Молитва предстательство христиан непостыдное

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

О, Премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно Услыши нас: жен, детей, матерей и тяжким недугом пианства одержимых, и того ради от матере своея — Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев и сестер, и сродник наших исцели.

О, Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их.

Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.

Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго.

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия в нескончаемые веки веков. Аминь.

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
Днесь притецем, вернии, к Божественному и пречудному образу Пресвятыя Богоматери, напояющей верных сердца небесною Неупиваемою Чашею Своего милосердия и людем верным чудеса показующей. Яже мы видяще и слышаще, духовно празднуем и тепле вопием: Владычице Премилостивая, исцели наша недуги и страсти, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

КОНДАК,ГЛАС 6
Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти; ускори на молитву, и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

ИН КОНДАК, ГЛАС 8
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Благодарственные молитве по Святом Причащении — это последование молитв, читающихся в Церкви, после принятия Божественных Тела и Крови Христовых в таинстве Евхаристии.

Молитва – это разговор с Богом. Но для такого важного разговора не всегда легко подобрать слова, поэтому православные верующие часто имеют при себе молитвослов, а мы собрали для вас благодарственные молитвы. Получив помощь от Господа, по нашим просительным молитвам, мы обращаемся с благодарственной молитвой. Но даже, когда нам кажется, что не произошло ничего хорошего, Господь заботится о нас. Недаром в Писании сказано – «за все благодарите», поэтому произносить такую молитву можно не только за некое благодеяние, но и за каждый прожитый день. Ведь даже плохие события Бог оборачивает для пользы человеческой души. Вы можете прочитать благодарственную молитву Симеона Метафраста, святого Василия Валикого, благодарение Пресвятой Богородицы и другие молитвы, которые читаются по Святом Причащении. Возможно, со временем вы сможете выучить их наизусть. Бог всегда отвечает тем, кто к Нему обращается, даже, если этот ответ не всегда очевиден. «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1Фесс.5:18)

Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, Боже.

Слава: Подобоначальник показался еси Начальника пастырем Христа, иноков чреды, отче Григорие, ко ограде небесней наставляя, и оттуду научил еси стадо Христово заповедем Его: ныне же с ними радуешися, и ликуеши в небесных кровех.
И ныне: Предстательство христиан…
Господи, помилуй. (12 раз) Слава, и ныне.
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. После Причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

, молитвы, читаемые после Причащения Св. Таин.

Главный предмет христ. благодарения — это совершенное Христом искупление и восстановление человеческой природы, дарованная всякому верующему возможность вступить в общение с Богом (ср.: Рим 1. 21; 1 Фес 5. 18; Еф 5. 20; Флп 4. 6; Кол 3. 27; 4. 2). Поскольку эта возможность реализуется через участие в таинстве Евхаристии, тема благодарения об искуплении пронизывает главную евхаристическую молитву — анафору, во время к-рой предложенные хлеб и вино освящаются и становятся Телом и Кровью Христовыми. За анафорой следуют подготовительные священнодействия и Причащение, а затем читается Б. м., где к благодарению об искуплении присоединяется благодарение за дарованное Богообщение. Необходимость Б. м. очевидна: если христианин должен благодарить Бога за даруемую Им телесную пищу и земные блага, то тем более за Его неизреченный дар (2 Кор 9. 15) и духовную пищу, подаваемые в таинстве. Св. отцы подчеркивают важность Б. м.: «По Причащении… дождавшись молитвы, благодари Бога, сподобившего тебя толиких таинств» (Сyr. Hieros. Catech. Myst. V 23), «Тот, кто озарен священным наставлением в Божественных Тайнах, уразумеет многоплодные их дары и, в Причащении священно взирая на божественную высоту и величие их, благодарно воспоет пренебесные благодеяния» (Areop. EH. 3. III 15), и др.

Неск. веков спустя молитвы 10-й гл. «Дидахе» уже не воспринимались как анафора — в 26-й гл. VII кн. «Апостольских постановлений» (ок. 380) приводятся рубрика «Μετὰ δὲ τὴν μετάληψιν οὕτως εὐχαριστήσατε» (После Причащения благодарите так) и Б. м. (нач.: «Εὐχαριστοῦμέν σοι, ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ̓Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀνόματός σου» — Благодарим Тебя, Бог и Отец Иисуса Спасителя нашего, за святое имя Твое — SC. 336. P. 54-56); они являются переработкой текста 10-й гл. «Дидахе» (см. сравнение молитв в кн.: Giraudo C. La struttura letteraria della preghiera eucaristica: Saggia sulla genesi letteraria di una forma. R., 1981. (AnBib; 92). P. 249-253). В «Апостольских постановлениях», в составе изложенного в VIII кн. чинопоследования литургии (гл. 14-15), приводится еще одна Б. м. (нач.: «Δέσποτα ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ Πατὴρ τοῦ Χριστοῦ σου τοῦ εὐλογημένος Παιδός» — Владыка Бог Вседержитель, Отец Христа, Твоего благословенного Отрока), предваряемая диаконским прошением (нач.: «Μεταλαβόντες τοῦ τιμίου σώματος καὶ τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ εὐχαριστήσωμεν» — Причастившись честного Тела и честной Крови Христовых, возблагодарим). Молитва начинается с испрашивания у Бога того, чтобы Причащение принесло духовную пользу причастникам, а затем переходит в ряд прошений общего характера (о священниках, о царях, о внешних врагах империи, о народе и проч.), напоминающих intercessio (ходатайственную часть) анафоры (SC; 336. P. 212).

Согласно Барселонскому папирусу сер. IV в., древнейшей сохранившейся рукописи, содержащей чин Евхаристии, чинопоследование литургии состоит всего из 2 молитв — анафоры (к-рая на основании внутренних данных может быть датирована III-IV вв.) и Б. м. (нач.: «̀ρδβλθυοτεΕτι δεόμεθά σου, Δέσποτα Θεὲ παντοκράτωρ, καὶ εὐχαριστοῦμέν σοι ἐπὶ τῇ μεταλήψι τοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ποτηρίου τοῦ ἁγιασμοῦ» — Снова молимся Тебе, Владыко Боже Вседержитель, и благодарим Тебя о Причащении Хлеба жизни и Чаши освящения), парафразирующей 2-ю эпиклезу-intercessio анафоры (Желтов М. Греч. литургия IV в. в папирусе Barcelon. Papyr. 154b — 157b // Богословский сб. М., 2002. Вып. 9. С. 251-253).

В Серапиона Евхологии (IV в.) есть Б. м. под названием «Μετὰ τὴν διάσιν τοῦ λαοῦ εὐχὴ» (Молитва после раздаяния людям; нач.: «Εὐχαριστοῦμέν σοι δέσποτα ὅτι ἐσφαλμένους ἐκάλεσας» — Благодарим Тебя, Владыко, ибо падших воззвал), 1-я часть к-рой посвящена благодарению за искупление (что характерно для анафор, а не для Б. м.), а далее следуют просьба благословить верующих и дать им часть в Теле и Крови Христовых и славословие (Johnson. Sarapion. P. 52).

Близость ранних Б. м. к анафорам заставляет предположить зависимость первых от вторых. Кроме того, на развитие Б. м. могли повлиять формулы, произносившиеся непосредственно при Причащении; их ранний пример содержится в «Деяниях ап. Иоанна» (II в.- Lodi. Enchiridion. P. 143).

В правосл. богослужебных книгах, издававшихся в XIX в., Б. м. нередко помещалась до возгласа » » и благодарственной ектении; это было вызвано соображениями удобства и тем, что на литургии часто не было причастников-мирян, поэтому, несмотря на свое перемещение, Б. м. все равно читалась незадолго до своего возгласа (» «). В наст. время в связи с усилением евхаристического благочестия почти на каждой литургии есть желающие причаститься миряне; в этом случае Б. м. должна читаться непосредственно перед своим возгласом, т. е. после того, как диакон скажет: » «. Обычай прочитывать эту молитву после Причащения духовенства, но до Причащения мирян, связанный с неясностью мн. изданий Служебника (в греч. книгах, изданных в XX в., молитва стоит на своем месте (во время благодарственной ектении — см., напр., ̓Αρχιερατικόν. Σ. 53); в рус. изданиях, следующих изданиям XIX в., Б. м. печатается до Причащения мирян), следует признать неверным, т. к. в Б. м. выражено благодарение не одних священнослужителей, а всего церковного народа; совершенно недопустима практика поручать чтение ее диакону, она должна, как и остальные молитвы литургии, читаться предстоятелем, поскольку только епископ или священник может возглавлять молитву всего народа.

В литургической практике южноиталийских греков бытовали изменяемые заамвонные молитвы, число к-рых превышает 50 (Jacob A. Nouveaux documents italo-grecs pour servir à l’histoire du texte des prières de l’ambon // Bull. de l’institut belge de Rome. Brux.; R., 1967. Т. 38. Р. 109-144); они были известны и в Др. Руси. Нек-рые из этих молитв содержат благодарение за Причащение и поэтому могут рассматриваться наряду с Б. м.

В совр. рус. и греч. редакции Последования ко св. Причащению 5 Б. м. (1-я и 4-я молитвы обозначены как анонимные): 2 свт. Василия Великого (те же, что в Vat. gr. 778), стихотворная Симеона Метафраста, свт. Кирилла Александрийского (следует отметить, что упоминаемое в этой молитве » » — ссылка не на Б. м., а на принятые Св. Тайны, неясность возникает из-за буквализма при переводе греч. «εὐχαριστία»; в Требнике митр. Петра (Могилы), где слово «Евхаристия» оставлено без перевода, текст яснее), ко Пресв. Богородице (та же, что в Vat. gr. 778). Благодарением заканчивается также молитва в стихах прп. Симеона Нового Богослова, находящаяся в Последовании среди молитв перед Причащением.

К Б. м. присоединен взятый из литургии чин на снятие облачений духовенством (отмечается в уставах литургии начиная с XIII в.- Красносельцев. Уставы литургии. С. 29, 76, 79, 93, 114), состоящий из «Ныне отпущаеши», Трисвятого и после «Отче наш» тропаря составителю литургии, » » — кондака » » — богородична » » или иного. 5 Б. м. и чин на разоблачение помещены в совр. Служебнике (Т. 1. С. 173-181); из-за влияния Последования ко св. Причащению на чин литургии священнослужители нередко читают «Ныне отпущаеши» и проч. не при снятии облачений, а вместе с Б. м., хотя в Служебнике тексты разделены. Традиция читать 5 Б. м. сразу после Причащения, а при чтении «Ныне отпущаеши» (как правило, диаконом) после литургии снимать священные облачения сохраняется при архиерейском богослужении.

В совр. традиции Б. м. из Последования ко св. Причащению, первоначально возникшего как келейное правило, фактически вошли в чин литургии. Они печатаются в Служебнике, обязательно прочитываются священнослужителями и причащавшимися мирянами. Часто их читает чтец для всех после того, как священник трижды возгласит: » » (это нач. Б. м. согласно Последованию) и молящиеся начнут подходить ко кресту, «благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете» (Кол 1. 12).

М. С. Желтов

Молитвенное правило перед Таинством Причастия (есть в Православном молитвослове):

  • канон ко Господу

  • канон Пресвятой Богородице

  • канон Ангелу-Хранителю

(вечером)

  • вечерние молитвы

  • канон ко Св. Причащению (1-я часть Последования ко Св. Причащению)

​​

(утром перед службой)

  • утренние молитвы

  • молитвы ко Св. Причащению (2-я часть Последования ко Св. Причащению)

​​

4. присутствие на вечерней службе накануне дня Причастия (с начала и до конца);

5. исповедь в храме перед священником и получение благословения на Причастие (во время вечерней службы или (что менее желательно) утром);

7. после Причастия выслушать в храме «Благодарственные молитвы» или прочитать самому по молитвослову.

8. стараться провести день Причащения благоговейно.

После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть прежние грехи. Нужно более читать книги в этот день, особенно Новый Завет.

Преподобный Амвросий Оптинский

«Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься Святых и Животворящих Таин Христовых, так размышляй: какое мне сегодня счастье, Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня грешного и нечистого! Какая ко мне милость Божия, какая мне радость, ведь сегодня я не один, а в гостях у меня Сам Христос, мой Господь и Спаситель!»

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва благодарственная, первая.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих. Но, Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты — истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Василия Великаго.

Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таин. И вот я молю Тебя, милостивый и Человеколюбец: сохрани меня под защитою Твоею в тени крыльев Твоих, и дай мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих в оставление грехов и жизнь вечную. Ибо Ты — Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ. И Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста.

Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты — огонь, сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние всех грехов моих. Душу очисти, мысли освяти, укрепи меня в моей деятельности, просвети мои чувства, всего меня пропитай страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня, от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, устрояй меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха, чтобы после принятия Причащения всякий злодей, всякая страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего, премудрых Апостолов и, сверх их — Твою непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего сыном света. Ибо Ты, Милостивый, — Един есть освящение и осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

Молитва четвертая.

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и драгоценная Кровь Твоя во оставление грехов: и да будет мне причащение это в радость, здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподобь меня грешного, стать во славе Твоей, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице.

Пресвятая Владычице Богородице, свет помраченной души моей, надежда, защита, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Родившая Источник бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом. Милосердного Бога милосердная Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях, возвращение к благим помыслам рассудка моего, в случаях его увлечения. И сподобь меня до последнего моего вздоха, не подвергаясь осуждению, принимать святыню пречистых Таин в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы я воспевал и прославлял Тебя все дни жизни моей, так как Ты Благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

И читаются тропари святому, по чьему чину совершалась литургия. 1 вариант, если совершалась литургия святого Иоанна Златоуста, читается тропарь святому Иоанну:

Из уст твоих воссиявшая благодать, как светоч огненный, просветила вселенную. Не сокровище сребролюбия приобрела она для мира, но показала нам высоту твоего смиренномудрия. Отче Иоанне Златоусте, уча нас своими писаниями, моли Слово — Христа Бога о спасении наших душ.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благочестивый, блаженнейший Иоанне Златоусте, ты принял с небес божественную благодать и учишь своими устами всех поклоняться в Троице Единому Богу. По достоинству восхваляем тебя, ибо ты — руководитель, изъясняющий божественное.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная Ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: «Поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя».

2 вариант, если совершалась литургия святого Василия Великого, читается тропарь святому Василию:

Голос твой наполнил всю землю, принявшую слово твоё, которым ты достойно научил основам божественной веры, разъяснил природу всего существующего, упорядочил человеческие нравы. Царственный священник, отче преподобне, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты явился непоколебимым основанием Церкви, наделяя всех людей неотъемлемым сокровищем и запечатлевая его твоим учением, явленный с небес преподобный Василий!

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя.

3 вариант, если совершалась литургия Преждеосвящённых Даров, читается тропарь святому Григорию Двоеслову:

Благодать божественную свыше получив, славный Григорий, от Бога, и Его силою укрепляемый, шествовать путём Евангельским ты возжелал, — потому, всеблаженный, награду за труды ты принял от Христа, — Его моли да спасёт души наши.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Подражателем Начальника пастырей Христа явился ты, отче Григорий, сонмы иноков во двор небесный направляя, потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. Ныне же с ними ликуешь и радуешься во обителях небесных.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя.

После чего окончание благодарственных молитв:

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

После Причащения Тела и Крови Господа да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

  • Тол­ко­ва­ние Бла­го­дар­ствен­ных молитв по Свя­том Причащении
  • Тест: Бла­го­дар­ствен­ные молит­вы по Свя­том Причащении
(Литур­гия свт. Иоан­на Зла­то­уста)

(Литур­гия свт. Васи­лия Вели­ко­го)

(Литур­гия Пре­ждео­свя­щен­ных Даров)

* * *

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.(1)

Благода́рственная моли́тва, 1‑я

Бла­го­да­рю́ Тя́, Го́споди, Бо́же мо́й, я́ко не отри́нул мя́ еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя́ бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Бла­го­да­рю́ Тя́, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, на́с ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый на́м стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние ду́ш и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти си́м и мне́ во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца мое­го́, в ми́р душе́вных мои́х си́л, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Тво­ея́ благода́ти и Тво­е­го́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю все­гда́, и не к тому́ себе́ жи́ву, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ исше́д о наде́жди живо­та́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих гла́с непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты́ бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя́, Хри­сте́ Бо́же на́ш, и Тя́ пое́т вся́ тва́рь во ве́ки. Ами́нь.

Пере­вод: Бла­го­да­рю Тебя, Гос­по­ди Боже мой, что Ты не отверг меня, греш­ни­ка, но удо­сто­ил меня при­об­щить­ся Свя­тынь Тво­их. Бла­го­да­рю Тебя, что меня, недо­стой­но­го, при­ча­стить­ся пре­чи­стых Тво­их и небес­ных Даров Ты удо­сто­ил. Но, Вла­ды­ка Чело­ве­ко­лю­бец, ради нас умер­ший, и вос­крес­ший, и даро­вав­ший нам эти страш­ные и живо­тво­ря­щие Твои Таин­ства во бла­го­де­я­ние и освя­ще­ние душ и тел наших, сде­лай, что­бы они были и мне во исце­ле­ние души и тела, во отра­же­ние вся­ко­го вра­га, в про­све­ще­ние очей серд­ца мое­го, в мир душев­ных моих сил, в веру твер­дую, в любовь нели­це­мер­ную, в испол­не­ние муд­ро­стью, в соблю­де­ние запо­ве­дей Тво­их, в умно­же­ние боже­ствен­ной Тво­ей бла­го­да­ти и Тво­е­го Цар­ства при­об­ре­те­ние. Что­бы, сохра­ня­е­мый ими в освя­ще­нии Тво­ём, я все­гда пом­нил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, наше­го Вла­ды­ки и Бла­го­де­те­ля. И таким обра­зом, уйдя из здеш­ней жиз­ни в надеж­де на жизнь веч­ную, достиг я места веч­но­го покоя, где непре­стан­ный глас празд­ну­ю­щих и бес­ко­неч­ное насла­жде­ние взи­ра­ю­щих на неска­зан­ную кра­со­ту лица Тво­е­го. Ибо Ты – истин­ная цель стрем­ле­ния и неизъ­яс­ни­мая радость любя­щих Тебя, Хри­сте Боже наш, и Тебя вос­пе­ва­ет всё тво­ре­ние вове­ки. Аминь.

Моли́тва 2‑я, святого Васи́лия Великого

Влады́ко Хри­сте́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю все́х, бла­го­да­рю́ Тя́ о все́х, я́же ми́ по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя́, Бла́же и Человеколю́бче: сохра­ни́ мя́ под кро́вом Твои́м, и в се́ни кри­лу́ Твое́ю; и да́руй ми́ чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго мое­го́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жи́знь ве́чную. Ты́ бо еси́ хле́б живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вла­ды­ка Хри­сте Боже, Царь веков и Созда­тель все­го мира! Бла­го­да­рю Тебя за все бла­га, кото­рые Ты дал мне, и за при­ча­ще­ние пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Тво­их Таинств. Молю же Тебя, Бла­гой и Чело­ве­ко­лю­би­вый, сохра­ни меня под покро­вом Тво­им и в тени кры­льев Тво­их и даруй мне с чистою сове­стью до послед­не­го мое­го вздо­ха достой­но при­ча­щать­ся свя­тынь Тво­их в про­ще­ние гре­хов и в жизнь веч­ную. Ибо Ты – Хлеб Жиз­ни, Источ­ник освя­ще­ния, Пода­тель благ, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем со Отцом и Свя­тым Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Моли́тва 3‑я, прп. Симео́на Метафра́ста

Да́вый пи́щу мне́ пло́ть Твою́ во́лею, о́гнь сы́й и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мо́й; па́че же прой­ди́ во у́ды моя́, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попа­ли́ те́рние все́х мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освя­ти́ помышле́ния. Соста́вы утвер­ди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств про­све­ти́ просту́ю пятери́цу. Все­го́ мя́ спри­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́. При́сно покры́й, соблю­ди́ же, и сохра­ни́ мя́ от вся́каго дела́ и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и укра­си́ мя́; удоб­ри́, вра­зу­ми́, и про­све­ти́ мя́. Пока­жи́ мя́ Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не кто­му́ селе́ние гре­ха́. Да я́ко Тво­е­го́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т вся́к злоде́й, вся́ка стра́сть. Моли́твенники Тебе́ при­но­шу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Тво­е­го́, прему́дрыя Апо́столы, к си́м же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже моль­бы́ Благоутро́бне при­и­ми́, Хри­сте́ мо́й, и сыно́м све́та соде́лай Тво­е­го́ служи́теля. Ты́ бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, ду́ш и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на вся́к де́нь.

Дав­ший в пищу мне плоть Твою доб­ро­воль­но, Ты – огонь, сожи­га­ю­щий недо­стой­ных! Не сожги же меня, Созда­тель мой, прой­ди луч­ше в чле­ны тела мое­го, во все суста­вы, во внут­рен­но­сти, в серд­це, и сожги тер­ние всех моих согре­ше­ний. Душу очи­сти, освя­ти мыс­ли, коле­ни утвер­ди с костя­ми вме­сте, про­све­ти пять глав­ных чувств, все­го меня при­гвоз­ди стра­хом пред Тобою. Все­гда защи­щай, охра­няй и бере­ги меня от вся­ко­го вред­но­го для души дела и сло­ва. Очи­щай, омы­вай и устро­яй меня; укра­шай, вра­зум­ляй и про­све­щай меня. Яви меня Тво­ей оби­те­лью, еди­но­го Духа, и уже не оби­те­лью гре­ха, что­бы бежа­ли от меня по при­ня­тии При­ча­стия вся­кий зло­дей, вся­кая страсть как от дома Тво­е­го, как от огня. Хода­та­я­ми за себя Тебе пред­став­ляю всех свя­тых, Началь­ни­ков воинств бес­плот­ных, Пред­те­чу Тво­е­го, муд­рых Апо­сто­лов, и сверх их – Твою непо­роч­ную, чистую Матерь. При­ми их молит­вы, мило­серд­ный Хри­сте мой, и сыном све­та соде­лай Тво­е­го слу­жи­те­ля. Ибо Ты, еди­ный Бла­гой, освя­ще­ние, а так­же сия­ние душ наших, и Тебе, как подо­ба­ет Богу и Вла­ды­ке, все мы сла­ву вос­сы­ла­ем каж­дый день.

Моли́тва 4‑я

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же на́ш, да бу́дет ми́ в живо́т ве́чный, и Кро́вь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми́ благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя́ гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Тво­ея́, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, и все́х святы́х.

Тело Твоё Свя­тое, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, да будет мне в жизнь веч­ную, и Кровь Твоя дра­го­цен­ная – в про­ще­ние гре­хов. Да будет же мне это бла­го­да­ре­ние в радость, здра­вие и весе­лие. В страш­ное же и вто­рое при­ше­ствие Твоё спо­до­би меня, греш­ни­ка, стать спра­ва от сла­вы Тво­ей, по хода­тай­ствам все­чи­стой Тво­ей Мате­ри и всех Тво­их свя­тых. Аминь.

Моли́тва 5‑я, ко Пресвято́й Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, бла­го­да­рю́ Тя́, я́ко сподо́била мя́ еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Тво­е­го́. Но Ро́ждшая и́стинный Све́т, про­све­ти́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, ожи­во­тво­ри́ мя́ умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя́, и да́ждь ми́ умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя́ до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми́ сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя́ во вся́ дни́ живо­та́ мое­го́, я́ко благослове́нна и пре­прo­слав­лен­на еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца Бого­ро­ди­ца, свет помра­чен­ной моей души, надеж­да, покров, при­бе­жи­ще, уте­ше­ние, радость моя! Бла­го­да­рю Тебя, что Ты спо­до­би­ла меня, недо­стой­но­го, стать при­част­ни­ком пре­чи­сто­го Тела и дра­го­цен­ной Кро­ви Сына Тво­е­го. Но, Родив­шая истин­ный Свет, про­све­ти духов­ные очи серд­ца мое­го. Источ­ник бес­смер­тия Родив­шая, ожи­ви меня, умерщ­влен­но­го гре­хом. Мило­сти­во­го Бога любя­щая мило­сер­дие Матерь, поми­луй меня и дай мне уми­ле­ние и сокру­ше­ние в серд­це моем, и сми­ре­ние в мыс­лях моих, и при­зва­ние к помыс­лам доб­рым, когда пле­нен быва­ет разум мой. И удо­стой меня до послед­не­го мое­го вздо­ха не в осуж­де­ние при­ни­мать свя­ты­ню пре­чи­стых Таинств во исце­ле­ние души и тела. И подай мне сле­зы пока­я­ния и бла­го­да­ре­ния, что­бы мне вос­пе­вать и сла­вить Тебя во все дни жиз­ни моей, ибо Ты бла­го­сло­вен­на и про­слав­ле­на вове­ки. Аминь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Тво­е­го́, Влады́ко, по глаго́лу Тво­е­му́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м все́х люде́й, све́т во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Ныне отпус­ка­ешь Ты раба Тво­е­го, Вла­ды­ка, по сло­ву Тво­е­му, с миром, ибо виде­ли очи мои спа­се­ние Твоё, кото­рое Ты уго­то­вал пред лицом всех наро­дов: свет во откро­ве­ние языч­ни­кам и сла­ву наро­да Тво­е­го, Израиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tри­жды и три покло­на)(2)

Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, поми­луй нас.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Пре­свя­тая Тро­и­ца, поми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, посе­ти и исце­ли немо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Кото­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам сего­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Если совер­ша­лась Литур­гия свя­ти­те­ля Иоан­на Зла­то­уста:

Тропа́рь свт. Иоа́нну Златоу́стому, гла́с 8‑й

У́ст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную про­све­ти́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища снис­ка́, высо­ту́ на́м смиренному́дрия пока­за́, но твои́ми сло­ве­сы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Хри­ста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Вос­си­яв­шая как све­точ огнен­ный уст тво­их бла­го­дать, все­лен­ную про­све­ти­ла; нес­тя­жа­ния сокро­ви­ще для мира ты собрал, высо­ту сми­рен­но­муд­рия нам пока­зал. Но, сло­ва­ми тво­и­ми нас настав­ляя, отче Иоанн Зла­то­устый, моли Сло­во, Хри­ста Бога, о спа­се­нии душ наших.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Конда́к, гла́с 6‑й

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ми вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне, преподо́бне, досто́йно хва́лим тя́: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

При­нял Ты с небес боже­ствен­ную бла­го­дать и уста­ми Тво­и­ми всех учишь покло­нять­ся еди­но­му в Тро­и­це Богу, Иоанн Зла­то­устый, все­б­ла­жен­ный, пре­по­доб­ный, по досто­ин­ству вос­хва­ля­ем тебя: ибо ты настав­ник наш, боже­ствен­ное изъясняющий.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но пред­ва­ри́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: уско­ри́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Защи­та хри­сти­ан надеж­ная, Хода­тай­ство ко Твор­цу неиз­мен­ное! Молит­вен­ных голо­сов греш­ни­ков не пре­зри, но ско­ро при­ди, как Бла­гая, на помощь нам, с верою взы­ва­ю­щим Тебе: «Поспе­ши с заступ­ле­ни­ем и ускорь моле­ние, Бого­ро­ди­ца, все­гда защи­щая чту­щих Тебя!”

Если совер­ша­лась Литурги́я свя­ти­те­ля Васи́лия Вели­ко­го:

Тропа́рь свт. Васи́лию Вели́кому, гла́с 1‑й

Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, есте­ство́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Хри­ста́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

По всей зем­ле про­шел голос твой, ибо при­ня­ла она сло­во твоё: им ты исти­ны веры бого­до­стой­но изло­жил, при­ро­ду все­го суще­ству­ю­ще­го изъ­яс­нил, чело­ве­че­ские обы­чаи бла­го­укра­сил, – цар­ствен­ный свя­щен­ник, отче пре­по­доб­ный, моли Хри­ста Бога о спа­се­нии душ наших.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Конда́к, гла́с 4‑й

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое це́ркве, подая́ все́м некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

Явил­ся ты непо­ко­ле­би­мым осно­ва­ни­ем Церк­ви, оде­ляя всех людей непри­кос­но­вен­ным досто­я­ни­ем, запе­чат­ле­вая его тво­и­ми уче­ни­я­ми, откры­ва­ю­щий небес­ное Васи­лий преподобный.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но пред­ва­ри́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: уско­ри́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Если совер­ша­лась Литурги́я Преждеосвяще́нных Даро́в:

Тропа́рь св. Григо́рию Двоеслову, гла́с 4‑й

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Хри­ста́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т души́ на́ша.

Бла­го­дать боже­ствен­ную свы­ше полу­чив, слав­ный Гри­го­рий, от Бога, и Его силою укреп­ля­е­мый, шество­вать путем Еван­гель­ским ты воз­же­лал, – пото­му, все­б­ла­жен­ный, награ­ду за тру­ды ты при­нял от Хри­ста, – Его моли да спа­сёт души наши.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Конда́к, гла́с 3‑й

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Хри­ста́, и́ноков чре­ды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

Под­ра­жа­те­лем Началь­ни­ка пас­ты­рей Хри­ста явил­ся ты, отче Гри­го­рий, сон­мы ино­ков во двор небес­ный направ­ляя, пото­му и научил ты овец Хри­сто­вых запо­ве­дям Его. Ныне же с ними лику­ешь и раду­ешь­ся во оби­те­лях небесных.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, Хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но пред­ва­ри́, я́ко Блага́я, на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: уско­ри́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем.

Честью выс­шую Херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога-Сло­во родив­шую, истин­ную Бого­ро­ди­цу – Тебя величаем.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сын Божий, по молит­вам Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, пре­по­доб­ных и бого­нос­ных отцов наших и всех свя­тых, поми­луй и спа­си меня, грешного.

При­ме­ча­ния

(1) От Пас­хи до Воз­не­се­ния бла­го­дар­ствен­ные молит­вы пред­ва­ря­ют­ся тро­па­рем: «Хри­стос вос­кре­се из мерт­вых, смер­тию смерть поправ, и сущим во гро­бех живот даро­вав”. (Три­жды)

(2) Напе­ча­тан­ное кур­си­вом (пояс­не­ния и назва­ния молитв) не чита­ет­ся во вре­мя молитвы.