Акафисты слушать

Конда́к 1

Возбра́нный Воево́до, Го́споди Небесе́ и земли́, побе́дно благода́рственное пе́ние прино́сим Тебе́, раби́ Твои́, во ад ны́не сше́дшему и с Собо́ю вся воскреси́вшему, и на́ше избавле́ние пра́зднующе, све́тло вопие́м:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 1

А́нгел Госпо́день, в ве́чер суббо́тний в тру́се ве́лии соше́д с Небесе́, отвали́ ка́мень от две́рий гро́ба Иису́сова и седя́ще на нем. От стра́ха его́ сотрясо́шася стрегу́щии и бы́ша я́ко ме́ртви. Мы же Воскре́сшему Живо́му Бо́гу с мироно́сицами покланя́емся и Па́сху та́йную благовеству́ем, вопию́ще:

 • Христо́с воскре́се, и кня́зи а́дстии падо́ша.
 • Христо́с воскре́се, и устраши́шася вра́тницы а́довы.
 • Христо́с воскре́се, и сокруши́шася врата́ ме́дная.
 • Христо́с воскре́се, и тверды́ни а́довы положи́шася в запусте́ние.
 • Христо́с воскре́се, и смерть рыда́ет.
 • Христо́с воскре́се, и ад, стеня́, вопие́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 2

Ви́дяще Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́ковля, и Саломи́я ю́ношу во гро́бе Иису́сове, оде́яна во оде́жду белу́ и седя́ща в десны́х, ужас́ошася. Он же глаго́ла к ним: «Иису́са Распя́таго и́щете? Несть зде, воста́ бо, я́коже рече́. Прииди́те, ви́дите ме́сто, иде́же лежа́ Госпо́дь, и ско́ро ше́дше рцы́те ученико́м Его́:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».

И́кос 2

Ра́зум неразумева́емый разуме́ти и́щуще, Петр и други́й учени́к теча́ста ко гро́бу и, вше́дше в онь, ви́деша ри́зы еди́ны лежа́ща и суда́рь, и́же бе на главе́ Иису́сове, не с ри́зами лежа́щъ, но осо́бь свит на еди́нем ме́сте, ве́ровавше же, возопи́ша с весе́лием:

 • Христо́с воскре́се, и вся тварь ра́дуется.
 • Христо́с воскре́се, Небеса́ да веселя́тся.
 • Христо́с воскре́се, и сликовству́ют нам А́нгели.
 • Христо́с воскре́се, и просвети́шася преиспо́дняя.
 • Христо́с воскре́се, воспойте праведных души, из ада свобождшеся.
 • Христо́с воскре́се, воскли́кнем с весе́лием, от сме́рти спасе́ннии. По́йте же Го́сподеви вся земля́:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 3

Си́лою свы́ше облече́ Госпо́дь Своя́ ученики́ по Воскресе́нии. Ти́и же идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ им Иису́с, и прише́дшим им глаго́ла Иису́с: «Даде́ся Ми вся́ка власть на Небеси́ и на земли́. Ше́дше у́бо, научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам». Ти́и же поклони́шася Ему́, зову́ще:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 3

Иму́щи в се́рдце свое́м любо́вь к Учи́телю, Мари́я Магдали́на стоя́ще у гро́ба вне, пла́чущи, и Воста́вшаго из ме́ртвых ви́дящи, я́ко вертогра́даря, вопроша́ше: «А́ще Ты еси́ взял Его́, пове́ждь ми, где еси́ положи́л Его́, и аз возьму́ Его́». Оба́че, па́че ча́яния, слы́шавши: «Мари́е, восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему», прии́де ко ученико́м, глаго́лющи:

 • Христо́с воскре́се, и жа́ло грехо́вное притупи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и мир от пото́па грехо́внаго спасе́ся.
 • Христо́с воскре́се, и мы от рабо́ты врагу́ свободи́хомся.
 • Христо́с воскре́се, и диа́воле прельще́ние упраздни́ся.
 • Христо́с воскре́се, и бы́вшее на нас рукописа́ние загла́дися.
 • Христо́с воскре́се, и вся тварь обнови́ся, зову́щи:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 4

Бу́рю помышле́нии сумни́тельных внутрь име́я, Фома́ ученико́м, глаго́лющим, я́ко ви́дехом Го́спода, рече́ им: «А́ще не уви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́ныя и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́ныя, и вложу́ ру́ку в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры», но, уве́рився, с весе́лием возопи́:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 4

Слы́шав Фома́ учени́к, ви́девших Го́спода, и очи́ма свои́ма хотя́й Того́ зре́ти, рече́: «Не и́му ве́ры». По днех же осьми́х прии́де Иису́с затворе́нным две́рем, ста посреде́ учени́к и глаго́ла Фоме́: «Принеси́ перст твой се́мо, и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́: и не бу́ди неве́рен, но ве́рен». И отвеща́ Фома́, и рече́:

 • Христо́с воскре́се, Ты еси́ Госпо́дь мой.
 • Христо́с воскре́се, Ты еси́ Бог мой.
 • Христо́с воскре́се, и вси Нетле́ние и Жизнь восприя́хом.
 • Христо́с воскре́се, и ме́ртвии воста́ша.
 • Христо́с воскре́се, и изба́вихомся осужде́ния и му́ки.
 • Христо́с воскре́се, и жизнь из гро́ба возсия́ ми́рови пою́щему:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 5

Божества́ Огне́м не опали́ся Фома́, ребро́ Спа́сово дерзнове́нно осяза́в. Па́че же просвети́ся, Бо́га, на спасе́ние на́ше воплоти́вшася и па́ки с пло́тию Воскре́сшаго, позна́в. Те́мже неве́рием свои́м блаже́нный близне́ц церко́вную ве́ру утвержда́ет, ю́же испове́дующе согла́сно вопие́м:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 5

Ви́девше Иису́са воскре́сша, ученицы́ убоя́хуся, мня́ще дух ви́дети. Иису́с же, хотя́ уве́рити их, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́, та́же ры́бы пече́ны часть прие́м и от пчел сот пред ни́ми яде́. Тем уве́рившеся и страх свой и печа́ль свою́ отложи́вше, в ра́дости поя́ху:

 • Христо́с воскре́се, ху́ждшая восприи́м, и подаде́ нам лу́чшая.
 • Христо́с воскре́се, и ад умертви́ся блиста́нием Божества́ Его́.
 • Христо́с воскре́се, и тьма разруши́ся, и мра́чнии де́мони отгна́шася.
 • Христо́с воскре́се, и истле́вшее страстьми́ челове́ческое естество́ обнови́ся.Христо́с воскре́се, и беззако́ния на́ша ту́не очи́стишася.
 • Христо́с воскре́се, и мы вси, в нетле́ние обле́кшеся, песнь сию́ Ему́ прино́сим:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 6

Пропове́дники по Воскресе́нии Твое́м в мир посыла́я, богоно́сныя апо́столы Твоя́, Христе́, рекл еси́ им, ду́нув: «Приими́те Дух Свят. И́мже отпу́стите грехи́, отпу́стятся им; и и́мже де́ржите, держа́тся». Те́мже даже и до днесь во всем ми́ре ча́да церко́вная, от грехо́в разреша́еми, сла́вят непреста́нно Твое́ Милосе́рдие и душа́ми чи́стыми в ра́дости пою́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 6

Возсия́л еси́, Христе́, и во мра́чных удо́лиях а́да Свет Твоего́ Воскресе́ния, Проще́ние и Осла́бу, и Избавле́ние благовеству́я, Многоми́лостиве, душа́м от ве́ка та́мо содержи́мым. Те́мже от зми́я, человекоуби́йцы, исхища́еми, игра́юще, к Све́ту Твоему́ устреми́шася, пою́ще:

 • Христо́с воскре́се, и у́зы на́ша разтерза́шася.
 • Христо́с воскре́се, и сень сме́ртная в Ве́чную Жизнь преложи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и держа́ва сме́рти уже́ не возмо́жет держа́ти челове́ка.
 • Христо́с воскре́се, и мучи́телева де́рзость низложи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и Рай вме́сто а́да жи́ти нам дарова́ся.
 • Христо́с воскре́се, и мир воспева́ет при́сно:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 7

Хотя́й па́дшему Ада́му послужи́ти, Спа́се наш, на земли́ яви́лся еси́, и на земли́ того́ не обре́т, да́же до а́да низше́л еси́ ища́, да, сре́тив Тя до́лу, в преиспо́дних земли́, со все́ми спаса́емыми пое́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 7

Но́выя жи́зни Нача́ло положи́л еси́ ми́рови, Го́споди, Твои́м сла́вным Воскресе́нием. Ве́тхая бо вся мимоидо́ша: и ад, и смерть, и власти́тельство диа́вола. Свобо́дна у́бо вся тварь познава́ется, и пре́жде омраче́ннии, ны́не я́ко сы́нове Бо́жии, лику́ют, пою́ще:

 • Христо́с воскре́се, бе́здну ми́лости и щедро́т излия́в на род наш.
 • Христо́с воскре́се, в ров низпа́дших нас воздви́гнувый с Собо́ю.
 • Христо́с воскре́се, и мы от сете́й де́монских изба́вихомся.
 • Христо́с воскре́се, и го́ресть греха́ в сла́дость ра́йския Жи́зни преложи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и дре́вом умерщвле́ннии ожи́хом.
 • Христо́с воскре́се, и нас возведе́ в пре́жнее достоя́ние, да зове́м:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 8

Стра́нствуя с Клео́пою и Луко́ю в весь, отстоя́щую ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, и не позна́н быв и́ма, поноси́л еси́, Спа́се, неве́рствию их и жестосе́рдию, глаго́ля: «Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́?» И, наче́н от Моисе́я и от всех проро́к, научи́л еси́ их пе́ти:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 8

Всего́ Себе́, Бо́га су́ща и челове́ка соверше́нна, препода́л еси́, Спа́се, двема́ ученико́ма Твои́ма во Еммау́се, егда́ прии́мь хлеб, благослови́л еси́ и, преломи́в, дал еси́ и́ма. О́нема и отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Тебе́, Ты же неви́димь бысть и́ма, и реко́ста к себе́:

 • Христо́с воскре́се, и Жизнь воцари́ся.
 • Христо́с воскре́се, и диа́воля лесть обличи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и преста́ же́ртва и́дольская.
 • Христо́с воскре́се, и вся земля́ прино́сит Ему́ же́ртву хвале́ния.
 • Христо́с воскре́се, и мы, вкуси́вше дре́вле преслуша́ннаго бра́шна, ны́не вкуша́ем Пи́щи Ве́чныя.
 • Христо́с воскре́се, и мы Ра́дости Присносу́щныя прича́стницы быва́ем, пою́щии:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 9

Вси А́нгели, Христе́ Спа́се, Твое́ Воскресе́ние пою́т на небеси́. Сподо́би и нас на земли́ чи́стым се́рдцем в Весе́лии воспева́ти:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 9

Ветия́ всеми́рный и учи́тель язы́ков Па́вел богоглаго́ливый, я́ко труба́, вопие́т: «Христо́с воскре́се от ме́ртвых, Нача́ток воста́ния уме́рших бысть. Я́коже во Ада́ме вси умира́ют, та́кожде и во Христе́ вси оживу́т». Те́мже Воскресе́ние Христо́во ви́девше, в Ра́дости вопие́м:

 • Христо́с воскре́се, и князь ми́ра низложи́ся.
 • Христо́с воскре́се, и трепе́щет преиспо́дняя.
 • Христо́с воскре́се, и смерть поже́рта бысть Побе́дою.
 • Христо́с воскре́се, и ад плене́н бысть Того́ Держа́вою.
 • Христо́с воскре́се, и свободи́хомся от а́довых неруши́мых уз.
 • Христо́с воскре́се, и мы, из истле́ния изба́вльшеся, сыны́ Воскресе́ния яви́хомся, и пое́м:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ род челове́ческий от рабо́ты вра́жия, распя́тие и смерть претерпе́л еси́, Го́споди, погребе́н же быв, в тре́тий день от ме́ртвых воста́л еси́. Тем же А́нгел, блиста́яйся во гро́бе, благовеству́ет жена́м, глаго́ля: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 10

Тре́тие по Воскресе́нии яви́ся Иису́с на мо́ри Тивериа́дстем ры́бу ловя́щим Си́мону Петру́, и Фоме́, и Нафана́илу, и сыно́м Зеведе́евым со ине́ма от учени́к Его́ двема́ и, я́ко Влады́ка всех, повелева́ет мре́жу одесну́ю страну́ корабля́ воврещи́, и бысть сло́во де́ло вско́ре, и мно́гое рыб мно́жество, и ве́черя стра́нна гото́ва на земли́. Ея́ же ны́не мы́сленно наслади́тися и нас сподо́би, Го́споди, пою́щих:

 • Христо́с воскре́се, и даде́ся Ему́ власть на Небеси́ и на земли́.
 • Христо́с воскре́се, и Ца́рство Бо́жие наста́.
 • Христо́с воскре́се, и Те́ло Его́, я́ко Хлеб Жи́зни, вси прие́млем.
 • Христо́с воскре́се, и Кро́ви Его́, я́ко Исто́чника Безсме́ртнаго вкуша́ем.
 • Христо́с воскре́се, и Ада́м, свобожде́н, с на́ми лику́ет.
 • Христо́с воскре́се, и Е́ва, от уз избавля́ема, ра́дуется, зову́щи:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное приноша́ше Воскре́сшему Тебе́, Петр, три́щи бо отве́ржеся Тебе́, три́щи же и испове́дуя: «Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя». Три́щи и слы́шит от Тебе́ сладча́йшее на па́ству па́ки призва́ние: «Паси́ а́гнцы Моя́, паси́ о́вцы Моя́». Те́мже и зове́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 11

Све́та Пода́телю, я́коже со́лнце, возсия́л еси́ тридне́вно от гро́ба и вся просвети́л еси́ Све́том и́стиннаго Богопозна́ния. Те́мже седя́щии во тьме неве́рия и сомне́ния уве́рихомся со апо́столы, я́ко Госпо́дь еси́, и не истязу́ем уже́: «Ты кто еси́?» Но Воскре́сшаго Тя сла́вяще; во умиле́нии зове́м:

 • Христо́с воскре́се, и вся́ческая просвети́ Воскресе́нием Свои́м.
 • Христо́с воскре́се, и Свет Ве́чный возсия́ во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.
 • Христо́с воскре́се, и ве́рным подаде́ та́йно осеня́ющее свы́ше Ду́ха Сия́ние.
 • Христо́с воскре́се, и духо́вная очеса́ пре́жде слепы́х отверзо́шася.
 • Христо́с воскре́се, и мы Отца́ све́тов позна́хом.
 • Христо́с воскре́се, да посра́мятся вси отве́ргшиися Го́спода Сла́вы и с на́ми да воспою́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 12

Благода́тию Твое́ю вся́кому челове́ку Удо́бнейший Путь Спасе́ния указу́я, Христе́, глаго́лал еси́ Си́мону Петру́: «Егда́ состаре́ешися, возде́жеши ру́це твои́, и ин тя поя́шет и веде́т, а́може не хо́щеши», назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. Возлю́бленному же ученику́ повеле́л еси́ пребыва́ти, до́ндеже прии́деши. Те́мже, а́ще и разлучи́вшеся апо́столи, оба́че сою́зом Любве́ связу́еми, согла́сно воспева́ху:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И́кос 12

Пою́ще Твое́ тридне́вное Воскресе́ние, Христе́, ра́дуемся Твоему́ непрело́жному Обеща́нию. С на́ми бо до сконча́ния ве́ка бы́ти обеща́лся еси́, от вся́каго зла нас избавля́я и к Жи́зни Ве́чней руково́дствуя. Сего́ ра́ди, сла́вяще Тя, вопие́м:

 • Христо́с воскре́се, и мы вреда́ вся́каго избавля́емся ны́не.
 • Христо́с воскре́се, и нас одесну́ю Отца́ с Собо́ю посади́л есть.
 • Христо́с воскре́се, и нас прича́стники Ве́чныя Сла́вы Своея́ соде́ла.
 • Христо́с воскре́се, и дре́вле сокруши́вый пра́отца си́льный враг сокруши́ся.
 • Христо́с воскре́се, и со А́нгелы мы, пре́жде отринове́ннии, водворя́емся.
 • Христо́с воскре́се, и с Собо́ю вся воскреси́т, зову́щия:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Конда́к 13

О Па́сха Ве́лия и Свяще́ннейшая, Христе́ Иису́се, Спаси́телю наш, благода́рно испове́дуем спаси́тельную вели́кую Ми́лость Твою́, я́ко и па́ки сподо́бил еси́ нас, недосто́йных, ны́не вкуси́ти Ра́дости Све́тлаго Воскресе́ния Твоего́. Подава́й нам в Невече́рнем Дни Ца́рствия Твоего́ и́стее и соверше́ннее Тебе́, Сладча́йшаго, причаща́тися, да со А́нгелы и все́ми святы́ми во ве́ки веко́в пое́м вси ра́достно:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

(Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.)

А́нгел Госпо́день, в ве́чер суббо́тний в тру́се ве́лии соше́д с Небесе́, отвали́ ка́мень от две́рий гро́ба Иису́сова и седя́ще на нем. От стра́ха его́ сотрясо́шася стрегу́щии и бы́ша я́ко ме́ртви. Мы же Воскре́сшему Живо́му Бо́гу с мироно́сицами покланя́емся и Па́сху та́йную благовеству́ем, вопию́ще:

 • Христо́с воскре́се, и кня́зи а́дстии падо́ша.
 • Христо́с воскре́се, и устраши́шася вра́тницы а́довы.
 • Христо́с воскре́се, и сокруши́шася врата́ ме́дная.
 • Христо́с воскре́се, и тверды́ни а́довы положи́шася в запусте́ние.
 • Христо́с воскре́се, и смерть рыда́ет.
 • Христо́с воскре́се, и ад, стеня́, вопие́т:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Возбра́нный Воево́до, Го́споди Небесе́ и земли́, побе́дно благода́рственное пе́ние прино́сим Тебе́, раби́ Твои́, во ад ны́не сше́дшему и с Собо́ю вся воскреси́вшему, и на́ше избавле́ние пра́зднующе, све́тло вопие́м:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Моли́тва ко Го́споду Иису́су воскре́сшему

Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, я́ко па́ки сподо́бил мя́ еси́ недосто́йнаго, преше́дши по́прище свята́го поста́, поклони́тися Боже́ственным Страсте́м Твои́м и ви́дети всера́достный де́нь пресла́внаго из гро́ба Воскресе́ния Твоего́, в о́ньже свободи́л еси́ су́щия во а́де от ве́к свя́занныя ду́ши пра́ведных. Тоя́ Боже́ственныя свобо́ды ду́ха и пло́ти, дража́йший Спаси́телю мо́й, и а́з жела́ю, да разреши́ши мя́, свя́зана су́ща мно́гими грехи́, и да сотвори́ши возсия́ти живоно́сному све́ту Воскресе́ния Твоего́ во мра́чней души́ мое́й. Ви́жду бо безчи́сленныя щедро́ты и неизрече́нное человеколю́бие Твое́, я́ко не то́чию от небытия́ в бытие́ мя́ приве́л еси́, и о́браза Твоего́ подо́бием украси́в, всея́ до́льней тва́ри влады́ку поста́вил мя́ еси́, но и посе́м па́дша с высоты́ и врагу́ порабо́тившася, не оста́вил еси́, но, искупи́в мя́ безце́нною Кро́вию Твое́ю, благода́тию креще́ния снабди́л мя́ еси́, да востеку́ на пе́рвое достоя́ние. А́з же, окая́нный, запя́т бы́в умо́м плотски́м, обрати́хся вспя́ть и па́ки ра́б сотвори́хся греха́ и страсте́й, доне́леже еди́н по еди́ному погуби́х все́ да́ры благода́ти Твоея́. И ны́не у́бо, что́ сотворю́, не ве́м; оба́че помяну́в глаго́лы пречи́стых у́ст Твои́х, я́ко не прише́л еси́ призва́ти пра́ведники, но гре́шники в покая́ние, и а́з, я́ко еди́н от си́х, с ве́рою и смире́нием прихожду́ к живоно́сному гро́бу Твоему́, не арома́ты и воню́ ми́ра нося́й, (на́г бо е́смь и пу́ст благи́х де́л,) но па́че наде́жду имы́й обрести́ в не́м проще́ние греха́м мои́м и обновле́ние нечи́стому житию́ моему́. При́зри у́бо на мя́, ка́ющася и служи́ти Тебе́ хотя́ща, и не отри́ни от благода́ти Воскресе́ния Твоего́! Живоно́сною сме́ртию Твое́ю и погребе́нием умертви́ моя́ лю́тыя стра́сти, да, я́ко ме́ртв и погребе́н, живу́ в ми́ре се́м. Пресла́вным воста́нием Твои́м воздви́гни мою́ ду́шу, умерщвле́нную грехми́, и оживи́ со́весть, ея́же ничто́же в ми́ре ну́жнейши е́сть. Вознесе́нием Твои́м отто́ргни мя́ от су́етных и душетле́нных бла́г земны́х, и сотвори́ мя́ го́рняя му́дрствовати, я́ко да не ктому́ себе́ живя́ и угожда́я, но Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́, служа́ и рабо́тая, я́коже сподо́бихся поклони́тися Воскресе́нию Твоему́ на земли́, та́ко сподо́блен бу́ду ви́дети Тебе́, дража́йшаго Искупи́теля моего́, и на небеси́, за прия́тие сме́рти кре́стныя сла́вою и че́стию венча́нна, и ста́в одесну́ю вели́чествия Твоего́, со арха́нгелы и а́нгелы, и со все́ми искупле́нными Тобо́ю бра́тиями мои́ми, во ве́ки веко́в пою́ Тебе́: Аллилу́ия! Ами́нь.

Акафист Всемогущему Богу в нашествии печали

Аудио:

Возбранный Воеводо и Господи, радосте и веселие рабом Твоим, идеже Ты, тамо потребляется всякая печаль, идеже несть Тебе, тамо всякая радость суетна. Призри на мя грешнаго, погибающаго в беде сей, и явлением спасения Твоего посети мя, зовуща:

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Ангелов Творче и Господи Сил, спасения ради падшаго человека не возгнушался еси Девического чрева, последи же заплевания, поношения и поносную смерть претерпел еси, Слове Божий, благ бо еси и Человеколюбец. Сие помышляя, дерзаю приступити к Тебе и со слезами молитися:

Господи мой, Господи, Милосердый Спасителю мой, спаси мя погибающаго; Господи мой, Господи, пришедый не праведныя спасти, но грешныя, избави мя от напасти сея. Господи мой, Господи, недуги наша приемый и болезни понесый, исцели болезни сердца моего; Господи мой, Господи, Крестом Твоим мир миру Твоему даровавый, ниспосли мир Твой смущенней души моей. Господи мой, Господи, Своею смертию смерть упразднивый, упраздни яже на мя козни лукаваго.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Видевый многия образы человеколюбия Твоего, явленныя на бывших прежде мене грешницех, дерзнух и аз возвести к Тебе очи мои, живущему на небеси: помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, избави мя горкия сея печали и сподоби радостию и веселием пети Тебе: Аллилуия.

Разумную мя тварь сотворил еси, Создателю мой, аз же окаянный приложихся скотом несмысленным и уподобихся им, прогневах бо благость Твою, Спасе: сего ради праведно сею скорбию поразил мя еси; еже познах и каяйся к Тебе прибегох, сице моляся:

Господи мой, Господи, сохранивый мя в юности моей, сохрани мя от врагов, нападающих на мя; Господи мой, Господи, укрепление тела моего в старости моей, укрепи мя, духом и телом изнемогающаго. Господи мой, Господи, Наставниче мой, настави мя на путь спасения;

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Сильный во бранех, Господи, прииди в помощь изнемогающей души моей и буди ми Заступник от враг видимых и невидимых, яко отец мой и мати моя остависта мя, друзи мои и искреннии мои далече от мене сташа. Но Ты, Отче сирых и Судие вдовиц, буди ми безпомощному Помощник, поющему Тебе: Аллилуия.

Имеяй престол небо и подножие землю, Страшный, отъемлющий дух князем, не отрини мене, суща прах и пепел, но дерзающа к Тебе Вездесущему и Всеведущему сице глаголати:

Господи мой, Господи, воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти мя от руки сильных и обидящих мя; Господи мой, Господи, Его же вся боятся и трепещут, пощади мя, яко страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма смертная грехов ради моих. Господи мой, Господи, одеяйся светом, яко ризою, просвети мя омраченнаго печальми житейскими; Господи мой, Господи, простираяй небо яко кожу, простри ми покров заступления Твоего. Господи мой, Господи, мир Твой даруй смиренней души моей.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Бурею многомятежнаго сего жития потопляем, к Тебе руце мои простираю, Слове Божий: яко же Петра утопающаго спасл еси, тако и мне простри крепкую руку Твою и избави мя беды сея, да с радостию благодарным сердцем вопию Тебе: Аллилуия.

Услышах, Господи, глас Твой пресладкий, якоже рекл еси: «Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя», – и из глубины отчаяния моего со дерзновением приступити к Тебе дерзаю, глаголя:

Господи мой, Господи, согреших на небо и пред Тобою, приими мя, якоже блуднаго сына приял еси; Господи мой, Господи, мытаря паче фарисея оправдивый, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Господи мой, Господи, мудрости наставниче, настави мя раба Твоего; Господи мой, Господи, смысла Подателю, подаждь ми смысл, да возмогу избежати хитросплетения и лукаваго навета ненавидящих мя. Господи мой, Господи, на смиренныя призираяй, виждь и скорбь мою и труд мой, и яви ми милость Твою.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Боготочною Кровию возлюбленнаго Сына Твоего Иисуса Христа примирихся Тебе, Отче Небесный, но се паки якоже пес на свою блевотину ко греху возвратихся, сего ради праведно сею лютою бедою наказуеши мя. Но услыши мя, Господи Боже мой, в день печали сея, яви мне милость и спасение Твое и даждь ми в наказании присно взывати Тебе: Аллилуия.

Видя пророк Давид пророка Нафана, обличающа его о содеянных им, прииде в чувство и исповеда свой грех и рече: «Согреших ко Господу, и услыша мя Господь, и отъят согрешения моя». Аз же, окаянный, паче онаго прегрешивый, плода покаяния отнюдь не стяжах; сего ради приидоша на мя злая сия. Но милостив буди ми, сице молящуся:

Господи мой, Господи, укрепи мя силою свыше, да не паду под тяжестию скорби сея; Господи мой, Господи, на Езекиины слезы милостивно воззревый, воззри оком благосердия Твоего и на излияние слез моих пред Тобою. Господи мой, Господи, Манассиины воздыхания услышавый, услыши мое воздыхание сердечное; Господи мой, Господи, в вышних живый и на смиренныя призираяй, призри на мя грешнаго.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Проповедник покаяния, Предтеча Твой, Слове Божий, многократно вопиет к совести моей, да покаюся от злых дел моих; но аз, окаянный, пренебрегох о сем. Тем же постиже мя праведный гнев Твой, беды бо и скорби нападоша на мя, грешнаго; но Ты, Господи Боже, Спасителю мой, прежде даже не посетиши мя, даруй ми время, да плачуся злых моих и Тебе вопию: Аллилуия.

Возсия в скорби моей утешительное слово Твое, Спасителю мой, еже рекл еси: «Просите и дастся вам». Абие избегнув тенет отчаяния, с надеждою на человеколюбие Твое прибегох к Тебе, тако моляся:

Господи мой, Господи, Утешение мое, утеши мя в печали сущаго; Господи мой, Господи, Заступниче мой, заступи мя от возстающих на мя. Господи мой, Господи, Помоще моя, помози ми, яко изнеможе душа моя от скорби сея; Господи мой, Господи, Памяте предвечная, даруй ми имети всегда в памяти благодеяния Твоя и никогдаже отчаятися милости Твоея. Господи мой, Господи, Крепосте моя, укрепи мя без смущения просити от Тебя помощи Твоея.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Хотя и иногда злочестивый царь Навуходоносор погубити отроки, повеле, да ввержени будут в пещь огненную; но Ты, Отче Небесный, послал еси Ангела Твоего, да остудит пламень горящий. Посли и ныне, Господи, утешение Твое рабу Твоему, и спаси мя ради милости Твоея. Аще бо и согреших, но не отступих от Тебе, и Тебе Единому и Истинному Богу покланяюся, поя: Аллилуия.

Дивно прославился еси в фараоне и во всем воинстве его, Боже Израилев, призрел бо еси на озлобление людей Твоих, и вопль их услышал еси. Услыши убо и мою молитву и спаси мя, сице к Тебе вопиющаго:

Господи мой, Господи, избавивый люди Твоя от руки врагов их, изми и мя из руки ненавидящих мя; Господи мой, Господи, изведый избранныя Твоя из земли Египетския, изведи от скорби сея душу мою. Господи мой, Господи, сокрушивый брани, сокруши злыя наветы мыслящих злая мне; Господи мой, Господи, избранныя и всадники потопивый в Чермнем мори, потопи множество неправд моих в мори милосердия Твоего.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Странна сотворих себе милости Твоея, Отче Небесный, злыми делы удалихся от Тебе и поработихся суетному миру сему. Темже и пожигаюся лютою скорбию, утопая в глубоких дебрех отчаяния; но Ты, яко Милосерд и Человеколюбец, приими мя, заблудшаго, и спаси мя от беды сея, Тебе вопиюща: Аллилуия.

Весь осквернен нечистотою греховною, в бездне зол погружаем, к Тебе очи мои, живущему на небеси, возвожу; услыши плачевный вопль мой:

Господи мой, Господи, просветивый день светом солнечным, просвети душу мою, тьмою сует мира сего помраченную; Господи мой, Господи, Преблагий Утешителю, исполни Божественнаго утешения грешную душу мою. Господи мой, Господи, Его же словом небеса утвердишася, утверди мя во исповедании святаго имене Твоего; Господи мой, Господи, на Херувимех носимый и певаемый от Серафим, приими от мене, грешнаго, приносимое Тебе моление.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Всякия милости Источниче и смысла Подателю, о, Преблагий Утешителю, настави мя, глаголати достойная пред Тобою; ум же мой, печалию мира сего смущаемый, и душу мою, помраченную страстьми, исполни Божественнаго Твоего утешения, да с веселием воспою Тебе: Аллилуия.

Ветия многовещанныя не могут изглаголати множества благости Твоея и любве к роду человеческому, Сыне Божий; смирил бо еси Себе до рабия зрака. Не отрини убо и мене, без числа согрешающа, обаче со страхом предстояща пред Тобою и тако молящася:

Господи мой, Господи, Пастырю добрый, душу Твою положивый за овцы, избави мя, заблудшее овча, от челюсти душетленнаго волка, зияющия пожрети мя; Господи мой, Господи, нас ради поруганный и убиенный и ко кресту пригвожденный, тех ради страданий Твоих от поруганий видимых и невидимых врагов сохрани мя. Господи мой, Господи, Безгрешный, со беззаконными вмененный, изми мя из рук ненавидящих мя; Господи мой, Господи, Егоже язвами вси исцелехом, исцели уязвленное горестию сердце мое.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Спасти хотяй избраннаго Тобою Израиля от насилия египетскаго, воззвал еси Моисея, раба Твоего, из купины огнегорящия, и сия глаголал еси ему: «Видя видех озлобление людей Моих, иже во Египте, и вопль их услышах». Призри убо и ныне, Господи, на озлобление мое, и исцели болезнь сердца моего, да с благодарностию вопию Тебе: Аллилуия.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, яви милосердие мне, рабу Твоему, и погруженную в печаль душу мою посети и укрепи мя, тако Тебе молящася:

Господи мой, Господи, апостолы научивый вещати иными языки, научи мя страху Твоему; Господи мой, Господи, мученики пред мучители дерзновения исполнивый, даруй ми дерзновенно стати противу греха, мира и диавола. Господи мой, Господи, Святый Освятителю верных Твоих, освяти душу мою, да будет достойна нарещися домом Твоим; Господи мой, Господи, Свете и света Подателю, просвети мя, тьмою скорби омраченнаго. Господи мой, Господи, Сокровище благих, не лиши и мене даров благости Твоея.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Пение всеумиленное Тебе приносяща и сокрушенным сердцем Тебе молящася, не презри, о Преблагий Владыко; отврати убо лице Твое от грех моих, но не отврати лица Твоего от раба Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, поюща Тебе: Аллилуия.

Свете истинный, Христе Боже, просвети омраченную страстьми душу мою светом благодати Твоея, да с благоговением молюся Тебе, сице глаголя:

Господи мой, Господи, не погуби мене окаяннаго, не имуща исправления жизни, но дерзнувша стати пред Тобою; Господи мой, Господи, Теплото Животворная, согрей мя в скорби сей исчезающаго. Господи мой, Господи, сияние славы Отчия, осияй мя светом заступления Твоего; Господи мой, Господи, творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный, посли Ангела Твоего, соблюдающа мя от всякаго зла.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

Благости ради и любве к роду человеческому, Отче Небесный, послал еси Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Иже на земли явися и с человеки поживе, последи же, безгрешен Сый, со беззаконными вменися, и Своею Кровию обнови растленное грехом естество наше, и весь мир пети научи: Аллилуия.

Поюще Твое неизреченное человеколюбие, Христе Боже, яко нашего ради спасения Крест и смерть претерпети изволил еси, исповедую и правосудие Твое, яко истиною и судом навел еси на мя скорбь сию, грех ради моих; но Ты, пришедый призвати не праведныя, а грешныя на покаяние, услыши мя, паче всех грешнейшаго, сице молящагося Тебе:

Господи мой, Господи, Агнче Божий, вземляй грехи мира, возьми от мене бреме тяжкое грехов моих; Господи мой, Господи, яко Агнец безгласен, на заклание веденный, научи мя терпети находящая мне злая без роптания. Господи мой, Господи, Адамово рукописание раздравый, раздери рукописание безчисленных грехов моих; Господи мой, Господи, разбойничие покаяние приемый, приими и мое грешнаго покаяние. Господи мой, Господи, мертвых воскресивый, воскреси душу мою, умерщвленную грехми; Господи мой, Господи, падших Возстание, воздвигни и мя падшаго.

Господи мой, Господи, Радосте моя, даруй ми, да возрадуюся о милости Твоей.

О, Премилосердный и Преблагий Господи Боже мой, Заступниче обидимых и безнадежных надеяние, воззри оком благоутробия Твоего на озлобление и скорбь мою, и спаси мя ради милости Твоея, поюща Тебе: Аллилуия.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва первая

Господи, спаси мя погибающаго! Се, кораблец мой бедствует от искушения волн житейских и близ потопления есть; но Ты, яко Бог милосердный и сострадательный немощем нашим, властию Твоею всесильно запрети волнению бедствия, хотящих погрузити мя и низвести во глубину зол; и да будет тишина, яко ветры и море послушают Тебе. Аминь.

Молитва вторая

Спаси мя, Спасе мой, по милости Твоей, не по делом моим. Ты хощеши мя спасти. Ты веси, имже образом спасти мя. Спаси убо мене, якоже хощеши, якоже можеши, якоже веси. Имиже веси судьбами, спаси мя. Аз на Тя, Господа моего, надеюся, и Твоей воли святой себе вручаю. Твори со мною, еже хощеши: аще хощеши мя имети во свете, буди благословен: аще хощеши мя имети во тьме, буди паки благословен. Аще отверзеши ми милосердия Твоего двери, добро убо и благо; аще затвориши ми двери милосердия Твоего, благословен еси, Господи, затворивый ми по правде. Аще не погубиши мя со беззаконьми моими, слава безмерному милосердию Твоему; аще погубиши мя со беззаконьми моими, слава праведному суду Твоему: якоже хощеши, устрой о мне вещь. Аминь.

Акафист Божественным Страстям Христовым

Шрифт

Кондак 1

Взбранный Воеводо и Господи Небесе и земли, Тебе, Царя Безсмертнаго, зрящи на Кресте висяща, вся тварь изменися, небо ужасеся, основания земли восколебашася. Мы же, недостойнии, благодарственное поклонение Твоему нас ради страданию приносяще, с разбойником вопием Ти:

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Икос 1

Ангелов ликостояния восполняя, не от Ангел восприял еси, но мене ради, Бог сый, человек быв, человека умерша грехми животворящим Телом и Кровию Твоею оживил еси; темже, толицей любви Твоей благодарни суще, вопием Ти:

Иисусе Боже, Любы Предвечная, тако о нас, земнородных, возблаговоливый;

Иисусе, милосте безмерная, к человеком падшим долу низшедый.

Иисусе, в плоть нашу оболкийся, и смертию Своею смерти державу разрушивый;

Иисусе, Божественными Твоими Тайнами нас обоживый.

Иисусе, страданьми и Крестом Твоим весь мир искупивый;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 2

Видев Тя Ангел в вертограде Гефсиманстем до пота кровава в молитве подвизающаяся, представ укрепляше Тя, егда яко бремя тяжкое грехи наши отяготеша на Тебе: ты бо, Адама погибшаго на рамо восприим, Отцу представил еси, преклонь колена моляся. О сем убо с верою и любовию пою Тебе: Аллилуиа.

Икос 2

Разума неуразуменна вольнаго Твоего страдания не уразумеша иудее: сего ради егда в нощи со светильники ищущим Тя рекл еси: Аз есмь, аще и падоша на земли, но по сем связавше Тя, ведоша на судище; мы же на сем пути, припадающе к Тебе, с любовию зовем:

Иисусе, Свете мира, от мира лукаваго возненавиденный;

Иисусе, живый во Свете Неприступнем, от области темныя ятый.

Иисусе, Сыне Божий Безсмертный, от сына погибели на смерть указанный;

Иисусе, в Немже льсти несть, от предателя лестию лобзанный.

Иисусе, туне Себе всем подаваяй, за сребреники проданный;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 3

Силою Божества Твоего прорекл еси трикратное отвержение ученику. Он же посем, аще и отречеся Тебе с клятвою, обаче, егда узре Тя во дворе архиерейстем, Господа своего и Учителя, умилився сердцем, изшед вон плакася горько: «Призри убо и на мя, Господи, и порази жестокое сердце мое, да слезами моими омыю грехи моя, поя Тебе: Аллилуиа».

Икос 3

Имеяй воистинну власть по чину Мелхиседекову, яко Архиерей во веки, стал еси пред беззаконным первосвященником Каиафою, Владыка и Господь всех; от Твоих убо рабов приявый мучение, приими от нас сицевая:

Иисусе безценный, ценою купленный, стяжи мя в Твое вечное наследие;

Иисусе, желание всех, от Петра страха ради отверженный, не отвержи мя, грешнаго.

Иисусе, Агнче незлобиве, от лютых вепрей терзаемый, изми мя от враг моих;

Иисусе, Архиерею, Своею Кровию вшедый во Святая Святых, очисти мя от скверн плотских.

Иисусе связанный, имеяй власть вязати и решити, разреши моя тяжкая прегрешения;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 4

Бурею христоубийства дышуще иудее, послушавше глас отца лжи и человекоубийцы искони, диавола, отвергоша Тебе, правый Путь, Истину и Живот; мы же Тя, Христа, Божию силу, в Немже вся сокровища премудрости и разума сокровена суть, исповедуя, вопием: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша Пилат кроткия Твоя глаголы, аки достойнаго смерти предаде Тя на пропятие, аще и сам свидетельствоваше, яко ни единыя вины обрете в Тебе: руце убо свои умы, но сердце оскверни; мы же, чудящеся тайне вольнаго страдания Твоего, со умилением зовем:

Иисусе, Сыне Божий и Сыне Девы, от сынов беззакония умученный;

Иисусе, поруганный и обнаженный, даяй лепоту крином сельным и одеваяй небо облаки.

Иисусе, насыщенный ранами, пятию хлебы пять тысящ насытивый;

Иисусе, Царю всех, вместо дани любве и благодарения жестокия муки приемый.

Иисусе, нас ради весь день язвленный, уврачуй язвы душ наших;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 5

Боготочною Кровию Твоею весь облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою. Вем, воистинну вем со пророком, почто червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уязвих Тя: Тебе убо, мене ради уязвленному, благодарственно зову: Аллилуиа.

Икос 5

Провидев Тя в дусе Богоглаголивый Исаия, безчестием и ранами исполненна, ужасся вопияше: «Видехом Его, и не имеяше вида, ни доброты»; мы же, зряще Тя на Кресте, с верою и удивлением зовем:

Иисусе, безчестие терпяй, человека славою и честию венчавый;

Иисусе, на Негоже Ангели зрети не могут, по ланитома заушенный.

Иисусе, по главе тростию ударенный, преклони во смирение главу мою;

Иисусе, светлая Твоя очеса кровию омраченная имевый, отврати очи моя, еже не видети суеты.

Иисусе, от ног до главы не имевый целости, всего цела и здрава сотвори мя;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 6

Проповедник Твоего незлобия явлься Пилат, показа народу ничтоже быти в Тебе достойно смерти; но иудее, яко звери дивии кровь узревше, скрежетаху на Тя зубы своими, «распни, распни Его», вопиюще; мы же, лобызающе пречистыя язвы Твоя, зовем: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси в позор и удивление Ангелом и человеком глаголющу о Тебе Пилату: «Се, человек». Придите убо, поруганному нас ради Иисусу поклонимся, вопиюще:

Иисусе, Творче и Судие всех, от твари Своея судимый и мучимый;

Иисусе, премудрости Подателю, ответа безумным не давый.

Иисусе, Врачу уязвленных грехами, даждь ми врачевство покаяния;

Иисусе, Пастырю пораженный, порази бесов, искушающих мя.

Иисусе, плоть имый сокрушенну, сокруши сердце мое страхом Твоим;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 7

Хотяй человека от работы вражия избавити, смирил еси Себе пред враги Твоими, Иисусе, и, яко агнец безгласен на заколение веден был еси, везде язвы терпяй, да всего исцелиши человека, зовуща: Аллилуиа.

Икос 7

Дивное показал еси долготерпение, егда воини, ругающеся Тебе, по глаголу неправеднаго судии, лютейшими ранами уязвляху Пречистое Тело Твое, яко обагритися ему от ног до главы кровию. Сего ради со слезами вопием Ти:

Иисусе человеколюбивый, от человек тернием увенчанный;

Иисусе, Божеством безстрастный, страсти терпяй, да нас от страстей свободиши.

Иисусе, Спасе мой, спаси мя, повиннаго всем мукам;

Иисусе, всеми оставленный, Утверждение мое, утверди мя.

Иисусе, от всех оскорбленный, Радосте моя, возвесели мя:

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 8

Дивно и странно явистася Тебе Моисей и Илия на Фаворе, глаголюща о исходе Твоем, егоже ныне скончаваеши во Иерусалиме. Тамо убо видевша славу Твою, зде же спасение наше узревша, зовут: Аллилуиа.

Икос 8

Везде от иудей гонимый, многия, ради множества грехов моих, претерпел еси поношения и муки: едини бо Тя противна быти кесарю глаголют, друзии яко злодея осуждают, инии же: «Возми, возми и распни», — вопиют. От всех убо осужденному, и на пропятие ведомому, Тебе, Господу, из глубины души глаголем:

Иисусе, неправедно осужденный, Судие наш, не осуди нас по делом нашим;

Иисусе, изнемогаяй на пути под Крестом, сило моя, в час скорби и озлобления моего не остави мене.

Иисусе, взываяй о помощи к Отцу, Подвигоположниче мой, в немощи моей укрепи мя;

Иисусе, безчестие приемый, Славо моя, от Славы Твоея не отрини мене.

Иисусе, Образе Пресветлыя Ипостаси Отчия, преобрази мое нечистое и мрачное житие;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 9

Все естество смятеся, зря Тебе на Кресте повешена, на небеси солнце лучи своя скры, земля потрясеся, завеса храма раздрася, камение распадеся, ад умерших изверже: мы же покланяемся на месте, идеже стоясте пречистеи нозе Твои, поюще: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, аще и много глаголют, но не могут достойнаго благодарения воздати Божественным страстем Твоим, Человеколюбче: наша же душа и тело, сердце и вси составы, со умилением к Тебе взывают:

Иисусе, пригвождейся на Кресте, пригвозди и упраздни рукописание грехов наших;

Иисусе, руце со Креста простираяй ко всем, привлецы и мя, заблудшаго.

Иисусе, Двере овцам, в ребра прободенный, введи мя язвами Твоими в чертог Твой;

Иисусе, Плотию распятый, распни плоть мою со страстьми и похотьми.

Иисусе, скончаваяйся в муках, даждь ми, да сердце мое не судит ино что ведети, точию Тебе распята;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 10

Спасти хотяй мир, слепых, хромых, прокаженных, немых и глухих исцелил еси, духов лукавых отгнал еси; неразумнии же иудее, злобою дышуще и завистию мучими, пригвоздиша Тя ко Кресту, не ведуще пети: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный, Иисусе, весь страждеши за мое невоздержание, да всего мя чиста сотвориши, во всем образ нам подаяй, да последуем стопам Твоим, зовуще:

Иисусе, Любы неизследимая, распеншим Тя греха не поставивый;

Иисусе, с воплем крепким и со слезами в вертограде моляйся, научи и нас молитися.

Иисусе, вся пророчествия о Тебе исполнивый, исполни во благих желания сердца нашего;

Иисусе, дух Твой в руце Отцу предавый, в час исхода моего приими дух мой.

Иисусе, ризы Твоя разделити не возбранивый, кротко душу мою от тела отдели;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношаше Тебе Всенепорочная Матерь Твоя, глаголющи: «Аще и страждеши на Кресте, но вем Тя из чрева прежде денницы от Отца рожденна, вижду бо, яко тварь вся состраждет Тебе; предаеши дух Твой Отцу, и Мой дух приими и не остави Мене, зовущую: Аллилуиа».

Икос 11

Яко светоприемная свеща, у Креста Твоего горяше любовию к Тебе, и Матернею Дева Пренепорочная обдержашеся болезнию, заходящу Тебе во гроб истинному Солнцу Правды, с Неюже и сердца нашего молитвы приими сицевыя:

Иисусе, вознесыйся на древо, да нас, падших, совознесеши ко Отцу Своему;

Иисусе, девственнику Приснодеву в Матерь даровавый, да нас девству и чистоте научиши.

Иисусе, Тебе, Бога Слова рождшей, ученика Богослова вручивый, вручи и нас всех Ея Матернему заступлению;

Иисусе, мира и ада победителю, победи неверие, гордость житейскую и похоть очес, в нас живущия.

Иисусе, смерти державы разрушителю, вечныя смерти избави мя;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 12

Благодать Твою подаждь мне, Иисусе, Боже мой, приими мя, якоже приял еси Иосифа с Никодимом, да, яко чистую плащаницу, душу мою принесу Тебе и вонями добродетелей помажу Пречистое Тело Твое, и, яко во гробе, в сердце моем имею Тя, зовый: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое вольное распятие, покланяемся страстем Твоим, Христе, веруем с сотником, яко воистинну Божий Сын еси, приити имеяй на облацех с силою и славою многою; тогда убо не посрами нас, Кровию Твоею искупленных и тако вопиющих:

Иисусе многострадальный, рыданием Девы Матере Твоея вечнаго плача исхити ны;

Иисусе, от всех оставленный, не остави мя единаго в час смерти моея.

Иисусе, с Магдалиною ногам Твоим касающася, приими мя;

Иисусе, с предателем и распеншими Тя не осуди мене.

Иисусе, с разбойником благоразумным в рай введи мя;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Кондак 13

О Иисусе Христе, Агнче Божий, вземляй грехи мира, приими малое сие от всея души нашея приносимое Тебе благодарение и исцели ны спасительными Твоими страданьми от всякия болезни душевныя и телесныя, огради ны Крестом Твоим от враг видимых и невидимых и при кончине живота нашего не остави нас, да смертию Твоею избавльшеся вечныя смерти, выну зовем Тебе: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангелов ликостояние…» и 1-й кондак «Взбранный Воеводо…»:

Ангелов ликостояния восполняя, не от Ангел восприял еси, но мене ради, Бог сый, человек быв, человека умерша грехми животворящим Телом и Кровию Твоею оживил еси; темже, толицей любви Твоей благодарни суще, вопием Ти:

Иисусе Боже, Любы Предвечная, тако о нас, земнородных, возблаговоливый;

Иисусе, милосте безмерная, к человеком падшим долу низшедый.

Иисусе, в плоть нашу оболкийся, и смертию Своею смерти державу разрушивый;

Иисусе, Божественными Твоими Тайнами нас обоживый.

Иисусе, страданьми и Крестом Твоим весь мир искупивый;

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

Взбранный Воеводо и Господи Небесе и земли, Тебе, Царя Безсмертнаго, зрящи на Кресте висяща, вся тварь изменися, небо ужасеся, основания земли восколебашася. Мы же, недостойнии, благодарственное поклонение Твоему нас ради страданию приносяще, с разбойником вопием Ти:

Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем.

МОЛИТВА КО ГОСПОДУ ИИСУСУ РАСПЯТОМУ

На Кресте пригвожденный за ны, Иисусе Христе, Единородный Бога Отца Сыне, милости, любве и щедрот неизчерпаемая бездно! Вем, яко грехов ради моих, от неизреченнаго человеколюбия, Кровь Твою пролияти на Кресте изволил еси, юже аз, окаянный и неблагодарный, доселе скверными моими делы попирах и нивочтоже вменях. Тем убо из глубины беззакония и нечистоты моея умныма очима на Распятаго Тя на Кресте Искупителя моего воззрев, со смирением и верою во глубину язв, Твоего милосердия исполненных, себе повергаю, грехов прощения и сквернаго жития моего исправления прося. Милостив буди мне, Владыко и Судие мой, не отрини мя от лица Твоего, но всесильною Твоею рукою Сам мя к Тебе обрати и на путь истиннаго покаяния настави, да отныне положу спасения моего начало. Божественными страданьми Твоими укроти моя плотския страсти; излиянною Твоею Кровию очисти моя душевныя скверны; распятием Твоим распни мя миру с соблазнами его и похотьми; Крестом Твоим огради мя от невидимых враг, ловящих душу мою. Прободенными ногами Твоими от всякаго пути лукаваго возбрани ногам моим; прободенными руками Твоими руце мои от всякаго неугоднаго Тебе дела воздержи. Пригвожденный плотию, пригвозди страху Твоему плоть мою, да уклонився от зла, творю благо пред Тобою. Преклонивый главу Твою на Кресте, к земли смирения приклони вознесенную мою гордыню; венцем Твоим терновым огради моя ушеса, во еже не слышати неполезнаго; желчь устами вкусивый, положи хранение нечистым устом моим; отверстое копием имеяй сердце, сердце чисто во мне созижди; всеми Твоими язвами, всего мя сладце в любовь Твою уязви, да Тебе, Господа моего, возлюблю всею душею, всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением. Даждь ми Себе странна и неимуща, где главы подклонити; даждь ми Себе Всеблагаго, избавляющаго душу мою от смерти; даждь мне Себе Всесладкаго, услаждающаго мя в скорбех и напастех Своею любовию, да Егоже первее ненавидех, прогневлях, от себе изгонях и ко Кресту пригвождах, сего ныне возлюблю, радуяся прииму и сладце Крест Его до конца жизни моей понесу. Не даждь отселе, о всеблагий Искупителю мой, ни единой моей воле совершатися, понеже зла есть и непотребна, да не паки впаду в тяжкую работу царствовавшаго во мне греха; но Твоя воля благая, спасти мя хотящая, да совершается во мне всегда, ейже мя вручая, Тебе, Распятаго Господа моего, умным очесем моего сердца представляю и молю из глубины души, да и в разлучении моем от бреннаго моего тела, Тебе Единаго на Кресте Твоем узрю, в руце мя защищения Своего приемлюща, и от воздушных духов злобы храняща, вселяюща же со грешники, покаянием Тебе благоугодившими. Аминь.

МОЛИТВА ИНАЯ КО ГОСПОДУ ИИСУСУ РАСПЯТОМУ

Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, Творче неба и земли, Спасителю мира, се аз, недостойный и паче всех грешнейший, смиренно колена сердца моего пред славою величества Твоего преклонив, воспеваю крест и страдания Твоя, и благодарение Тебе, Царю всех и Богу, приношу, яко благоизволил еси вся труды и всякия беды, напасти и мучения, яко человек, понести, да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблениих состраждущий Помощник и Спаситель будеши. Вем, всесильне Владыко, яко вся сия Тебе убо не быша потребна, но человеческаго ради спасения, да всех нас искупиши от лютыя работы вражия, Крест и страдания претерпел еси. Что убо воздам Тебе, человеколюбче, о всех, яже пострадал еси мене ради грешнаго; не вем, душа бо и тело, и вся благая от Тебе суть, и вся моя Твоя суть, и аз Твой есмь. Точию на безчисленное Твое, благоутробне Господи, милосердие надеяся, пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание, славлю Твою безмерную милость, покланяюся пречистым Страстем Твоим и, вселюбезно лобызая язвы Твоя, вопию: помилуй мя грешнаго, и сотвори, да не безплоден будет во мне Крест Твой святый, да причащаяся зде с верою страданиям Твоим, сподоблюся видети и славу Царствия Твоего на небеси! Аминь.