Молитвы о вразумлении

Содержание

 • Иису­со­ва молитва
 • Молит­ва свт. Иоан­на Златоуста
 • Пре­по­доб­но­му Силу­а­ну Афонскому
 • Свя­ти­те­лю Иоан­ну Златоусту
 • Св. Анге­лу-Хра­ни­те­лю
 • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Взыс­ка­ние погибших»
 • Пред ико­ной Божи­ей Мате­ри «Зна­ме­ние» Корчемная

Иисусова молитва

Аудио:

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

* * *

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Образ Господа нашего Иисуса Христа

Аудио:

Дай, Го́споди, мое­му́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

Преподобный Силуан Афонский

Аудио:

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней — ме́ртвых, живы́х и гряду́щих — не пре­мол­чи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и тво­е­го́ предста́тельства уми́льно прося́щих (име­на). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, уще́дрити и спа­сти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра — Святе́йшею Игу́мениею Афо́на и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия испро­си́ у святы́х святе́йшего Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Твор­ца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом все­го́ ми́ра испро­си́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют серд­ца́ людски́я, мо́гущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнуть их в богопроти́вную враж­ду́ и братоуби́йство, но в си́ле Боже́ственныя люб­ве́ и пра́вды, я́коже на Небе­си́, и на зем­ли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на зем­ли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву тво­е­му́ — зем­ли́ Росси́йстей испро­си́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный мир и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Кре­ста́ Животворя́щаго си́лою, и в люб­ви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испро­си́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши наша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дренном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тной люб­ви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чисто­те́ вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейде́м и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от всех земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Иоанну Златоусту

Святитель Иоанн Златоуст

Аудио:

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́, и я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стинну вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́ бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звез­до́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть сою́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вни, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во враж­ду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раби́ Бо́жии (име­на́), раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отже­ни́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с раз­де­ля­ю­щии, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по сло­ве­си́ тво­е­му́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Св. Ангелу-Хранителю

Св. Ангел-Хранитель

Аудио:

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небе­се́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь про­све­ти́, и от вся́каго зла сохра­ни́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Пере­вод: Ангел Божий, хра­ни­тель мой свя­той, дан­ный мне с небес от Бога на сохра­не­ние, усерд­но молю тебя: ты меня ныне про­све­ти, и от вся­ко­го зла сохра­ни, к доб­ро­му делу наставь, и на путь спа­се­ния направь. Аминь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

(5/18 фев­ра­ля)

Икона Богородицы Взыскание погибших

Пред ико­ной Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы «Взыс­ка­ние погиб­ших» молят­ся о бла­го­сло­ве­нии бра­ка; к ней при­хо­дят с моль­бой об осво­бож­де­нии от поро­ков, при­те­ка­ют мате­ри с хода­тай­ством о поги­ба­ю­щих детях, о здра­вии и бла­го­по­лу­чии детей, об исце­ле­нии болез­ней глаз и сле­по­ты, от зуб­ной боли, от лихо­рад­ки, от неду­га пьян­ства, при голов­ной боли, о вра­зум­ле­нии отпав­ших от веры Пра­во­слав­ной и о воз­вра­ще­нии заблуд­ших в Цер­ковь.

Тропарь, глас 4

Аудио:

Взы­щи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спа­си́ нас.

Пере­вод: Взы­щи нас, поги­ба­ю­щих, Пре­свя­тая Дева, ибо по гре­хам нашим не нака­зы­ва­ешь нас, но по чело­ве­ко­лю­бию милу­ешь, избавь нас от ада, болез­ни и скор­би и спа­си нас.

Кондак, глас 6

Аудио:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Твор­цу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но пред­ва­ри́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ уско­ри́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защи­та хри­сти­ан надеж­ная, Хода­тай­ство ко Твор­цу неиз­мен­ное! Молит­вен­ных голо­сов греш­ни­ков не пре­зри, но ско­ро при­ди, как Бла­гая, на помощь нам, с верою взы­ва­ю­щим Тебе: «Поспе­ши с заступ­ле­ни­ем и ускорь моле­ние, Бого­ро­ди­ца, все­гда защи­щая чту­щих Тебя!»

Величание

Аудио:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

Аудио:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глу­би­ны́ грехо́вныя, про­све­ти́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спа­си́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 нояб­ря / 10 декабря)

Икона Богородицы Знамение Корчемная

Пред ико­ной Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы «Зна­ме­ние» Кор­чем­ная молят­ся о настав­ле­нии в Пра­во­слав­ной вере, об избав­ле­нии от ере­си и рас­ко­лов, об исце­ле­нии болез­ней рук и ног, от пьян­ства, о вра­зум­ле­нии отпав­ших от веры Пра­во­слав­ной и о воз­вра­ще­нии заблужд­ших в Цер­ковь.

Аудио:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

Аудио:

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помо­зи́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, воз­ве­се­ли́ ра́достию серд­ца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Тво­ея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Про­то­и­е­рей Сера­фим Сло­бод­ской. Закон Божий.

Советуем ознакомиться молитва вразумления сына с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва родителей о благополучии и вразумлении детей своих.

Господи, в милости Твоей и власти чадо наше, (имя) милуешь и спасаешь его, (имя) имени Твоего ради.

Господи, прощаешь ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.

Господи, наставляешь его, (имя) на истинный путь заповедей Твоих и вразумляешь его, (имя) и просвещаешь светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела.

Господи, благословляешь его, (имя) в доме, около дома, в учебе, на работе и в дороге, и на каждом месте Твоего, владения.

Господи, хранишь его, (имя) под кровом Твоим Святым для жизни плодотворной. Господи, ограждаешь его, (имя) от видимых и невидимых недругов.

Господи, исцеляешь его, (имя) от всяких нездоровий, очищаешь от всякия скверны и облегчаешь его, (имя) душевные переживания.

Господи, даруешь ему, (имя) благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия.

Господи, умножаешь и укрепляешь его, (имя) умственные способности и телесные силы. Господи, даешь ему, (имя) Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруешь и мне благословение на нашего сына (имя) в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.

Молитва на послушание детей

Если ребенок, что называется, сбился с пути – уходит из дому, дерзит, берет без спроса деньги и вещи, не хочет учиться, и т.д., его можно образумить с помощью заряженной воды и молитвы на послушание детей. Воду добавляйте в пищу (можно готовить на ней супы, заваривать чай), ею обрызгивайте постель и одежду ребенка. Такую воду может программировать только женщина – мать, сестра, бабушка. Количество воды – от 1 литра.

Молитва на послушание детей

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, недостойную рабу (имя). Господи, в милостивой власти Твоей чада мои, рабы Твои (имена). Помилуй и спаси их, имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей и разум просвети светом Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их в доме, в школе, в пути и на каждом месте Твоего владычества. Господи, сохрани их под кровом Твоим святым от летящей пули, яда, огня, от смертоносной язвы и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой болезни, очисти от всякой скверны и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравие, целомудрие. Господи, умножь и укрепи им умственные способности и телесные силы, Тобою дарованные им, Твое благословение на благочестивую и, если Тебе угодно, семейную жизнь и непостыдное деторождение. Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение на чад моих и раб Твоих в настоящее время утра, дня, ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь.

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти Апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отроча сие (имя); и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам о вразумлении ребенка

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Молитва на послушание детей Сергию Радонежскому о вразумлении детей

Преподобный Сергий своим молитвенным подвигом сумел вразумить целый народ. Ему молятся о возвращении заблудшего на путь истинный.

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо благопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Молитва о вразумлении и прибавлении ума

Молитвы о вразумлении читают перед иконой Прибавление ума, обращая к Пресвятой Богородице свои чаяния и прошения о помощи. Композиция и стиль написания иконы не характерны для школы классической русской или византийской иконографии и отличаются от распространенных канонических сюжетов. Парящая над Небесным Иерусалимом Мать Господа держит в своих объятиях Сына. Оба они обернуты в фелонь, которая придает их объятиям Божественное единство. Ангелы своим смиренным видом и преклоненными головами словно указывают на Богородицу – обратите свои мольбы к ней и получите милость ее добротой.

История появления иконы

В далекие времена, когда патриархом Никоном была реформирована Православная Церковь, многими последователями и служителями сие было отвергнуто. Глобальный раскол, прибавивший смятения верующим, отдалял понимание – зачем патриархом изменяются богослужебные обряды или вводятся новые каноны. Сама реформа имела под собой умысел унификации с обрядами греческой церкви, как наиболее близкой к первоисточнику. Но не всем дано было осмыслить правильность шагов Никона. Это период, когда приверженцы старых обрядов отделились от главного патриархата, за что и преданы были анафеме.

В сонме сомневающихся был некий монах-иконописец, чье имя кануло в вековой дымке, но волею случая оставило после себя величайший след в русской иконографии. В предании говорится, что монах впал в душевные страдания, боясь предать истинного Бога и не попасть в плен дьявольских ловушек. Встав на путь поста и молитвы, как истинно верующий человек, он просил для себя просветления и вразумления, ибо только Небесным Силам дана способность указывать правильный путь. Эта молитва о чудесном прибавлении ума в итоге и стала определяющей силой иконы, которую написал монах, выполняя свой обет, данный Богородице.

В одну из долгих молитвенных ночей Богоматерь снизошла к мятущемуся человеку, и он тут же стал истово просить ее о вразумлении и подсказке, чью сторону принять и какой путь богослужения выбрать, чтобы не впасть в смертный грех. Она дала подсказки, вернула рассудку покой и обещала направлять своей милостью его судьбу, если монах напишет икону, изобразив ее в том виде, в котором явилась Богородица ему. Просветлев разумом и приняв сторону реформ патриарха Никона, монах тот час приступил к работе над иконой, которую в последствие назвал «Прибавление ума».

Композиция иконы

Получив божественные подсказки и способность отделять зерна от плевел, старательный монах изобразил Богородицу парящей над Небесным Иерусалимом. Это такое обетованное место из книги Откровений – город праведников, наполненный Святым Духом. Свечи в руках ангельских созданий символизируют собой свет, излучаемый Господом и его верой, и являются важной частью нашего бытия – без них нам не откроются источники знаний и осмысления мироздания.

Центральная фигура Богородицы с Младенцем исполнена в нехарактерном для канонических сюжетов образе. Такие изображения, когда Мать и Бог-младенец обернуты в единую фелонь, встречаются лишь в скульптуре города Лорет. Это символизирует принадлежность Богородицы и Бога Сына к Небесной ипостаси, а царские венцы на головах дают нам понимание их божественности. Им обоим мы возносим свои мольбы с просьбой указать нам путь знания и дать разумение нашего земного пути.

Прильнув в молитвах к иконе, православный человек видит перед собой Благодатную Деву, участь которой – беречь паству своего Сына от ошибок и мытарств, от душевного беспокойства и неосмотрительных шагов. Молитва о чаяниях на прибавление ума, вопиющая из страждущего сердца, обязательно будет вознаграждена Царицей Небесной.

Сила иконы – давать вразумление

Способности любой иконы определяются теми мольбами, которые возносятся к ней и получают милость от Сил Небесных. Сама предыстория создания образа «Прибавление ума» и ее последующего прославления определяет данный лик, как помощь мятущимся и стремящимся к истине людям. А каждая последующая молитва является очередным кирпичиком, укрепляющим силу веры в этот святой лик.

Обычно у этого образа просят помощи в таких печалях:

 • Отстающему и нерадивому ученику материнский заговор, нашептанный у иконы, поможет старательнее подойти к учебе. Прибавляющий усидчивости и степенности, он вразумит и направит на путь познания науки.
 • Сильный обряд у иконы «Прибавление ума» способен излечить человека с умственным недоразвитием или врожденным слабоумием. В силах Господа и Богородицы направить старания такого чада на путь своего совершенствования.
 • В случае душевного смятения, нерешительности в выборе правильного пути, непонимании перспектив своего будущего, ежедневная молитва у святого образа способна открыть истину и прояснить разум молящего.
 • Рассеянность и неспособность концентрации в определенные моменты может стать причиной проблем. Концентрация и аккумуляция душевных и умственных сил – вот в чем помогает молитва таким людям.
 • На сложном пути познания и учебы в мощи этой иконы нет равных. Часто студенты накануне ответственных экзаменов прибегают к помощи святого образа Богородицы, дабы даровала она им прозрение и умственные силы преодолеть достойно все испытания.
 • Также тем, кто в сомнениях и смятениях с опаской смотрит в свое будущее, не имея представления, как поступить дальше в сложной ситуации, помогающий в просветлении ума образ Богородицы подарит наставление или иным образом даст подсказки.

Обряды и ритуалы для обретения разума

Есть разница в том, как применять молитву о просветлении разума. В случае, когда человек постоянно требует опеки Небесной Царицы, молитва должна ежедневно сопровождать и наставлять православную душу. Но когда страдания внезапно постигли по причине бесовских козней, то целесообразнее применить церковный ритуал и стороннюю помощь. Она может выражаться как в молитвенных бдениях дома с кем-то из близких, так и в храмовой службе. Обычно молитва в храме являет собой коллективное и более сильное обращение к Господу, ибо ваш глас вопиющего умножается всеми присутствующими в богослужении.

Молитва дома

Святой образ «Прибавление ума» являет собой довольно редкое изображение, однако его ценность от этого не уменьшается. Если возникла необходимость обратиться в молитвах к Богородице, то не поскупитесь и найдите нужный лик в иконных лавках. Никогда для домашнего иконостаса не используют журнальные вырезки или плакаты, ибо это тяжкий грех и дьявольское наваждение.

 • Обязательно исповедуйтесь всякий раз, когда начинаете молебны с целью прошения милостей. Грешной душе сложно пустить Святой Дух в свое сердце, а разум будет затуманен и не получит желаемого вразумления.
 • Молитву о прибавлении ума, как правило, читают утром, до начала деятельности, чтобы она оказала благотворное влияние на вас.
 • Ночное бдение принято завершать благодарственными молитвами за то, что Небесные Покровители не оставили вас заботами своими.
 • Любящей матери не возбраняется написать на листке бумаги молитву о вразумлении своему чаду, дабы слово, обращенное к Богородице, постоянно сопровождало и опекало дитя. Но написанная на бумаге материнская мольба не освобождает от необходимости приобщать ребенка к самостоятельной молитве с прошением о вразумлении.

Молитва первая перед иконой Прибавление ума.

Краткая молитва

Очень часто возникает необходимость получить вразумление и наставление вначале какой-то деятельности. Порой смятение и растерянность мешают человеку сконцентрироваться и принять правильное решение – для такой помощи носите с собой краткую молитву. Прочитанная в нужный момент, она поможет избежать ошибки и милостью Богородицы наставит на верный путь следования.

 • Молитва поможет искренне верующему.
 • Только крещеный человек получит помощь Святого Духа.
 • Сила вашей веры – залог успешного исполнения молитв.

Молитва вторая перед иконой Прибавление ума.

«Царице моя Преблагая, Надеждо моя пресвятая, приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь; отовсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, увра¬чуй и спаси яко безнадежна. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надеж¬ды, разве Тебе, Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под Твою милость при-бегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная. Аминь».

Молебен о вразумлении в храме

Ваша молитва, вознесенная в храме, всегда будет усилена участвующими в богослужении. Идя в храм, люди несут свои чаяния и просьбы, обуревающие их сердца. Молясь коллективно под пастырским руководством священника, каждый своими стараниями умножает глас вопиющих.

 • Подайте прошение на молитву о здравии за того, о чьем вразумлении вы будете молиться.
 • Исповедь и Причастие – это обязательное условие перед началом любого обряда.
 • Не печальтесь, если в храме нет необходимого образа «Прибавление ума». Молебны и заклинания в храме для прибавления ума можно совершать перед любой иконой Богородицы.
 • Не забывайте перед обращением к Небесной Покровительнице воздать жертву, поставив церковную свечу, чтобы свет вашей веры возносился ввысь.

Молитва третья перед иконой Прибавление ума.

«Богородице Пречистая, Доме, егоже созда Себе Премудрость Божия, даров духовных Подательнице, от мира к премирным ум наш возводящая и всех к познанию разума приводящая! Приими молебное пение от нас, недостойных раб Твоих, с верою и умилением покланяющихся пред пречистым образом Твоим. Умоли Сына Твоего и Бога нашего, да дарует властем нашим мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, пастырем мудрость духовную, ревность и бдение о душах наших, наставником смиренномудрие, чадом послушание, всем же нам дух разума и благочестия, дух смирения и кротости, дух чистоты и правды. И ныне, Всепетая, Вселюбимая наша Мати, подай нам ума прибавление, умири, соедини во вражде и разделении сущия и положи им соуз любве неразрешимый, всех заблуждших от неразумия к свету истины Христовы обрати, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави, слово премудрости и душеполезное знание просящим даруй, осени нас вечною радостию, Херувимов светлейши и Сера¬фимов честнейши сущая. Мы же, славная дела и многоразумную премудрость Божию в мире и жизни нашей видяще, устранимся земныя суеты и излишних житейских попечений, и ум, сердце наше на Небеса возведем, яко да Твоим заступлением и помощию славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице славимому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Огромной силой обладают исцеляющие молитвы для всякой верующей православной души. С тех пор, как миру Христос явил чудеса исцеления от недугов телесных.

Наша квартира, наше жилище – это то, что должно нас оберегать от невзгод, быть уютным и приятным для жизни местом, давать ощущение счастья. Для этого наша квартира должна быть не только чиста в.

Молитва и ее чудесное свойство. Ангел возвестил Деву о непорочном зачатии в ее благословенном чреве того, кто . в поисках виноватого, но лучше обратить свои мольбы и чаяния о примирении и вразумлении к заступнице всех жен – Богородице.

Молитвы о помощи семье в трудную годину способны нивелировать угрозу развода. Прося Отца Небесного о вразумлении обоих супругов, жена открывает свое сердце для его подсказок и наставлений.

Молитвы о вразумлении

Дай, Господи, моему недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное, и не только распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и не прилепляться к пустому, чтобы сострадать страдающим и снисходить к грешникам.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается. Се бо отроком послушания образ явился еси, юным — целомудрия светило, мужем — трудолюбия наставник, старым — незлобия учитель, иноком — воздержания правило, молящимся — вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим — ума просветитель, витиям доброглаголивым — слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим — милосердия звездо, начальствующим — правления мудраго образ, правды ревнителем — дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым — терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть союз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раби Божии (имена), раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющии, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

«Избавление от бед страждущих»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Взыщи нас погибающих, Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши, избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас.

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

О Пресвятая Владычице Богородице, Небеснаго Царя Мати, Богоизбранная Отроковице! Ненадежных надеяние, больных исцеление, сирым предстательнице, скорбящим утешение и радость, обидимым покровительнице и всем в бедах и напастех сущим скорое поможение и заступление! Помози, о Мати Божия, и нам грешным в скорби нашей, возвесели радостию сердца людей Твоих; управи в мире и тишине жизнь нашу и не даждь во отчаяние впасти, Ты бо Едина еси паче всех святых и паче всех горних умов Предстательница наша к Богу, яко Всеблагаго Царя Благая Мати. Темже мы, грешнии, на Пречистый Твой образ «Знамение» взирающе, умиленно преклоняем колена и, благоговейно лобызающе, молим Тя, Благосердная Мати: не отрини смиреннаго моления нашего и яви нам знамение милости Твоея: никтоже бо, к Тебе прибегая со упованием, исходит от Тебе посрамлен, но просит благодати и приемлет дар к полезному прошению, прославляя Сына Твоего и Бога, и Тебе с Ним, во веки веков. Аминь.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

Слово святого Иоанна Златоустого на Богоявление Господне

Слово святого Иоанна Златоустого на Богоявление ГосподнеХочу, возлюбленные, праздновать и торжествовать, ибо святой день просвещения есть печать праздника и день торжества. Он запечатлевает Вифлеемский вертеп, где Ветхий деньми, как младенец у груди матери, лежал в

Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна Златоустого

Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна ЗлатоустогоПосле того как прошло тридцать и даже более лет со времени кончины великого вселенского учителя, святого Иоанна Златоустого, в городе Команах , — святейший Прокл, бывший некогда учеником его, а затем

Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского

Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха КонстантинопольскогоСвятой Иоанн Златоустый, светильник миру, учитель вселенной, столп и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 г. Родители его, Секунд и

Слово святого Иоанна Златоустого на Богоявление ГосподнеХочу, возлюбленные, праздновать и торжествовать, ибо святой день просвещения есть печать праздника и день торжества. Он запечатлевает Вифлеемский вертеп, где Ветхий деньми, как младенец у груди матери, лежал в

Перенесение мощей святого отца нашего Иоанна ЗлатоустогоПосле того как прошло тридцать и даже более лет со времени кончины великого вселенского учителя, святого Иоанна Златоустого, в городе Команах , — святейший Прокл, бывший некогда учеником его, а затем

Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха КонстантинопольскогоСвятой Иоанн Златоустый, светильник миру, учитель вселенной, столп и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 г. Родители его, Секунд и

Благодарственная молитва об исцелении (святого Иоанна Кронштадтского)

Благодарственная молитва об исцелении (святого Иоанна Кронштадтского)Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне единородный безначального Отца, Едине исцеляяй всякий недуг и всякую язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей

Покаянная молитва святого Иоанна Кронштадского

Покаянная молитва святого Иоанна КронштадскогоО Господи, создавший белый светИ нас, людей, Своим единым СловомИ даровавший Новый нам Завет!Не будь ко мне, упадшему, суровым,Не отвергай заблудшего в пути,Прости меня, утешь и просвети.О Господи, несчастен я и сир:Твои

Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского

Молитва-благословение на вступление в бракСвятым Петру и Февронии МуромскимТропарь, глас 8Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, добре во благочестии пожив, блаженне Петре, тако и с супружницею твоею премудрою Феврониею, в мире Богу угодивше, и

Молитва святого преподобного Сергия Радонежского о даровании воды

Молитва святого преподобного Сергия Радонежского о даровании водыБоже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, сотворивый небо и землю, все видимое и невидимое, создавый человека и не хотящий смерти грешника! Молим Тя мы, грешнии и недостойнии раби Твои, услыши нас в час сей и

Литургии Василия Великого и Иоанна Златоустого

4. Литургии Василия Великого и Иоанна ЗлатоустогоЧтобы проследить эволюцию Литургий Василия Великого и Иоанна Златоустого, следует помнить, что первоначально они были местными литургиями соответственно Каппадокийской и Константинопольской Церквей. На втором этапе

СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО УРОКИ О ВОСПИТАНИИ

СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО УРОКИ О ВОСПИТАНИИ1. Родить детей есть дело природы, но образовать и воспитать их в добродетели — дело ума и воли.2. Под долгом воспитать своих детей я разумею не одно то, чтобы не допустить их умереть с голоду, чем люди, кажется, и

13 ноября Святителя Иоанна Златоустого

13 ноября Святителя Иоанна ЗлатоустогоТропарь, гл. 8Уст твоих якоже светлость огня воссиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа, но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога,

Иже во святых отца нашего Иоанна архиепископа Константина града Златоустого избранные творения Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Книга первая.

Иже во святых отца нашего Иоаннаархиепископа Константина града Златоустогоизбранные творенияБеседына Евангелие от Иоанна Богослова.Книга первая.БЕСЕДА 1 (вступительная). 1. Похвала Евангелию от Иоанна. Его превосходство и польза. — Кто могут понимать его.

Литургия Св. Иоанна Златоустого

2. Литургия Св. Иоанна ЗлатоустогоЛитургия св. Иоанна Златоустого, как мы видели, является самой употребительной в нашей церкви литургией, а потому мы начнем изучение величайшего христианского тайнодействия с нее.»Литургия, как говорит архимандрит Гавриил, по уставу

Благодарственная молитва об исцелении (святого Иоанна Кронштадтского)Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Сыне единородный безначального Отца, Едине исцеляяй всякий недуг и всякую язю в людех, яко помиловал мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моея, не попустив ей