чудный Лик».

Среди икон, найденных в доме Ипатьева в Екатеринбурге после мученической кончины Царской Семьи, было три образа Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы».Преподобномученица Елизавета Федоровна и икона Божией Матери «Скоропослушница»

В кратких сведениях о петербургском образе «Скоропослушницы», опубликованных в ряде православных изданий, сообщается, что этот список иконы «стал вкладом Великого Князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Федоровны в строящийся Никольский храм». Однако, согласно Записке о часовне, составленной афонским иноком — хранителем иконы «Скоропослушницы», образ этот был привезен в Россию не позднее 1879 года, то есть за пять лет до приезда в Россию Великой Княгини Елизаветы Федоровны и ее венчания с Великим Князем Сергеем, состоявшегося 3 июня 1884 года. Во всех дореволюционных изданиях сообщается, что образ Божией Матери «Скоропослушницы», установленный в воздвигнутом стараниями Великой Княгини в 1913-1915 годах Барградском Николо-Александровском храме был именно тем списком, который находился в Александро-Николаевской часовне с самого ее создания, о чем свидетельствовали следы огненного опаления во время пожара часовни. Кроме того, ни в одном из описаний закладки, освящения и внутреннего убранства этого храма, составленных хорошо знавшими Великую Княгиню деятелями Палестинского Общества, не упоминается о факте передачи ею или же Великим Князем Сергеем иконы «Скоропослушницы» в Александро-Николаевскую часовню или в выстроенный позднее на ее месте храм.

Вместе с тем, несмотря на фактическую малодостоверность, предание, связывающее Невский Образ «Скоропослушницы» с именами Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, имеет глубокий духовный подтекст.

Образ Божией Матери «Скоропослушница» действительно оказал на духовный путь Великого Князя и, в особенности, Великой Княгини сильное влияние, которое остается еще не до конца раскрытым. Известно, что окончательное решение принять православие сформировалось у Елизаветы Федоровны после паломнической поездки с Сергеем Александровичем в Святую Землю, где они присутствовали на освящении храма святой Марии Магдалины в Гефсимании, а также посетили многие священные места, связанные с земной жизнью Спасителя. Морской путь из России в Святую Землю лежал мимо Константинополя. Путешественники прибыли в Константинополь 13/26 сентября 1888 года, накануне праздника Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня. Утром следующего дня они присутствовали на Божественной Литургии в русской посольской церкви. Перед началом службы настоятель храма архимандрит Арсений приветствовал гостей и преподнес каждому из них икону. Великой Княгине он вручил список иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушницы», написанный на Афоне греческими живописцами. Вручая икону, о. Арсений сказал знаменательные слова: «Приими икону Пресвятыя Богородицы в знамение скорого заступления и непрестающаго покрова Ея». После этого началась Литургия, на которой настоятелю сослужили два иеромонаха русского Афонского Пантелеймонова монастыря. Промыслительно, что вручение этой иконы и сама поездка в Святую Землю совпали по времени с последовавшим 21 сентября 1888 года решением Священного Синода об утверждении Великого Князя Сергея Александровича Ктитором Александро-Николаевской часовни в Петербурге, где была явлена чудотворная икона «Скоропослушницы».

Сказанные о. Арсением слова исполнились в дальнейшей жизни Великой Княгини. Через 3 года, в 1891 году она перешла в Православие и вся дальнейшая жизнь Великой Княгини проходила под незримым покровом Божией Матери и ее образа «Скоропослушницы». 14 августа 1902 года Великая Княгиня Елизавета Федоровна со своим супругом, бывшим в ту пору генерал-губернатором Москвы, участвовали в освящении единственного в Москве храма в честь образа «Скоропослушницы» на Ходынском поле (ныне восстановлена).

В 1905 году, после гибели Великого Князя Сергея Александровича от руки террориста Каляева, Елизавета Федоровна становится почетным ктитором Александро-Николаевской часовни, ее стараниями эта часовня превращается в храм, на месте которого впоследствии строится Барградский храм, главной святыней которого являлась чудотворная икона «Скоропослушницы».

Под покровом этой иконы прошли и последние месяцы жизни перед мученической кончиной, которые Великая Княгиня провела в Алапаевске. Неподалеку от этого города в Бобровском женском монастыре находился чтимый список образа Божией Матери «Скоропослушницы», также написанный на Афоне в русском Пантелеимоновом монастыре и привезенный в Россию в 1904 году. Ныне этот образ находится в Свято-Екатерининском храме Алапаевска.

Последнее упокоение преподобномученица Елизавета Федоровна нашла в храме святой Марии Магдалины в Гефсимании, на освящении которого она присутствовала с мужем во время ее путешествия в Святую Землю в 1888 году. В храме Марии Магдалины находится чудотворная икона Божией Матери Одигитрия («Скоропослушница Елеонская», XVI в.).

_____________
Примечания

. Описание закладки храма приводится по книге Юшманова «Закладка храма во имя свт. Николая Чудотворца и св. блгв. великого князя Александра Невского в С.-Петербурге». СПб, с. 394–396.

. По книге «Освящение Барградского Николо-Александровского храма в Петрограде». Пг., 1916.

. Письма святых царственных мучеников из заточения, 3-е изд. испр. и доп., Православное общество почитателей прп. Iосифа Волоцкаго, СПб, 1998, с.165-166.

. Иеромонах Афанасий. Сказание о Александро-Николаевской часовне: Записка о часовне, устрояемой в С.-Петербурге на Песках. СПб, 1879.

Геннадий Беловолов, священник
Церковный вестник № 8–9, 2003 г.

Канон первый Пресвятыя Богородицы в честь иконы Ея «Скоропослушница», глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Чудес Твоих Божественных множество благохвалити предпринимая, Тя молю, Дево, от сердца, Скоропослушнице, благодать подаждь ми.

Кто не изумится Твоего образа чудесем, Дево? От него бо служителю трапезы возгласила еси трижды, Скоропослушница нарекшися.

Како чудодеяние Твое изрещи возмогу, Отроковице? Ты бо прежде непокорнаго инока безочна соделала еси и паки сего устроила еси видяща.

Радуйся, священная обитель Дохиарская: ты бо имаши всех Госпожу Предстательницу и покров, якоже Сама Она ясно возвести.

Песнь 3

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Безчадных благочадных Ты, Марие, показала еси и неплодных жен соделала еси, Скоропослушнице, веселящихся о чадех. Кто убо не изумится, Дево, величию Твоему?

Булгария проповедует Твоего образа чудеса, о Скоропослушнице, восток же и запад. Источник бо соделалася еси, точащий благодати всем призывающим имя Твое.

Рака болезнь от руки исчезает честныя жены, Дево, посещением Твоим, темже страждущая, от недуга свободившися, радующися, проповеда благодарственная.

Чудно украсися икона Твоя, Скоропослушнице, и паче лучей солнечных освещает всех благодатию Твоею, Пречистая. Кто убо не восхвалит Тя, на Небеси и на земли славимую!

Седален

Владычицу Тя мира вемы, Марие Всепетая, яко родила еси нам всех Творца, Спасителя мира, Иже и прослави Тебе, Пречистую Матерь Свою, подая Тобою благодать и милость чтущим Тя и молящимся Тебе, Богородице.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Во всех концех чудотворный Твой образ прославися, и ныне вси устами Скоропослушницу произносят.

И во сне, Всецарице, и яве, Скоропослушнице, являяся, чудеса совершаеши в мире преславная.

Кто Твое, Дево, имя в нужде всякой призываше, и скоро того не услышала еси, яко Скоропослушница сущая?

Блаженна еси Дохиарская обитель славная, иконою бо обогатилася еси Скоропослушницы всечестною.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Како на Твой пречистый образ аз, недостойный, воззрю, Скоропослушнице, нечистыми очесы моими!

Море и земля, Всецарице, Твоея иконы чудеса проповедуют: Твоих бо благодатей сия обоя насладишася.

Татя являеши, пенязи похитивша ближняго, Матеродево, и возвращаеши праведно сия имущему.

Что воздадим Тебе, Всеблагая, за благодать многую, юже явила еси нам, даровав икону Твою, богатство священное.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Яко любвеобильная Матерь явльшися, призывала еси отрока к Себе, дондеже избавила еси от руки разбойников, Матеродево. Но да обретем Тя и мы, Матерь любвеобильную!

Не имамы раби Твои иного, разве Тебе, предстательства и покрова. Темже, Чистая, от сердца вопием: всякия беды свободи стадо Твое и верных, к Тебе прибегающих.

Якоже спасла еси от морския бури призвавших Божественное имя Твое, тако и нас от чувственнаго крушения и мысленнаго, Дево, спаси и в тихия пристанища спасения управи.

Мир Тя прибежище стяжа и спасение; тем, Чистая, к честней Твоей иконе отвсюду притекают людие, и вси скоро их слушающую обретают Тя.

Кондак, глас 8

В мори житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.

Икос

Идеже осенит благодать Твоя, Владычице, тамо недужнии здрави бывают, бедствующии во благополучие приходят, и всяк скорбящий радости исполняется. Темже благодатию Твоею осени и нас, сицевая радостная Тебе глаголющих: радуйся, Богоблагодатная, Неприступнаго Божества селение; радуйся, святая трапезо, хлебом жизни нас снабдевающая; радуйся, миро многоценное, облагоухающее верных; радуйся, маслино, елеем милосердия нас умащающая; радуйся, неистощимое сокровище даров; радуйся, приснотекущий источниче чудес; радуйся, обидимых заступление; радуйся, обуреваемых благоутишное пристанище; радуйся, глухих слышание и свете слепых; радуйся, разслабленных укрепление; радуйся, свобождение плененных; радуйся, мира всего упование; радуйся, Всеблагая Скоропослушнице.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Слепым даровала еси действие очесем, Дево, еже видети, но и наша зеницы души и телесе просвети, да поем присно величия Твоя.

Глухим слышание даровала еси, Марие Скоропослушнице, но и нас всех отверзи ушеса души и телесе, яко да поем присно величия Твоя.

Якоже древле от пругов избавила еси прибегших к Тебе, Пречистая, тако и нас от сих и всякаго вреда избави, да поем присно величия Твоя.

Яко исправила еси прежде разслабленнаго, тако и нас, по обою разслабленных, теплым Твоим предстательством исправи, да поем присно величия Твоя.

Песнь 8

Ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют вои Ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

От всяких болезней, Скоропослушнице, нас избави, якоже от сих многих избавила еси.

Икона Твоя, Дево, показася источник чудес, от негоже жаждущии снабдеваются изобильно.

Погибшаго Ты являеши, Госпоже, и подаеши радость обретшим. Коль многая есть образа Твоего благодать!

Повелению Твоему, Владычице, повинуются вся стихии, от нихже вреда да избавляеши Тя призывающих.

Песнь 9

Ирмос: Воистину Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево Чистая, с Безплотными лики Тя величающе.

Соберитеся усердно в обитель Божественную Архангелов, болящии: Врач бо в ней пребывает безмездный.

Священная икона Твоя другая показася Силоамская купель, Дево, очищающая и целящая болезни души и телесе.

Воспламеняет мя рачение зрети Твоего образа благодатную лепоту, и насыщения не имам величати Тя!

Да увижду Тя, Всеблагая Скоропослушнице, во время смерти утешающую мя и зраки демонов отгоняющую!

Светилен

Зрящии Тя ныне на иконе с Предвечным Младенцем, просим Тебе, Богоневесто: не лиши нас и в будущем веце всеблаженнаго лицезрения Твоего и воплотившагося от Тебе Сына Божия, да со благоугодившими Ему Имя Его и Твое величаем.