Последование ко причастию

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 22

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре́до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.

Псалом 23

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́, кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.

Псалом 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия. (Трижды с тремя поклонами)

Тропари, глас 8

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, храм то творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ , недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя облича́ет, я́ко несть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 2

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м песнь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Хлеб живота́ ве́чнующаго да бу́дет ми Те́ло Твое́ Свято́е, благоутро́бне Го́споди, и Честна́я Кровь, и неду́г многообра́зных исцеле́ние.

Припев: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Оскверне́н де́лы безме́стными окая́нный, Твоего́ Пречи́стаго Те́ла и Боже́ственныя Кро́ве недосто́ин есмь, Христе́, причаще́ния, его́же мя сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Земле́ блага́я, благослове́нная Богоневе́сто, клас прозя́бшая неора́нный и спаси́тельный ми́ру, сподо́би мя сей яду́ща спасти́ся.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Сле́зныя ми пода́ждь, Христе́, ка́пли, скве́рну се́рдца моего́ очища́ющия: я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою прихожду́ и стра́хом, Влады́ко, ко причаще́нию Боже́ственных Даро́в Твои́х.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Во оставле́ние да бу́дет ми прегреше́ний Пречи́стое Те́ло Твое́, и Боже́ственная Кровь, Ду́ха же Свята́го обще́ние, и в жизнь ве́чную, Человеколю́бче, и страсте́й и скорбе́й отчужде́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хле́ба живо́тнаго Tрапе́за Пресвята́я, свы́ше ми́лости ра́ди сше́дшаго, и ми́рови но́вый живо́т даю́щаго, и мене́ ны́не сподо́би недосто́йнаго, со стра́хом вкуси́ти сего́, и жи́ву бы́ти.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни а́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щься, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Восхоте́л еси́, нас ра́ди вопло́щься, Многоми́лостиве, закла́н бы́ти я́ко овча́, грех ра́ди челове́ческих; те́мже молю́ Тя: и моя́ очи́сти согреше́ния.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Исцели́ души́ моея́ я́звы, Го́споди, и всего́ освяти́, и сподо́би, Влады́ко, я́ко да причащу́ся та́йныя Твоея́ Боже́ственныя ве́чери, окая́нный.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Уми́лостиви и мне Су́щаго от утро́бы Твоея́, Влады́чице, и соблюди́ мя нескве́рна раба́ Твое́го и непоро́чна, я́ко да прие́м у́мнаго би́сера, освящу́ся.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас: ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Я́коже предре́кл еси́, Христе́, да бу́дет у́бо худо́му рабу́ Твоему́, и во мне пребу́ди, я́коже обеща́лся еси́: се бо Те́ло Твое́ ям Боже́ственное и пию́ Кровь Твою́.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Сло́ве Бо́жий и Бо́же, угль Те́ла Твое́го да бу́дет мне помраче́нному в просвеще́ние, и очище́ние оскверне́нной души́ мое́й Кровь Твоя́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мари́е, Ма́ти Бо́жия, благоуха́ния честно́е селе́ние, Твои́ми моли́твами сосу́д мя избра́нный соде́лай, я́ко да освяще́ний причащу́ся Сы́на Твое́го.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твое́го призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Ум, ду́шу и се́рдце освяти́, Спа́се, и те́ло мое́, и сподо́би неосужде́нно, Влады́ко, к стра́шным Та́йнам приступи́ти.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да бых устрани́лся от страсте́й, и Твоея́ благода́ти име́л бы приложе́ние, живота́ же утвержде́ние, причаще́нием Святы́х, Христе́, Та́ин Твои́х.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Бо́жие, Бо́же, Сло́во Свято́е, всего́ мя освяти́, ны́не приходя́щаго к Боже́ственным Твои́м Та́йнам, Святы́я Ма́тере Твоея́ мольба́ми.

Кондак, глас 2

Хлеб, Христе́, взя́ти не пре́зри мя, Те́ло Твое́, и Боже́ственную Твою́ ны́не Кровь, пречи́стых, Влады́ко, и стра́шных Твои́х Та́ин причасти́тися окая́ннаго, да не бу́дет ми в суд, да бу́дет же ми в живо́т ве́чный и безсме́ртный.

Песнь 7

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги их обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я а́нгел: услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Исто́чник благи́х, причаще́ние, Христе́, безсме́ртных Твои́х ны́не Та́инств да бу́дет ми свет, и живо́т, и безстра́стие, и к преспея́нию же и умноже́нию доброде́тели Боже́ственнейшия хода́тайственно, еди́не Бла́же, я́ко да сла́влю Тя.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби, тре́петом и любо́вию со благогове́нием, Человеколю́бче, приступа́яй ны́не к Твои́м безсме́ртным и Боже́ственным Та́йнам, и пе́ти Тебе́ сподо́би: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Спа́са Христа́ ро́ждшая па́че ума́, Богоблагода́тная, молю́ Тя ны́не, раб Твой, Чи́стую нечи́стый: хотя́щаго мя ны́не к пречи́стым Та́йнам приступи́ти, очи́сти всего́ от скве́рны пло́ти и ду́ха.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Небе́сных, и стра́шных, и Cвяты́х Твои́х, Христе́, ны́не Та́ин, и Боже́ственныя Твоея́ и та́йныя ве́чери о́бщника бы́ти и мене́ сподо́би отча́яннаго, Бо́же Спа́се мой.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Под Твое́ прибе́г благоутро́бие, Бла́же, со стра́хом зову́ Ти: во мне пребу́ди, Спа́се, и аз, я́коже рекл еси́, в Тебе́; се бо дерза́я на ми́лость Твою́, ям Те́ло Твое́, и пию́ Кровь Твою́.

Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тро́ичен: Трепе́щу, прие́мля огнь, да не опалю́ся я́ко воск и я́ко трава́; о́ле стра́шнаго та́инства! о́ле благоутро́бия Бо́жия! Ка́ко Боже́ственнаго Те́ла и Кро́ве бре́ние причаща́юся и нетле́нен сотворя́юся?

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Христо́с е́сть, вкуси́те и ви́дите: Госпо́дь нас ра́ди, по нам бо дре́вле бы́вый, еди́ною Себе́ прине́с, я́ко приноше́ние Отцу́ Своему́, при́сно закала́ется, освяща́яй причаща́ющияся.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Душе́ю и те́лом да освящу́ся, Влады́ко, да просвещу́ся, да спасу́ся, да бу́ду дом Твой причаще́нием Свяще́нных Та́ин, живу́щаго Тя име́я в себе́ со Отце́м и Ду́хом, Благоде́телю Многоми́лостиве.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Владычним утверди́ мя.

Я́коже огнь да бу́дет ми, и я́ко свет, Те́ло Твое́ и Кровь, Спа́се мой, пречестна́я, опаля́я грехо́вное вещество́, сжига́я же страсте́й те́рние, и всего́ мя просвеща́я, покланя́тися Божеству́ Твоему́.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Бог воплоти́ся от чи́стых крове́й Твои́х; те́мже вся́кий род пое́т Тя, Влады́чице, у́мная же мно́жества сла́вят, я́ко Тобо́ю я́ве узре́ша все́ми Влады́чествующаго, осуществова́вшагося челове́чеством.

Далее

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Если неделя, тропарь воскресный по гласу. Если же нет, настоящие тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй (40 раз). И поклоны сколько хочешь.

И стихи:

Хотя́ я́сти, челове́че, Те́ло Влады́чне,

Стра́хом приступи́, да не опали́шися: огнь бо е́сть.

Боже́ственную же пия́ Кровь ко обще́нию,

Пе́рвее примири́ся тя опеча́лившим.

Та́же дерза́я, та́инственное бра́шно яждь.

Пре́жде прича́стия стра́шныя же́ртвы,

Животворя́щаго Те́ла Влады́чня,

Сим помоли́ся о́бразом со тре́петом:

Молитва 1-я, Василия Великого

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни в плоть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты, Го́споди, незло́бив сый, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты бо рекл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши всем спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и аз, а́ще и недосто́ин есмь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Твой оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ быв, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, грех взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х часть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Ей, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, и да не в суд ми бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недо́стойне тем причаща́тися, но даждь ми, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти часть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: я́ко да и аз со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х благ, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого

Го́споди Бо́же мой, вем, я́ко несмь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кров вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же весь пуст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ нас ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в дом смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти ся; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ уст и нечи́стых, целу́ющих Тя, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя уст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми угль пресвята́го Твое́го Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твое́го Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твое́го, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сый Свят, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, ум и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя обнови́, и вкорени́ страх Твой во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мой, сподобля́я мя и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Еди́не чи́стый и нетле́нный Го́споди, за неизрече́нную ми́лость человеколю́бия на́ше все восприе́мый смеше́ние, от чи́стых и де́вственных крове́й па́че естества́ Ро́ждшия Тя, Ду́ха Боже́ственнаго наше́ствием, и благоволе́нием Отца́ присносу́щнаго, Христе́ Иису́се, прему́дросте Бо́жия, и ми́ре, и си́ло; Твои́м восприя́тием животворя́щая и спаси́тельная страда́ния восприе́мый, крест, гво́здия, копие́, смерть, умертви́ моя́ душетле́нныя стра́сти теле́сныя. Погребе́нием Твои́м а́дова плени́вый ца́рствия, погреби́ моя́ благи́ми по́мыслы лука́вая сове́тования, и лука́вствия ду́хи разори́. Тридне́вным Твои́м и живоно́сным воскресе́нием па́дшаго пра́отца возста́вивый, возста́ви мя грехо́м попо́лзшагося, о́бразы мне покая́ния предлага́я. Пресла́вным Твои́м вознесе́нием плотско́е обожи́вый восприя́тие, и сие́ десны́м Отца́ седе́нием почты́й, сподо́би мя прича́стием святы́х Твои́х Та́ин десну́ю часть спаса́емых получи́ти. Сни́тием Уте́шителя Твоего́ Ду́ха сосу́ды че́стны свяще́нныя Твоя́ ученики́ соде́лавый, прия́телище и мене́ покажи́ Того́ прише́ствия. Хотя́й па́ки приити́ суди́ти вселе́нней пра́вдою, благоволи́ и мне усре́сти Тя на о́блацех, Судию́ и Созда́теля моего́, со все́ми святы́ми Твои́ми: да безконе́чно славосло́влю и воспева́ю Тя, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, его же

Я́ко на Стра́шнем Твое́м и нелицеприе́мнем предстоя́й Суди́лищи, Христе́ Бо́же, и осужде́ния подъе́мля, и сло́во творя́ о соде́янных мно́ю злых; си́це днесь, пре́жде да́же не приити́ дне́ви осужде́ния моего́, у свята́го Твоего́ Же́ртвенника предстоя́ пред Тобо́ю и пред стра́шными и святы́ми а́нгелы Твои́ми, преклоне́н от своея́ со́вести, приношу́ лука́вая моя́ и беззако́нная дея́ния, явля́яй сия́ и облича́яй. Виждь, Го́споди, смире́ние мое́, и оста́ви вся грехи́ моя́; виждь, я́ко умно́жишася па́че влас главы́ моея́ беззако́ния моя́. Ко́е у́бо не соде́ях зло? Кий грех не сотвори́х? Ко́е зло не вообрази́х в души́ мое́й? Уже́ бо и де́лы соде́ях: блуд, прелюбоде́йство, го́рдость, киче́ние, укоре́ние, хулу́, праздносло́вие, смех неподо́бный, пия́нство, гортанобе́сие, объяде́ние, не́нависть, за́висть, сребролю́бие, любостяжа́ние, лихои́мство, самолю́бие, славолю́бие, хище́ние, непра́вду, злоприобре́тение, ре́вность, оклевета́ние, беззако́ние; вся́кое мое́ чу́вство и вся́кий уд оскверни́х, растли́х, непотре́бен сотвори́х, де́лателище быв вся́чески диа́воле. И ве́м, Го́споди, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою: но безме́рно есть мно́жество щедро́т Твои́х, и ми́лость неизрече́нна незло́бивыя Твоея́ бла́гости, и несть грех побежда́ющ человеколю́бие Твое́. Те́мже, пречу́дный Царю́, незло́биве Го́споди, удиви́ и на мне гре́шнем ми́лости Твоя́, покажи́ бла́гости Твоея́ си́лу и яви́ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия Твоего́, и обраща́ющася приими́ мя гре́шнаго. Приими́ мя, я́коже прия́л еси́ блу́днаго, разбо́йника, блудни́цу. Приими́ мя пребезме́рне и сло́вом, и де́лом, и по́хотию безме́стною, и помышле́нием безслове́сным согреши́вша Тебе́. И я́коже во единонадеся́тый час прише́дших прия́л еси́, ничто́же досто́йно соде́лавших, та́ко приими́ и мене́ гре́шнаго: мно́го бо согреши́х, и оскверни́хся, и опеча́лих Ду́ха Твоего́ Свята́го, и огорчи́х человеколю́бную утро́бу Твою́ и де́лом, и сло́вом, и помышле́нием, в нощи́ и во дни, явле́нне же и неявле́нне, во́лею же и нево́лею. И вем, я́ко предста́виши грехи́ моя́ пре́до мно́ю таковы́, я́ковы же мно́ю соде́яшася, и истя́жеши сло́во со мно́ю о и́хже ра́зумом непроще́нно согреши́х. Но, Го́споди, Го́споди, да не пра́ведным судо́м Твои́м, ниже́ я́ростию Твое́ю обличи́ши мя, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мя; поми́луй мя, Го́споди, я́ко не то́кмо не́мощен е́смь, но и Твое́ есмь созда́ние. Ты у́бо, Го́споди, утверди́л еси́ на мне страх Твой, аз же лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Тебе́ у́бо еди́ному согреши́х, но молю́ Тя, не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Аще бо беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Аз бо есмь пучи́на греха́, и несмь досто́ин, ниже́ дово́лен воззре́ти и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества грехо́в мои́х, и́хже несть числа́: вся́кое бо злодея́ние и кова́рство, и ухищре́ние сатанино́, и растле́ния, злопомне́ния, сове́тования ко греху́, и ины́е тьмочи́сленныя стра́сти не оскуде́ша от мене́. Ки́ими бо не растли́хся грехи́? Ки́ими не содержа́хся злы́ми? Всяк грех соде́ях, вся́кую нечистоту́ вложи́х в ду́шу мою́, непотре́бен бых Тебе́ Бо́гу моему́, и челове́ком. Кто возста́вит мя, в сицева́я зла́я и толи́ка па́дшаго согреше́ния? Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х; а́ще есть ми спасе́ния упова́ние, а́ще побежда́ет человеколю́бие Твое́ мно́жества беззако́ний мои́х, бу́ди ми спаси́тель, и по щедро́там Твои́м и ми́лостем Твои́м, осла́би, оста́ви, прости́ ми вся, ели́ка Ти согреши́х, яко мно́гих зол испо́лнися душа́ моя́, и несть во мне спасе́ния наде́жды. Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и не возда́ждь ми по дело́м мои́м, и не осуди́ мя по дея́ниям мои́м, но обрати́, заступи́, изба́ви ду́шу мою́ от совозраста́ющих ей зол и лю́тых восприя́тий. Спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, да иде́же умно́жится грех, преизоби́лует благода́ть Твоя́; и восхвалю́ и просла́влю Тя всегда́, вся дни живота́ моего́. Ты бо еси́ Бог ка́ющихся и Спас согреша́ющих; и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, еди́не име́яй власть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко благ и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго живота и Ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты бо еси́ Бог ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, святого Василия Великого

Вем, Го́споди, я́ко недо́стойне причаща́юся пречи́стаго Твое́го Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен есмь, и суд себе́ ям и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ плоть, и пия́й Мою́ кровь, во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми свя́тая сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мы́сленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем Суди́щи Твое́м: не в суд или́ во осужде́ние.

Молитва 7-я, святого Симеона Нового Богослова

От скве́рных усте́н, от ме́рзкаго се́рдца, от нечи́стаго язы́ка, от души́ оскверне́ны, приими́ моле́ние, Христе́ мой, и не пре́зри мои́х ни слове́с, ниже́ образо́в, ниже́ безсту́дия. Даждь ми дерзнове́нно глаго́лати, я́же хощу́, Христе́ мой, па́че же и научи́ мя, что ми подоба́ет твори́ти и глаго́лати. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где обита́еши, ми́ро купи́вши, прии́де де́рзостне пома́зати Твои́ но́зе, Бо́га моего́, Влады́ки и Христа́ моего́. Я́коже о́ну не отри́нул еси́ прише́дшую от се́рдца, ниже́ мене́ возгнуша́йся, Сло́ве: Твои́ же ми пода́ждь но́зе, и держа́ти и целова́ти, и струя́ми сле́зными, я́ко многоце́нным ми́ром, сия́ де́рзостно пома́зати. Омы́й мя слеза́ми мои́ми, очи́сти мя и́ми, Сло́ве. Оста́ви и прегреше́ния моя́, и проще́ние ми пода́ждь. Ве́си зол мно́жество, ве́си и стру́пы моя́, и я́звы зри́ши моя́, но и ве́ру ве́си, и произволе́ние зри́ши, и воздыха́ние слы́шиши. Не таи́тся Тебе́, Бо́же мой, Тво́рче мой, Изба́вителю мой, ниже́ ка́пля сле́зная, ниже́ ка́пли часть не́кая. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, в кни́зе же Твое́й и еще́ несоде́янная напи́сана Тебе́ суть. Виждь смире́ние мое́, виждь труд мой ели́к, и грехи́ вся оста́ви ми, Бо́же вся́ческих: да чи́стым се́рдцем, притре́петною мы́слию, и душе́ю сокруше́нною, нескве́рных Твои́х причащу́ся и пресвяты́х Та́ин, и́миже оживля́ется и обожа́ется всяк яды́й же и пия́й чи́стым се́рдцем; Ты бо рекл еси́, Влады́ко мой: всяк яды́й Мою́ Плоть, и пия́й Мою́ Кровь, во Мне у́бо сей пребыва́ет, в не́мже и Аз есмь. Истинно сло́во вся́ко Влады́ки и Бо́га моего́: Боже́ственных бо причаща́яйся и Боготворя́щих благода́тей, не у́бо есмь еди́н, но с Тобо́ю, Христе́ мой, Све́том трисо́лнечным, просвеща́ющим мир. Да у́бо не еди́н пребу́ду кроме́ Тебе́ Живода́вца, дыха́ния моего́, живота́ моего́, ра́дования моего́, спасе́ния ми́ру. Сего́ ра́ди к Тебе́ приступи́х, я́коже зри́ши, со слеза́ми, и душе́ю сокруше́нною, избавле́ния мои́х прегреше́ний прошу́ прия́ти ми, и Твои́х живода́тельных и непоро́чных Та́инств причасти́тися неосужде́нно, да пребу́деши, я́коже рекл еси́, со мно́ю треокая́нным: да не кроме́ обре́т мя Твоея́ благода́ти, преле́стник восхи́тит мя льсти́вне, и прельсти́в отведе́т Боготворя́щих Твои́х слове́с. Сего́ ра́ди к Тебе́ припа́даю, и те́пле вопию́ Ти: я́коже блу́днаго прия́л еси́, и блудни́цу прише́дшую, та́ко приими́ мя блу́днаго и скве́рнаго, Ще́дре. Душе́ю сокруше́нною, ны́не бо к Тебе́ приходя́, вем, Спа́се, я́ко ины́й, я́коже аз, не прегреши́ Тебе́, ниже́ соде́я дея́ния, я́же аз соде́ях. Но сие́ па́ки вем, я́ко не вели́чество прегреше́ний, ни грехо́в мно́жество превосхо́дит Бо́га моего́ мно́гое долготерпе́ние и человеколю́бие кра́йнее; но ми́лостию состра́стия те́пле ка́ющияся, и чи́стиши, и све́тлиши, и све́та твори́ши прича́стники, о́бщники Божества́ Твое́го соде́ловаяй незави́стно, и стра́нное и а́нгелом, и челове́ческим мы́слем, бесе́дуеши им мно́гажды, я́коже друго́м Твои́м и́стинным. Сия́ де́рзостна творя́т мя, сия́ вперя́ют мя, Христе́ мой. И дерза́я Твои́м бога́тым к нам благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся трава́ сый, и стра́нно чу́до, ороша́емь неопа́льно, я́коже у́бо купина́ дре́вле неопа́льне горя́щи. Ны́не благода́рною мы́слию, благода́рным же се́рдцем, благода́рными удесы́ мои́ми, души́ и те́ла моего́, покланя́юся и велича́ю, и славосло́влю Тя, Бо́же мой, я́ко благослове́нна су́ща, ны́не же и во ве́ки.

Молитва 8-я, святого Иоанна Златоустого

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми согреше́ния моя́, ели́ка Ти согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся ми прости́ я́ко благ и человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х сил, и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кровь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Его же, 9-я

Несмь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кров души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мой по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся, в ли́це Твои́х друго́в вчини́л еси́, еди́н сый благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Его же, 10-я

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, осла́би, оста́ви, очи́сти и прости́ ми гре́шному, и непотре́бному, и недосто́йному рабу́ Твоему́, прегреше́ния, и согреше́ния, и грехопаде́ния моя́, ели́ка Ти от ю́ности моея́, да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́х: а́ще в ра́зуме и в неразу́мии, а́ще в словесе́х или́ де́лех, или́ помышле́ниих и мы́слех, и начина́ниих, и всех мои́х чу́вствах. И моли́твами безсе́менно ро́ждшия Тя Пречи́стыя и Присноде́вы Мари́и, Ма́тере Твоея́, еди́ныя непосты́дныя наде́жды и предста́тельства и спасе́ния моего́, сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых, безсме́ртных, животворя́щих и стра́шных Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную: во освяще́ние, и просвеще́ние, кре́пость, исцеле́ние, и здра́вие души́ же и те́ла, и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х помысло́в, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в; я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, и честь, и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 11-я, святого Иоанна Дамаскина

Пред две́рьми хра́ма Твое́го предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми утро́бы человеколю́бия Твое́го, и приими́ мя приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. Аз же, окая́нный, все Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Р́ождшия Тя, и Небе́сных сил; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Златоустого

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты еси́ вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, прише́дый в мир гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый есмь аз. Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ е́сть са́мая честна́я Кровь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя, и прости́ ми прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя неосужде́нно причасти́тися пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ами́нь.

Приходя же причаститься, произноси мысленно эти стихи Метафраста:

Се приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.

Соде́телю, да не опали́ши мя приобще́нием:

Огнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.

Но у́бо очи́сти мя от вся́кия скве́рны.

Затем:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

И стихи:

Боготворя́щую Кровь ужасни́ся, челове́че, зря:

Огнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй.

Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя и пита́ет:

Обожа́ет дух, ум же пита́ет стра́нно.

Потом тропари:

Услади́л мя еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два прише́ствия Твоя́.

Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от а́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя, я́ко Человеколю́бец.

Также молитву:

Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, да не в суд ми бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и Ца́рствия. Мне же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.

И еще:

Ве́чери Твоея́ та́йныя днесь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Желающий причаститься должен достойно приготовиться к этому Святому Таинству. Приготовление это (в церковной практике оно называется говением) продолжается несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни человека. Телу предписывается воздержание, т. е. телесная чистота (воздержание от супружеских отношений) и ограничение в пищи (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения — мясо, молоко, яйца и, про строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться.

В дни говения надлежит посещать богослужения в храме, если позволят обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону. Накануне причащения надо быть на вечернем богослужении и прочитать дома, кроме обычных молитв на сон грядущим, канон покаянный, канон Богородице и ангелу хранителю. Каноны читают или один за другим полностью, или соединяя таким образом: читается ирмос первой песни покаянного канона («Яко по суху…») и тропари, затем тропари первой песни канона Богородице («Многими содержимь напастьми…»), опуская ирмос «Воду прошед…», и тропари канона ангелу хранителю, тоже без ирмоса («Поим Господеви…»). Так же читают и следующие песни. Тропари перед каноном Богородице и ангелу хранителю, а также стихиры после канона Богородице в таком случае опускаются.

Читается также канон ко причащению и, кто пожелает, — акафист Иисусу Сладчайшему. После полуночи уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к Таинству Причащения натощак. Утром прочитываются утренние молитвы и все последование ко Святому Причащению, кроме канона, прочитанного накануне.

Перед причащением необходима исповедь — вечером ли, или утром, перед литургией.

Господь Иисус Христос

Молитвы перед Причащением

По молит­вам наших свя­тых отцов, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас. Аминь.

Царю Небес­ный, Уте­ши­те­лю, Дух Исти­ны, Кото­рый вез­де нахо­дишь­ся и все напол­ня­ешь, источ­ник благ и пода­тель жиз­ни, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны и спа­си, Бла­гой, наши души.

Свя­тый Боже, Свя­тый Креп­кий, Свя­тый Бес­смерт­ный, поми­луй нас (три­жды).

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне (теперь), и прис­но (все­гда), и во веки веков. Аминь (истин­но так).

Пре­свя­тая Тро­и­це, поми­луй нас. Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши, Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши, Свя­тый, посе­ти и исце­ли немо­щи наши име­ни Тво­е­го ради.

Гос­по­ди, поми­луй (три­жды). Сла­ва Отцу и Сыну, и Свя­то­му Духу, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, сущий на небе­сах. Да свя­тит­ся имя Твое, да при­дет Цар­ство Твое, да будет воля Твоя на зем­ле, как на небе. Хлеб наш насущ­ный (необ­хо­ди­мый) дай нам сего­дня, и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим, и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лука­во­го (лука­вый — злой, дья­вол). Ибо (пото­му что) Твое есть цар­ство, и сила, и сла­ва Отца и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Псалом 22‑й

Гос­подь пасет (ведет) меня и не лиша­ет меня ниче­го. Там, на месте злач­ном, Он посе­лил меня и у тихой воды вос­пи­тал меня. Душу мою обра­тил, напра­вил меня на пути прав­ды ради име­ни Сво­е­го. Даже если я пой­ду сре­ди тени смерт­ной, то не убо­юсь зла, ибо Ты со мною: жезл Твой и посох Твой — они уте­ши­ли меня. Ты при­го­то­вил для меня тра­пе­зу в виду при­тес­ни­те­лей моих, ума­стил еле­ем голо­ву мою, и чаша Твоя поит меня, как пре­вос­ход­ная! И милость Твоя сле­ду­ет за мною во все дни жиз­ни моей. И пре­бу­ду в доме Гос­под­нем мно­гие дни!

Псалом 23‑й

Гос­под­ня зем­ля и все, напол­ня­ю­щее ее, все­лен­ная и все живу­щие в ней. Он на морях осно­вал ее и на реках устро­ил ее. Кто взой­дет на гору Гос­под­ню? Или кто ста­нет на свя­том месте Его? Тот, у кого неуко­риз­нен­ны руки и чисто серд­це, кто в душе сво­ей не увле­кал­ся суе­тою и не клял­ся лука­во ближ­не­му сво­е­му. Сей полу­чит бла­го­сло­ве­ние от Гос­по­да и милость от Бога спа­си­те­ля сво­е­го. Таков род ищу­щих Гос­по­да, ищу­щих лица Бога Иако­вле­ва! Кня­зья, под­ни­ми­те воро­та ваши и под­ни­ми­тесь, воро­та веч­ные! И вой­дет Царь Сла­вы. Кто есть сей Царь Сла­вы? Гос­подь креп­кий и силь­ный, Гос­подь силь­ный в бра­ни. Кня­зья, под­ни­ми­те воро­та ваши и под­ни­ми­тесь, воро­та веч­ные! И вой­дет Царь Сла­вы. Кто есть сей Царь Сла­вы? Гос­подь сил, Он есть Царь Славы.

Псалом 115‑й

Я веро­вал и пото­му гово­рил: я очень сокру­шен. Я же ска­зал в исступ­ле­нии моем: вся­кий чело­век лжив. Что воз­дам Гос­по­ду за все, что Он даро­вал мне? Чашу спа­се­ния при­му и имя Гос­подне при­зо­ву. Обе­ты мои испол­ню Гос­по­ду пред всем наро­дом Его. Чест­на пред Гос­по­дом смерть пре­по­доб­ных Его. Гос­по­ди! Я — раб Твой. Я — раб Твой и сын рабы­ни Тво­ей. Ты рас­торг узы мои. Тебе при­не­су жерт­ву хва­лы и имя Гос­подне при­зо­ву. Обе­ты мои испол­ню Гос­по­ду пред всем наро­дом Его, во дво­рах дома Гос­под­ня, сре­ди тебя, Иерусалим!

Тропари

Гос­по­ди, родив­ший­ся от Девы! Пре­зри мои без­за­ко­ния, очи­сти серд­це мое и сде­лай его хра­мом пре­чи­сто­го Тво­е­го Тела и Кро­ви, и не отринь меня от Тво­е­го лица, безмерно-милостивый!

Сла­ва Отцу и Сыну, и Свя­то­му Духу. Как я, недо­стой­ный, дерз­ну при­ча­стить­ся свя­тынь Тво­их? Если осме­люсь при­сту­пить к Тебе с достой­ны­ми, — одеж­да обли­ча­ет меня, пото­му что она — небрач­ная, и я заслу­жу осуж­де­ние мно­го­греш­ной душе моей: очи­сти, Гос­по­ди, нечи­сто­ту души моей и спа­си меня, пото­му что Ты человеколюбив.

И ныне и прис­но, и во веки веков, Аминь. Бого­ро­ди­ца чистая! Мно­гое мно­же­ство гре­хов у меня. К Тебе при­бег я, ища спа­се­ния. Еди­ная Бла­го­сло­вен­ная! При­ди на помощь к изне­мо­га­ю­щей душе моей и моли Сына Тво­е­го и Бога наше­го, что­бы Он про­стил меня во всем, что я ни сде­лал нечестивого.

Во свя­тую же Четы­ре­де­сят­ни­цу читается:

Когда слав­ные уче­ни­ки про­све­ща­лись во вре­мя умо­ве­ния на вече­ре, тогда нече­сти­вый Иуда, болев­ший среб­ро­лю­би­ем, помра­чил­ся (душою), и Тебя, пра­вед­но­го Судию, пре­дал без­за­кон­ным суди­ям. Смот­ри, соби­ра­тель име­ний, на того, кото­рый уда­вил­ся из-за них. Беги нена­сыт­ной души, кото­рая так дерз­ко посту­пи­ла с Учи­те­лем. Мило­сти­вый ко всем Гос­по­ди, сла­ва Тебе!

Псалом 50‑й

Поми­луй меня, Боже, по вели­кой мило­сти Тво­ей и по мно­же­ству щед­рот Тво­их, очи­сти без­за­ко­ние мое. Мно­го­крат­но омой меня от без­за­ко­ния мое­го и от гре­ха мое­го очи­сти меня, ибо без­за­ко­ние мое я сознаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Тебе Одно­му я согре­шил и лука­вое пред Тобою сотво­рил, так что Ты будешь пра­ве­ден в при­го­во­ре Тво­ем и побе­дишь, когда Ты будешь судить. Ибо вот, я в без­за­ко­ни­ях зачат, и во гре­хах роди­ла меня мать моя. Ты же исти­ну воз­лю­бил: неиз­вест­ное и тай­ное муд­ро­сти Сво­ей Ты явил мне. Окро­пишь меня иссо­пом (тра­ва, упо­треб­ляв­ша­я­ся при бого­слу­же­ни­ях) и я очи­щусь, омо­ешь меня, и я сде­ла­юсь белее снега.

Слу­ху мое­му доставь радость и весе­лье — и воз­ра­ду­ют­ся кости сми­рен­ные. Отвра­ти лице Твое от гре­хов моих и без­за­ко­ния мои очисть. Серд­це чистое сотво­ри во мне, Боже, и дух пра­вый обно­ви внут­ри меня. Не отверг­ни меня от лица Тво­е­го и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня. Воз­вра­ти мне радость спа­се­ния Тво­е­го и Духом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди меня. Научу без­за­кон­ных путям Тво­им, и нече­сти­вые к Тебе обра­тят­ся. Избавь меня от (про­ли­тия) кро­ви, Боже, Боже спа­се­ния мое­го! И радост­но вос­хва­лит язык мой прав­ду Твою. Гос­по­ди! Открой уста мои, и они воз­ве­стят хва­лу Тебе. Если бы Ты захо­тел жерт­вы, я дал бы, (но) ко все­со­жже­нию Ты не бла­го­во­лишь. Жерт­ва Богу — дух сокру­шен­ный; серд­ца сокру­шен­но­го и сми­рен­но­го Бог не презрит.

Обла­го­де­тель­ствуй, Гос­по­ди, по Тво­е­му бла­го­во­ле­нию, Сион, и да постро­ят­ся сте­ны Иеру­са­лим­ские. Тогда будешь бла­го­во­лить к жерт­ве прав­ды, воз­но­ше­нию и все­со­жже­нию, тогда воз­ло­жат на Твой алтарь тельцов.

Канон, глас 2‑й

Песнь 1

Ирмос: При­ди­те люди, вос­по­ем песнь Хри­сту Богу, раз­де­лив­ше­му море и про­вед­ше­му чрез него народ, кото­рый Он вывел из раб­ства еги­пет­ско­го; ибо Он прославился.

(На каж­дой песне кано­на, после ирмо­са (перед пер­вым тро­па­рем) сле­ду­ет гово­рить: «Серд­це чисто создай во мне, Боже, и дух пра­вед­но­сти обно­ви во внут­рен­но­сти моей», перед сле­ду­ю­щим тро­па­рем — «Не отверг­ни меня от лица Тво­е­го, и Духа Тво­е­го Свя­то­го не отни­ми от меня». Перед бого­ро­дич­ным же — «Пре­свя­тая Бого­ро­ди­це, спа­си нас!»).

Мило­серд­ный Гос­по­ди! Свя­тое Тело Твое да будет мне хле­бом жиз­ни, не име­ю­щей кон­ца, и чест­ная Кровь — вра­че­ва­ни­ем от мно­го­об­раз­ных болезней.

Хри­сте! Осквер­нен­ный гнус­ны­ми дела­ми, я, жал­кий, ста­нов­люсь недо­стой­ным при­ча­ще­ния Тво­е­го пре­чи­сто­го Тела и Боже­ствен­ной Кро­ви; удо­стой меня его.

Бого­ро­ди­чен: Бла­го­сло­вен­ная Бого­не­ве­ста, пре­крас­ная зем­ля, взрас­тив­шая без воз­де­ла­ния Колос, спа­си­тель­ный для мира, удо­стой спа­се­ния меня, его вкушающего.

Песнь 3

Ирмос: Утвер­див­ший меня на камне веры, Ты открыл мне уста на вра­гов моих; ибо дух мой воз­ве­се­лил­ся в пении: нет столь свя­то­го, как Бог наш, и нет пра­вед­но­го, кро­ме Тебя, Господи.

Вла­ды­ко Хри­сте! Подай мне кап­ли слез, очи­ща­ю­щие нечи­сто­ту мое­го серд­ца, что­бы я, очи­щен­ный сове­стью, с верою и стра­хом при­сту­пил к при­ча­ще­нию Боже­ствен­ных Тво­их Даров.

Чело­ве­ко­люб­че! В остав­ле­ние гре­хов да послу­жит мне Пре­чи­стое Твое Тело и Боже­ствен­ная Кровь, в обще­ние Духа Свя­то­го, в веч­ную жизнь и в осво­бож­де­ние от стра­стей и скорбей.

Бого­ро­ди­чен: Пре­свя­тая тра­пе­за живо­го хле­ба, по мило­сер­дию (Сво­е­му) сошед­ше­го с высо­ты и даю­ще­го миру новую жизнь! Удо­стой ныне меня, недо­стой­но­го, со стра­хом вку­сить его, что­бы быть живым.

Песнь 4

Ирмос: Не хода­тай, не ангел, но Сам Ты, Гос­по­ди, при­шел от Девы, при­няв­ши от Нее плоть, и спас все­го меня, чело­ве­ка; посе­му взы­ваю к Тебе: сла­ва силе Тво­ей, Господи!

Мно­го­мило­сти­вый! Ради нас вопло­тив­шись, Ты вос­хо­тел быть заклан­ным за гре­хи людей, как овца; посе­му сми­рен­но умо­ляю Тебя: очи­сти мои согрешения.

Гос­по­ди! Исце­ли язвы души моей и освя­ти все­го. Вла­ды­ко! Удо­стой меня, несчаст­но­го, при­ча­стить­ся Тебя, Тво­ей таин­ствен­ной Боже­ствен­ной вечери.

Бого­ро­ди­чен: Вла­ды­чи­ца! Уми­ло­стивь и ко мне, родив­ше­го­ся от Тебя и сохра­ни меня, раба Тво­е­го, несквер­ным и непо­роч­ным, что­бы я, при­няв пред­став­ля­е­мый в уме жем­чуг, освятился.

Песнь 5

Ирмос: Гос­по­ди, пода­тель све­та и Тво­рец вре­мен! Наставь нас све­том пове­ле­ний Тво­их; ибо дру­го­го Бога, кро­ме Тебя, не признаем.

Хри­сте! Что Сам преж­де ска­зал, да будет то ничтож­но­му рабу Тво­е­му и, как обе­щал, пре­будь во мне; ибо вот вку­шаю Твое Боже­ствен­ное Тело и пью Кровь Твою.

О Сло­во Бога (Отца) и Бог! Уголь Тво­е­го Тела да послу­жит мне, помра­чен­но­му, в про­све­ще­ние, и Твоя Кровь — в очи­ще­ние моей осквер­нен­ной души.

Бого­ро­ди­чен: Мария, Матерь Божия, дра­го­цен­ное вме­сти­ли­ще бла­го­уха­ния! Соде­лай меня избран­ным сосу­дом молит­ва­ми Тво­и­ми, что­бы я был при­част­ни­ком освя­ще­ний Тво­е­го Сына.

Песнь 6

Ирмос: Погру­зив­шись в без­дну гре­ха, при­зы­ваю непо­сти­жи­мую без­дну Тво­е­го мило­сер­дия. Боже, выве­ди меня из погибели!

Спа­си­тель! Освя­ти мой ум, душу, серд­це и тело и удо­стой, Вла­ды­ко, неосуж­ден­но при­сту­пить к страш­ным тайнам.

Хри­сте! Чрез при­ча­ще­ние свя­тых Тво­их тайн да осво­бо­жусь я от стра­стей и полу­чу умно­же­ние Тво­ей бла­го­да­ти и укреп­ле­ние жизни.

Бого­ро­ди­чен: Боже, Свя­тое Сло­во Бога! По молит­вам Свя­той Тво­ей Мате­ри все­го освя­ти меня, при­сту­па­ю­ще­го ныне к Боже­ствен­ным Тво­им тайнам.

Кондак

Хри­сте! Допу­сти меня к при­ня­тию хле­ба — Тела Тво­е­го, и не лиши меня, несчаст­но­го, Вла­ды­ко, при­ча­ще­ния Боже­ствен­ной Тво­ей Кро­ви — пре­чи­стых и страш­ных Тво­их тайн. Да не послу­жит при­ча­ще­ние в осуж­де­ние мне, но дару­ет оно мне веч­ную и бес­смерт­ную жизнь.

Песнь 7

Ирмос: Пре­муд­рые отро­ки не послу­жи­ли золо­то­му исту­ка­ну, сами пошли в пла­мень и посме­я­лись над бога­ми их; воз­зва­ли сре­ди пла­ме­ни, и Ангел окро­пил их росою: услы­ша­на была молит­ва ваших уст.

Хри­сте! При­ча­ще­ние бес­смерт­ных Тво­их тайн да будет мне ныне источ­ни­ком благ, све­том, жиз­нью, побе­дою над стра­стя­ми и послу­жит к пре­успе­я­нию и умно­же­нию Боже­ствен­ной доб­ро­де­те­ли, дабы я про­сла­вил Тебя, еди­ный милосердный.

Чело­ве­ко­лю­би­вый! С тре­пе­том, любо­вью и бла­го­го­ве­ни­ем при­сту­пая ныне к Тебе, к Тво­им бес­смерт­ным и Боже­ствен­ным тай­нам, да избав­люсь от стра­стей, вра­гов, нужд и вся­кой скор­би, что­бы петь Тебе: бла­го­сло­вен Ты, Бог отцов наших!

Бого­ро­ди­чен: Испол­нен­ная Боже­ствен­ной бла­го­да­ти, непо­сти­жи­мо родив­шая Хри­ста Спа­си­те­ля! Умо­ляю Тебя, Чистую, я, Твой раб нечи­стый, очи­сти от нечи­сто­ты пло­ти и духа все­го меня, ныне хотя­ще­го при­сту­пить к пре­чи­стым тайнам.

Песнь 8

Ирмос: Вос­пе­вай­те тво­ре­ния Гос­по­да и пре­воз­но­си­те во все веки Бога, Кото­рый сошел к еврей­ским отро­кам в огнен­ную печь и пре­ло­жил пла­мень в росу.

Спа­си­тель мой, Хри­сте Боже! Удо­стой меня, поте­ряв­ше­го вся­кую надеж­ду на спа­се­ние, быть ныне при­част­ни­ком небес­ных, страш­ных и свя­тых тайн и Тво­ей Боже­ствен­ной таин­ствен­ной вечери.

Мило­серд­ный! При­бе­гая под Твою милость, со стра­хом взы­ваю к Тебе: Спа­си­тель, как Сам ска­зал Ты, пре­будь во мне и я — в Тебе! Упо­вая на эту милость, вот я вку­шаю Тело Твое и пью Кровь Твою.

При­ни­мая огонь, тре­пе­щу, как бы не сго­реть мне, подоб­но вос­ку и тра­ве. О страш­ное таин­ство! О мило­сер­дие Божие! Как я, бре­ние, при­ча­ща­юсь Боже­ствен­но­го Тела и Кро­ви и оста­юсь невредимым?

Песнь 9

Ирмос: Сын Без­на­чаль­но­го Отца, Бог и Гос­подь, вопло­тив­шись от Девы, явил­ся сре­ди нас, что­бы про­све­тить омра­чен­ных, собрать рас­се­ян­ных, посе­му мы вели­ча­ем пре­слав­ную Богородицу.

Вку­си­те и види­те — это Хри­стос. Гос­подь, ради нас став­ший подоб­ным нам, одна­жды при­нес­ший Себя в жерт­ву Отцу Сво­е­му, все­гда зака­лы­ва­ет­ся, освя­щая причащающихся.

Вла­ды­ко, бла­го­де­тель мно­го­мило­сти­вый! Чрез при­ча­ще­ние свя­щен­ных тайн да освя­щусь душою и телом, да про­све­щусь, да спа­сусь; да буду домом Тво­им, имея Тебя в себе, вме­сте с Отцом и Духом.

Сла­ва Отцу и Сыну, и Свя­то­му Духу. Твое Тело и пре­чест­ная Кровь, Спа­си­тель мой, да будет мне как огонь и как свет, сожи­гая во мне все греш­ное и пожи­гая тер­ние стра­стей, и все­гда да про­све­тит меня, что­бы я воз­дал покло­не­ние Боже­ству Твоему.

И ныне и прис­но, и во веки веков. Вла­ды­чи­ца! Бог вопло­тил­ся от Тво­ей чистой кро­ви; посе­му вся­кий род и мно­же­ство разум­ных (существ) про­слав­ля­ют Тебя, пото­му что они ясно позна­ли, что при­няв­ший от Тебя чело­ве­че­ское есте­ство — Вла­ды­ка всего.

Воис­ти­ну достой­но про­слав­лять Тебя, Бого­ро­ди­це, все­гда бла­жен­ную и непо­роч­ную, Матерь Бога наше­го. Ты чест­нее (почет­нее) херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­нее сера­фи­мов. Тебя, нетлен­но родив­шую Бога-Сло­ва, величаем.

Молитвы Перед Причащением

Молитва св. Василия Великого.

Вла­ды­ка Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже наш, источ­ник жиз­ни и бес­смер­тия, Тво­рец всей тва­ри види­мой и неви­ди­мой, Сын без­на­чаль­но­го Отца, вме­сте с Ним веч­ный и без­на­чаль­ный, в послед­ние дни по чрез­мер­но­му мило­сер­дию облек­ший­ся в плоть, рас­пя­тый и погре­бен­ный за нас, небла­го­дар­ных и бес­чув­ствен­ных, обно­вив­ший Сво­ею кро­вью повре­жден­ное гре­хом есте­ство наше! Сам бес­смерт­ный Царь, при­ми пока­я­ние от меня греш­но­го, при­к­ло­ни Твое ухо ко мне и услышь, что я буду гово­рить: согре­шил я, Гос­по­ди, согре­шил пред небом и пред Тобою и недо­сто­ин под­нять глаз на высо­ту сла­вы Тво­ей, — ибо про­гне­вал Твое мило­сер­дие, пре­сту­пив Твои запо­ве­ди и не послу­шав Тво­их повелений.

Но Ты, Гос­по­ди, незло­би­вый, дол­го­тер­пе­ли­вый и мно­го­мило­сти­вый, не оста­вил меня погиб­нуть с мои­ми без­за­ко­ни­я­ми, вся­че­ски ожи­дая мое­го обра­ще­ния. Ты, Чело­ве­ко­лю­би­вый, Сам ска­зал чрез про­ро­ка Сво­е­го: «Реши­тель­но не хочу Я смер­ти греш­ни­ка; но хочу, что­бы он обра­тил­ся и жив был.» Так не хочешь Ты, Вла­ды­ка, погу­бить созда­ние рук Сво­их, не жела­ешь поги­бе­ли людей. Но хочешь, что­бы все спас­лись и при­шли к позна­нию исти­ны. Посе­му и я, хотя недо­сто­ин и неба, и зем­ли, и сей ско­ро­теч­ной жиз­ни, отдав все­го себя в раб­ство гре­ху и чув­ствен­ным удо­воль­стви­ям, осквер­нил образ Твой. Но я, несчаст­ный, — Твое тво­ре­ние и созда­ние — не теряю надеж­ды на свое спа­се­ние и при­сту­паю, наде­ясь на Твое неиз­ме­ри­мое мило­сер­дие. И так, Чело­ве­ко­люб­че Хри­сте, при­ми и меня, как блуд­ни­цу, как раз­бой­ни­ка, как мыта­ря, как блуд­но­го сына, и сни­ми с меня тяж­кое ярмо гре­ха, Ты, беру­щий гре­хи мира, исце­ля­ю­щий немо­щи чело­ве­че­ские, при­зы­ва­ю­щий к себе тру­дя­щих­ся и обре­ме­нен­ных и успо­ка­и­ва­ю­щий их, при­шед­ший при­звать к пока­я­нию не пра­вед­ни­ков, но греш­ни­ков. Очи­сти меня от вся­кой нечи­сто­ты тела и духа. Научи меня совер­шать свя­тое дело с бла­го­го­ве­ни­ем к Тебе, что­бы я, с неуко­риз­нен­ным сви­де­тель­ством сове­сти, при­ни­мая часть свя­тынь Тво­их, соеди­нил­ся с свя­тым Тво­им Телом и Кро­вью и имел в себе Тебя, живу­ще­го и пре­бы­ва­ю­ще­го вме­сте с Отцом и Свя­тым Тво­им Духом.

Ей, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже мой! При­ча­ще­ние пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Тайн Тво­их да не послу­жит мне в осуж­де­ние, и да не сде­ла­юсь я от недо­стой­но­го при­ча­ще­ния их немощ­ным душой и телом. Даруй мне, Гос­по­ди, до послед­не­го мое­го вздо­ха неосуж­ден­но при­ни­мать часть свя­тынь Тво­их в обще­ние Духа Свя­то­го, в напут­ствие веч­ной жиз­ни, в бла­го­при­ят­ный ответ на страш­ном суде Тво­ем, что­бы со все­ми избран­ны­ми Тво­и­ми мог я участ­во­вать в нетлен­ных Тво­их бла­гах, кото­рые Ты при­го­то­вил любя­щим Тебя и за кото­рые Ты бла­го­сло­вен во веки. Аминь.

Молитва св. Иоанна Златоустого

Гос­по­ди Боже мой! Знаю, что я недо­сто­ин и не при­го­ден, что­бы Ты взо­шел под кров дома моей души, пото­му что он — пуст и пова­лил­ся, и не най­дешь во мне места достой­но­го, что­бы пре­кло­нить голо­ву. Но Ты с небес­ной высо­ты ради нас явил­ся на зем­ле в сми­рен­ном виде; сни­зой­ди так­же и ныне к мое­му убо­же­ству. И как Ты соиз­во­лил воз­лечь в пеще­ре и в яслях бес­сло­вес­ных ско­тов, вой­ди так­же и в ясли моей нера­зум­ной души и в мое греш­ное тело. Как не пре­зрел вой­ти и вече­рять с греш­ни­ка­ми в доме Симо­на про­ка­жен­но­го, удо­стой так­же вой­ти и в дом моей убо­гой души, про­ка­жен­ной и греш­ной. Как не отверг­нул Ты от Себя подоб­ной мне греш­ной блуд­ни­цы, при­шед­шей и при­кос­нув­шей­ся к Тебе, сми­луй­ся так­же и надо мной, греш­ным, при­хо­дя­щим и при­ка­са­ю­щим­ся к Тебе. И как не погну­шал­ся нечи­сто­тою ее осквер­нен­ных уст, поце­ло­вав­ших Тебя, не погну­шай­ся так­же еще более нечи­сты­ми и сквер­ны­ми мои­ми уста­ми и мои­ми отвра­ти­тель­ны­ми, нечи­сты­ми и осквер­нен­ны­ми губа­ми, и еще более нечи­стым моим языком.

Но да послу­жит мне уголь пре­свя­то­го Тво­е­го Тела, и чест­ной Тво­ей Кро­ви в освя­ще­ние, про­све­ще­ние и укреп­ле­ние моей убо­гой души и тела, в облег­че­ние тяже­сти мно­гих моих согре­ше­ний, в сохра­не­ние от вся­ко­го вли­я­ния дья­воль­ско­го, в уда­ле­ние и осво­бож­де­ние от зло­го и лука­во­го мое­го навы­ка, в умерщ­вле­ние стра­стей, в сохра­не­ние Тво­их запо­ве­дей, в умно­же­ние Боже­ствен­ной Тво­ей бла­го­да­ти, в снис­ка­ние Тво­е­го Цар­ства. При­сту­паю к Тебе, Хри­сте Боже, не с небре­же­ни­ем, но с дерз­но­ве­ни­ем на неиз­ре­чен­ное Твое мило­сер­дие, что­бы, укло­ня­ясь на дол­гое вре­мя от обще­ния с Тобою, я не был пой­ман мыс­лен­ным вол­ком, как хищ­ным зверем.

Посе­му молюсь Тебе: Ты, один свя­тый Вла­ды­ка, освя­ти мою душу и тело, ум и серд­це, и все внут­рен­но­сти, обно­ви все­го меня, уко­ре­ни страх Твой в моих чле­нах, и сде­лай, что­бы Твое освя­ще­ние неиз­мен­но было во мне. И будь моею помо­щью и щитом, в тишине управ­ляя моею жиз­нью, удо­стой меня сто­я­ния на пра­вой сто­роне с Тво­и­ми Анге­ла­ми, по молит­вам и пред­ста­тель­ству Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, бес­те­лес­ных Тво­их слу­жи­те­лей и пре­чи­стых сил и всех свя­тых, от нача­ла мира уго­див­ших Тебе. Аминь.

Молитва св. Симеона Метафраста

Еди­ный чистый и нетлен­ный Гос­по­ди, по неска­зан­но­му состра­да­нию и чело­ве­ко­лю­бию при­няв­ший на Себя всё наше слож­ное есте­ство от чистой и непо­роч­ной кро­ви Девы, сверхъ­есте­ствен­но родив­шей Тебя Духа Боже­ствен­но­го наи­ти­ем и бла­го­во­ле­ни­ем веч­но­го Отца, Хри­сте Иису­се, Пре­муд­рость Божия, и мир, и сила! Ты, вос­при­ня­той Тобою пло­тью живо­тво­ря­щие и спа­си­тель­ные стра­да­ния при­няв­ший: Крест, гвоз­ди, копье, смерть, – умерт­ви мои пагуб­ные для души стра­сти телес­ные. Погре­бе­ни­ем Тво­им опу­сто­шив­ший цар­ство ада, погре­би бла­ги­ми раз­мыш­ле­ни­я­ми мои дур­ные наме­ре­ния и рас­сей духов зла. Живо­нос­ным Тво­им вос­кре­се­ни­ем на тре­тий день пад­ше­го пра­от­ца воз­двиг­ший, воз­двиг­ни и меня, гре­хом поскольз­нув­ше­го­ся, сред­ства к пока­я­нию мне пред­ла­гая. Слав­ным Тво­им воз­не­се­ни­ем плоть вос­при­ня­тую обо­жив­ший и дав­ший ей честь вос­се­дать спра­ва от Отца, удо­стой меня при­ча­ще­ни­ем свя­тых Тво­их Таинств пра­вой сто­ро­ны спа­са­е­мых достиг­нуть. Соше­стви­ем Уте­ши­те­ля Духа сосу­да­ми дра­го­цен­ны­ми соде­лав­ший свя­щен­ных уче­ни­ков Тво­их, яви и меня вме­сти­ли­щем Его при­ше­ствия. Вновь гря­ду­щий пра­вед­но судить все­лен­ную! Бла­го­во­ли и мне встре­тить на обла­ках со все­ми свя­ты­ми Тво­и­ми Тебя, Твор­ца и Созда­те­ля мое­го, дабы я бес­ко­неч­но про­слав­лял и вос­пе­вал Тебя, с без­на­чаль­ным Тво­им Отцом и все­свя­тым, и бла­гим, и живо­тво­ря­щим Тво­им Духом, ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Молитва св. Иоанна Дамаскина

Вла­ды­ка Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже наш, мило­серд­ный и чело­ве­ко­лю­би­вый, один име­ю­щий власть про­щать гре­хи людям, пре­зри (забудь), про­сти все мои пре­гре­ше­ния, созна­тель­ные и несо­зна­тель­ные, и спо­до­би меня без осуж­де­ния при­ча­стить­ся Тво­их боже­ствен­ных, пре­слав­ных, пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Тайн не в нака­за­ние, не в умно­же­ние гре­хов, — но в очи­ще­ние, освя­ще­ние, в залог буду­щей жиз­ни и цар­ства, в твер­дый оплот, в защи­ту, в пора­же­ние вра­гов, в истреб­ле­ние мно­гих моих согре­ше­ний. Ибо Ты — Бог мило­сти и щед­рот, и чело­ве­ко­лю­бия, и Тебя про­слав­ля­ем с Отцом и Свя­тым Духом, ныне, и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Молитва св. Василия Великого

Знаю, Гос­по­ди, что я недо­стой­но при­ча­ща­юсь пре­чи­сто­го Тво­е­го Тела и чест­ной Тво­ей Кро­ви, и вино­вен, и ем и пью осуж­де­ние себе, не созна­вая, что это — Твое Тело и Кровь, Хри­ста и Бога мое­го. Но, наде­ясь на Твои мило­сти, при­хо­жу к Тебе, ска­зав­ше­му: «Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пре­бы­ва­ет во Мне, и Я в нем.» Уми­ло­сер­дись же, Гос­по­ди, и не обли­чи меня греш­но­го, но посту­пи со мной по Тво­ей мило­сти, и да послу­жит мне Свя­ты­ня сия во исце­ле­ние, очи­ще­ние, про­све­ще­ние, в охра­не­ние, спа­се­ние и освя­ще­ние души и тела, в про­гна­ние вся­ко­го меч­та­ния и лука­во­го дела, и напа­де­ния дья­воль­ско­го, воз­дей­ству­ю­ще­го посред­ством мыс­ли во мне, — в дерз­но­ве­ние и любовь к Тебе, в исправ­ле­ние жиз­ни и укреп­ле­ние ее, в умно­же­ние доб­ро­де­те­ли и совер­шен­ства, во испол­не­ние запо­ве­дей, в обще­ние со Свя­тым Духом, в напут­ствие в веч­ную жизнь, в бла­го­при­ят­ный ответ на Тво­ем страш­ном суде, — не в осуждение.

Молитва св. Симеона Нового Богослова

От сквер­ных уст, от мерз­ко­го серд­ца, от нечи­сто­го язы­ка, от души осквер­нен­ной при­ми моле­ние, Хри­сте мой, и не отверг­нув ни слов моих, ни нра­ва, ни бес­стыд­ства, дай мне сво­бод­но гово­рить то, что я хочу, Хри­сте мой, но луч­ше и научи меня, что мне долж­но делать и гово­рить. Согре­шил я более блуд­ни­цы, кото­рая узнав, где Ты пре­бы­ва­ешь, купив мира, дерз­ну­ла прий­ти пома­зать ноги Твои, Хри­ста мое­го, Вла­ды­ки и Бога мое­го. Как её Ты не отверг, при­шед­шую от чисто­го серд­ца, не погну­шай­ся и мною, Сло­во! Доз­воль же мне и дер­жать и цело­вать Твои ноги, и пото­ком слез, как дра­го­цен­ным миром дерз­но­вен­но их пома­зать. Омой меня сле­за­ми мои­ми, очи­сти меня ими, Сло­во! Отпу­сти и согре­ше­ния мои и про­ще­ние мне подай. Ты зна­ешь мно­же­ство поро­ков, зна­ешь и раны мои, и язвы мои видишь, но и веру мою зна­ешь, и усер­дие видишь, и сте­на­ния слы­шишь. Не сокры­ты от Тебя, Боже мой, Тво­рец мой, Иску­пи­тель мой, ни кап­ля слез, ни кап­ли часть некая. Не довер­шен­ное мною заме­ти­ли очи Твои, а в кни­ге Тво­ей нахо­дит­ся и ещё не сде­лан­ное запи­сан­ным у Тебя. Посмот­ри на сми­ре­ние моё, посмот­ри, како­во моё стра­да­ние, и гре­хи все отпу­сти мне, Боже все­лен­ной, что­бы с чистым серд­цем, тре­пет­ною мыс­лью и душою сокру­шен­ной при­ча­стил­ся я Тво­их пре­чи­стых и все­свя­тых Таинств, кото­ры­ми ожив­ля­ет­ся и обо­жи­ва­ет­ся вся­кий, вку­ша­ю­щий Тебя и пью­щий с искрен­ним серд­цем. Ведь ска­зал Ты, мой Вла­ды­ка: «Вся­кий вку­ша­ю­щий Мою Плоть, как и пью­щий Мою Кровь, тот во Мне пре­бы­ва­ет, а Я нахо­жусь в нем”. Во всем истин­но сло­во Вла­ды­ки и Бога мое­го: ведь при­ча­ща­ясь боже­ствен­ных и обо­го­тво­ря­ю­щих Даров, я дей­стви­тель­но не один, но с Тобою, Хри­сте мой, Све­том, ярким как три солн­ца, про­све­ща­ю­щим мир. Поэто­му, что­бы мне не остать­ся одно­му, без Тебя, жиз­ни Пода­те­ля, дыха­ния мое­го, жиз­ни моей, радо­сти моей, спа­се­ния миру, – я при­шел к Тебе, как Ты видишь, со сле­за­ми и душою сокру­шен­ной, умо­ляя о том, что­бы полу­чить мне избав­ле­ние от моих согре­ше­ний и Тво­их жизнь пода­ю­щих и непо­роч­ных Таинств при­ча­стить­ся не в осуж­де­ние; что­бы Ты пре­был, как ска­зал, со мною, три­жды несчаст­ным; что­бы обо­льсти­тель, най­дя меня лишен­ным Тво­ей бла­го­да­ти, не похи­тил меня ковар­но и, обма­нув, не отвел от обо­го­тво­ря­щих Тво­их слов. Поэто­му я к сто­пам Тво­им при­па­даю и горя­чо взы­ваю к Тебе: как Ты при­нял блуд­но­го сына и при­шед­шую к Тебе блуд­ни­цу, так при­ми, Мило­сти­вый, и меня, блуд­но­го и сквер­но­го, с сокру­шен­ною душою ныне к Тебе при­хо­дя­ще­го. Знаю, Спа­си­тель, что никто дру­гой не согре­шил пред Тобою как я, и не соде­лал дел, какие я совер­шил. Но я так­же знаю то, что ни тяжесть согре­ше­ний, ни гре­хов мно­же­ство, не пре­вос­хо­дит Бога мое­го мно­гое дол­го­тер­пе­ние и чело­ве­ко­лю­бие вели­чай­шее, но с мило­сти­вым состра­да­ни­ем Ты и очи­ща­ешь, и про­све­ща­ешь горя­чо каю­щих­ся, и к све­ту при­об­ща­ешь, щед­ро делая их при­част­ни­ка­ми Боже­ства Тво­е­го; и – что див­но и Анге­лам, и чело­ве­че­ским мыс­лям, – бесе­ду­ешь с ними мно­го­крат­но, как с истин­ны­ми Тво­и­ми дру­зья­ми. Это дает мне сме­лость, это окры­ля­ет меня, Хри­сте мой! И, дерз­но­вен­но упо­вая на Твои бога­тые к нам бла­го­де­я­ния, раду­ясь и вме­сте тре­пе­ща, я, тра­ва, при­ча­ща­юсь огня, и бываю – див­ное чудо – неизъ­яс­ни­мо оро­ша­ем, как в древ­но­сти куст тер­но­вый, горев­ший, не сго­рая. Итак, бла­го­дар­ной мыс­лью и бла­го­дар­ным серд­цем, все­ми бла­го­дар­ны­ми чув­ства­ми мои­ми, души и тела мое­го, покло­ня­юсь, и вели­чаю, и сла­во­слов­лю Тебя, Бога мое­го, как бла­го­сло­вен­но­го и ныне, и вовеки.

Молитва св. Иоанна Златоуста

Боже! Отпу­сти, раз­ре­ши, про­сти мои согре­ше­ния, кото­рые я совер­шил сло­вом, делом, помыш­ле­ни­ем, воль­но или неволь­но, созна­тель­но или несо­зна­тель­но, и, как мило­серд­ный и чело­ве­ко­лю­би­вый, даруй мне про­ще­ние во всем. И по молит­вам Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри, разум­ных Тво­их слу­жи­те­лей и свя­тых сил (анге­лов) и всех свя­тых, от нача­ла мира уго­див­ших Тебе, бла­го­во­ли мне без осуж­де­ния при­нять свя­тое и пре­чи­стое Твое Тело и чест­ную Кровь во исце­ле­ние души и тела и в очи­ще­ние худых моих помыс­лов. Ибо Твое есть цар­ство и сила, и сла­ва, Отца и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Молитва — его же

Вла­ды­ка Гос­по­ди! Я не стою того, что­бы Ты вошел под кров души моей, но посколь­ку Ты, как чело­ве­ко­лю­би­вый, хочешь жить во мне, то я с дерз­но­ве­ни­ем при­сту­паю. Ты пове­ле­ва­ешь, что­бы я отво­рил две­ри, создан­ные Тобою еди­ным, и Ты вошел бы в них со свой­ствен­ным Тебе чело­ве­ко­лю­би­ем. Ты вхо­дишь, и про­све­ща­ешь помра­чен­ное мое помыш­ле­ние. Верую, что Ты сде­ла­ешь это, ибо Ты не уда­лил­ся от блуд­ни­цы, при­шед­шей к Тебе со сле­за­ми, не отверг­нул мыта­ря, при­нес­ше­го пока­я­ние, не ото­гнал и раз­бой­ни­ка, познав­ше­го Твое цар­ство, и гони­те­ля, обра­тив­ше­го­ся к Тебе, не оста­вил тем, чем он был, но всех, через пока­я­ние обра­тив­ших­ся к Тебе, поме­стил Ты в сре­де Сво­их дру­зей. Ты один бла­го­слов­лен­ный все­гда, ныне и в бес­ко­неч­ные века. Аминь.

Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже мой! Отпу­сти, раз­ре­ши, очи­сти и про­сти мне, рабу Тво­е­му, пре­гре­ше­ния, пре­ступ­ле­ния, паде­ния и все, чем я согре­шил от самой юно­сти до нынеш­не­го дня и часа — созна­тель­но или несо­зна­тель­но, в сло­вах, делах, в наме­ре­ни­ях, мыс­лях, заня­ти­ях и во всех моих чув­ствах, — и по молит­вам бес­се­мен­но (без мужа) родив­шей Тебя Пре­чи­стой Прис­но­де­вы Марии, Тво­ей Мате­ри, един­ствен­но несо­мнен­ной надеж­ды, заступ­ни­цы и спа­се­ния мое­го, спо­до­би меня неосуж­ден­но при­ча­стить­ся пре­чи­стых, бес­смерт­ных, и живо­тво­ря­щих, и страш­ных Тво­их таинств в про­ще­ние гре­хов, в веч­ную жизнь, в освя­ще­ние и про­све­ще­ние, укреп­ле­ние, исце­ле­ние и здра­вие души и тела, в уни­что­же­ние и совер­шен­ное устра­не­ние нечи­стых моих помыс­лов, дум, пред­при­я­тий и ноч­ных меч­та­ний, мрач­ных и злых духов. Ибо Твое есть цар­ство, сила, честь и покло­не­ние вме­сте с Отцом и Свя­тым Тво­им Духом, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь.

Уже я стою пред две­ря­ми Тво­е­го хра­ма, а нечи­стые помыс­лы не отхо­дят от меня. Но Ты, Хри­сте Боже, оправ­дав­ший мыта­ря, поми­ло­вав­ший хана­не­ян­ку и отверз­ший (открыв­ший) раз­бой­ни­ку две­ри рая, отвер­зи мне две­ри Тво­е­го чело­ве­ко­лю­бия и при­ми меня, при­хо­дя­ще­го и при­ка­са­ю­ще­го­ся к Тебе, как блуд­ни­цу и кро­во­то­чи­вую. Одна лишь толь­ко кос­ну­лась края Тво­ей одеж­ды, тот­час полу­чи­ла исце­ле­ние; дру­гая, ухва­тив­шись за пре­чи­стые Твои ноги, полу­чи­ла раз­ре­ше­ние гре­хов сво­их. Я же ока­ян­ный, дер­за­ю­щий при­нять все Твое тело, да не буду опа­лен (обо­жжен). Но при­ми меня, как тех двух, и про­све­ти чув­ства души моей, сжи­гая гре­хов­ные наклон­но­сти, по молит­вам непо­роч­но Родив­шей Тебя и по молит­вам небес­ных сил. Ибо Ты бла­го­сло­вен во веки веков. Аминь.

(чита­ет­ся свя­щен­ни­ком при выно­се чаши)

Верую, Гос­по­ди, и испо­ве­дую, что Ты истин­но Хри­стос, Сын Бога живо­го, при­шед­ший в мир спа­сти греш­ни­ков, из кото­рых я пер­вый. Верую так­же, что имен­но сие есть пре­чи­стое Тело Твое, и имен­но сия есть чест­ная Кровь Твоя. Посе­му молюсь Тебе: поми­луй меня и про­сти мне гре­хи мои, воль­ные и неволь­ные, кото­рые (я сде­лал) в сло­вах и делах, созна­тель­но и несо­зна­тель­но, и удо­стой меня неосуж­ден­но при­ча­стить­ся пре­чи­стых Тво­их Таинств в остав­ле­ние гре­хов и жизнь веч­ную. Аминь.

Сыне Божий! Удо­стой меня сего­дня быть при­част­ни­ком Тво­ей таин­ствен­ной Вече­ри. Не открою я таин­ства вра­гам Тво­им, и не дам Тебе лоб­за­ния, как Иуда, но, как раз­бой­ник, испо­ве­дую Тебя. Помя­ни меня, Гос­по­ди, в Цар­стве Тво­ем! Да не в осуж­де­ние будет мне при­ча­ще­ние пре­чи­стых Тво­их Тайн, Гос­по­ди, но во исце­ле­ние души и тела. Аминь.

При­сту­пая к при­ча­ще­нию, гово­ри в себе сле­ду­ю­щие сти­хи Симео­на Мета­ф­ра­с­та:

Вот я при­сту­паю к Боже­ствен­но­му причащению,

Не опа­ли меня, Созда­тель, сим причастием,

Пото­му что Ты — огонь, попа­ля­ю­щий недостойных;

Но очи­сти меня от вся­кой нечистоты.

Затем: Вече­ри Тво­ей таин­ствен­ной участником/ в сей день, Сын Божий, меня прими./ Ибо не пове­даю я тай­ны вра­гам Твоим,/ не дам Тебе поце­луя, тако­го, как Иуда./ Но как раз­бой­ник испо­ве­даю Тебя:/ «Помя­ни меня, Гос­по­ди, в Цар­стве Твоём!”

И сти­хи: Содрог­нись, чело­век, видя обо­го­тво­ря­ю­щую Кровь:/ ибо она – горя­щий уголь, недо­стой­ных опаляющий./ Тело Божие и обо­жи­ва­ет меня, и питает:/ обо­жи­ва­ет дух, ум же пита­ет непостижимо.

И тро­па­ри: Ты при­влек меня любо­вью, Христе,/ и изме­нил боже­ствен­ным к Тебе стремлением./ Но сожги огнем неве­ще­ствен­ным гре­хи мои/ и насы­тить­ся насла­жде­ни­ем в Тебе сподоби,/ что­бы я, ликуя, величал/ два при­ше­ствия Твои, Благой.

В свет­лый сонм свя­тых Твоих/ как вой­ду я, недостойный?/ Ведь если осме­люсь вой­ти с ними в брач­ный чер­тог, –/ одеж­да меня обличает,/ ибо не в такой идут на брак,/ и, свя­зан­ный, изгнан буду Ангелами./ Очи­сти, Гос­по­ди, сквер­ну души моей/ и спа­си меня, как Человеколюбец.

И сно­ва: Вече­ри Тво­ей таин­ствен­ной участником/ в сей день, Сын Божий, меня прими./ Ибо не пове­даю я тай­ны вра­гам Твоим,/ не дам Тебе поце­луя, тако­го, как Иуда./ Но как раз­бой­ник испо­ве­даю Тебя:/ «Помя­ни меня, Гос­по­ди, в Цар­стве Твоём!”

Молитвы после Причащения

Сла­ва Тебе, Боже! Сла­ва Тебе, Боже! Сла­ва Тебе, Боже!

Молитва первая

Бла­го­да­рю Тебя, Гос­по­ди Боже мой, что Ты не отверг­нул меня греш­но­го, но спо­до­бил быть участ­ни­ком свя­тынь Тво­их. Бла­го­да­рю Тебя, что спо­до­бил меня, недо­стой­но­го, при­ча­стить­ся пре­чи­стых и небес­ных даров Тво­их. Но, о чело­ве­ко­лю­би­вый Вла­ды­ка, ради нас умер­ший и вос­крес­ший, и даро­вав­ший нам страш­ные сии и живо­тво­ря­щие Твои таин­ства в бла­го­де­я­ние и освя­ще­ние душ и тел наших! Дай их мне в исце­ле­ние души и тела, в отра­же­ние вся­ко­го вра­га, в про­свет­ле­ние очей серд­ца мое­го, в уми­ро­тво­ре­ние душев­ных моих сил, в непо­стыд­ную веру, в нели­це­мер­ную любовь, в умно­же­ние пре­муд­ро­сти, во испол­не­ние Тво­их запо­ве­дей, в при­умно­же­ние Тво­ей бла­го­да­ти и усво­е­ние Тво­е­го цар­ства, что­бы я, охра­ня­е­мый ими в Тво­ем освя­ще­нии, все­гда пом­нил Твою бла­го­дать и жил не для себя, но для Тебя, наше­го Вла­ды­ки и бла­го­де­те­ля. И так, окон­чив насто­я­щую жизнь с надеж­дою жиз­ни веч­ной, достиг веч­но­го покоя, где (слы­шен) непре­стан­ный голос насла­жда­ю­щих­ся бла­жен­ством и бес­ко­неч­ная радость созер­ца­ю­щих неиз­ре­чен­ную кра­со­ту лица Тво­е­го, ибо Ты, Хри­сте Боже наш, есть истин­ное насла­жде­ние и неиз­ре­чен­ная радость любя­щих Тебя, и Тебя вос­хва­ля­ют все тво­ре­ния во веки. Аминь.

Молитва св. Василия Великого

Вла­ды­ка Хри­сте Боже, Царь веков и Тво­рец все­го! Бла­го­да­рю Тебя за все бла­га, кото­рые Ты даро­вал мне в при­ня­тии пре­чи­стых и живо­тво­ря­щих Тво­их таинств. Умо­ляю Тебя, мило­серд­ный и чело­ве­ко­лю­би­вый, сохра­ни меня под кро­вом Тво­им и в тени кры­льев Тво­их и даруй мне до послед­не­го мое­го вздо­ха с чистою сове­стью достой­но при­ча­щать­ся свя­тынь Тво­их в остав­ле­ние гре­хов и в жизнь веч­ную. Ибо Ты — хлеб жиз­ни, источ­ник свя­ты­ни, пода­тель благ, и Тебе сла­ву вос­сы­ла­ем вме­сте с Отцом и Свя­тым Духом, ныне и прис­но и в веки веков. Аминь.

Дав­ший в пищу мне плоть Твою доб­ро­воль­но, Ты – огонь, сожи­га­ю­щий недо­стой­ных! Не сожги же меня, Созда­тель мой, прой­ди луч­ше в чле­ны тела мое­го, во все суста­вы, во внут­рен­но­сти, в серд­це, и сожги тер­ние всех моих согре­ше­ний. Душу очи­сти, освя­ти мыс­ли, коле­ни утвер­ди с костя­ми вме­сте, про­све­ти пять глав­ных чувств, все­го меня при­гвоз­ди стра­хом пред Тобою. Все­гда защи­щай, охра­няй и бере­ги меня от вся­ко­го вред­но­го для души дела и сло­ва. Очи­щай, омы­вай и устро­яй меня; укра­шай, вра­зум­ляй и про­све­щай меня. Яви меня Тво­ей оби­те­лью, еди­но­го Духа, и уже не оби­те­лью гре­ха, что­бы бежа­ли от меня по при­ня­тии При­ча­стия вся­кий зло­дей, вся­кая страсть как от дома Тво­е­го, как от огня. Хода­та­я­ми за себя Тебе пред­став­ляю всех свя­тых, Началь­ни­ков воинств бес­плот­ных, Пред­те­чу Тво­е­го, муд­рых Апо­сто­лов, и сверх их – Твою непо­роч­ную, чистую Матерь. При­ми их молит­вы, мило­серд­ный Хри­сте мой, и сыном све­та соде­лай Тво­е­го слу­жи­те­ля. Ибо Ты, еди­ный Бла­гой, освя­ще­ние, а так­же сия­ние душ наших, и Тебе, как подо­ба­ет Богу и Вла­ды­ке, все мы сла­ву вос­сы­ла­ем каж­дый день.

Молитва четвертая

Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Боже наш! Свя­тое тело Твое да будет мне в жизнь веч­ную и чест­ная кровь Твоя — в остав­ле­ние гре­хов. Да будет мне сия (вече­ря) бла­го­да­ре­ния в радость, в здра­вие и весе­лье. В страш­ное же вто­рое при­ше­ствие Твое спо­до­би меня греш­но­го стать с пра­вой сто­ро­ны сла­вы Тво­ей по молит­вам Пре­чи­стой Тво­ей Мате­ри и всех святых.

Молитва к Пресвятой Богородице

Пре­свя­тая Вла­ды­чи­ца Бого­ро­ди­ца, свет помра­чен­ной моей души, надеж­да, покров, при­бе­жи­ще, уте­ше­ние, радость моя! Бла­го­да­рю Тебя, что удо­сто­и­ла меня, недо­стой­но­го, при­ча­стить­ся пре­чи­сто­го Тела и чест­ной Кро­ви Сына Тво­е­го. Но, родив­шая истин­ный свет, про­све­ти духов­ные очи мое­го серд­ца! Про­из­вед­шая источ­ник бес­смер­тия, ожи­ви меня, умерщ­влен­но­го гре­хом! Как мило­сти­вая Мать мило­сти­во­го Бога, поми­луй меня и даруй серд­цу мое­му уми­ле­ние и сокру­ше­ние, моим мыс­лям — скром­ность и осво­бож­де­ние от пле­на помыс­лов моих. Спо­до­би меня до послед­не­го мое­го вздо­ха неосуж­ден­но при­ни­мать освя­ще­ние пре­чи­сты­ми таин­ства­ми во исце­ле­ние души и тела. И подай мне сле­зы пока­я­ния и испо­ве­ди, что­бы вос­пе­вать и про­слав­лять Тебя во все дни моей жиз­ни; ибо Ты бла­го­сло­вен­на и про­слав­лен­на во веки. Аминь.

Ныне отпус­ка­ешь раба Тво­е­го, Вла­ды­ка, по сло­ву Тво­е­му, с миром; ибо виде­ли очи мои спа­се­ние Твое, кото­рое Ты уго­то­вал пред лицом всех людей, свет к про­све­ще­нию языч­ни­ков и сла­ву наро­да Тво­е­го Изра­и­ле­ва (Лк.2:29–32).

Пере­вод Мос­ков­ской Духов­ной Ака­де­мии. Пере­пе­ча­та­но с молит­вен­ни­ка, издан­но­го в Москве в 1874 г.